Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Privačių miškų savininkams


LRT radijo laidos „Privatus miškas“ (2016-2017 m.)
2016 m. privačių miškų savininkų statistinės apklausos rezultatai
Privačių miškų savininkams – nemokami nuotoliniai internetinai mokymai
Miškų departamentas išleido ir nemokamai platina tris naujus informacinius lankstinukus privačių miškų savininkams.
Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 ir 18 straipsnių nuostatų taikymo
Atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą apibendrintas paaiškinimas
Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką
Miško kirtimų tvarkos pakeitimas
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą
Nemokama konsultacija miško valdoje
Veiklos privačiuose miškuose bei miško savininkų konsultavimo ir kitų poreikių tyrimas 2012-2013 m.
Skatinama miško savininkų kooperacija
Leidinys "Miško savininkui: privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai" 2015
Ūkininkavimo rekomendacijos savaime besiželdinančiose ir atsiželdžiusiose žemės ūkiui naudotose žemėse
Miško želdinių veisimas žemės ūkiui naudotose žemėse
Miško atkūrimas ir įveisimas
Apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų apmokestinimas
Miškų departamentui dažniausiai užduodami klausimai
Straipsniai privačių miškų savininkams
Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką forma
Leidinys "Miško savininko elementorius"
Biržės atrėžimo dokumentų formos
Medienos gabenimo lapas

XML