Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Duomenų šaltiniai


PAV dokumentų rengėjams išsamiai apie atrankos dėl PAV ir PAV procesų reguliavimą teisės aktuose ir reikalavimų taikymą praktikoje, 2018-03-01 seminaro medžiaga
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo atrankos dėl PAV ir PAV procesuose schema
PAV subjektai
ES gairės dėl projektų atrankos dėl PAV ir PAV
ES Teisingumo teismo sprendimų dėl planų, programų ir projektų poveikio aplinkai vertinimo apžvalga
Galimi PAV dokumentų rengėjai
Atsakingoji institucija koordinuojanti atrankos dėl PAV ir PAV procesus
Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo, reglamentuojančių teisės aktų supratimas ir taikymas praktikoje, 2017-12-20 seminaro medžiaga
Informacinė 2017-10-23 seminaro medžiaga apie Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pristatymą
Visuomenės dalyvavimo planų ir programų SPAV procedūrose, vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo nauja redakcija
Seminaruose aptariamos aktualios temos įgyvendinant Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, Poveikio aplinkai vertinimo ir Buveinių direktyvų reikalavimus praktikoje
Informacija apie SPAV ir Buveinių direktyvų taikymą
Rekomendacijos dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimų įtraukimo į poveikio aplinkai vertinimą
Rekomendacijos dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės klausimų įtraukimo į strateginį pasekmių aplinkai vertinimą
Teisingumo Teismo sprendimų dėl projektų PAV aiškinimo vadovas
PAV direktyvos I ir II priedų kai kurių projektų kategorijų apibrėžimų aiškinimo vadovas
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) vadovas
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) vadovas
Visuomenės dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese ATMINTINĖ (praktiniai patarimai)
Modelių, kurie gali būti naudojami PAV atlikti, sąrašasPorubrikės
Papildoma informacija PAV proceso dalyviams

XML