Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

REACH - cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija, apribojimai


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas)
Įmonės raginamos rengtis paskutiniam cheminių medžiagų registracijos etapui
Cheminės medžiagos, kurioms reikia Europos Komisijos leidimo (autorizacijos) pagal REACH reglamentą
Priminimas apie HBCDD naudojimo šiltinimo plokštėse reikalavimus
Cheminių medžiagų tiekimo rinkai ir naudojimo autorizacija pagal REACH reglamentą
Įmonės privalo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie gaminiuose esančias didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (REACH reglamente nustatyta tvarka)
Užregistruotos pavojingiausios ir daugiausiai naudojamos cheminės medžiagos (pirmojo cheminių medžiagų registracijos pagal REACH reglamentą rezultatai)
Rekomendacijos REACH reglamento reikalavimų taikymui
Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapų rengimo ir platinimo reikalavimai (REACH reglamento pakeitimai)
REACH reglamento įgyvendinimo aktualijos: cheminių medžiagų registracija
Tolesniems naudotojams REACH reglamente nustatytų reikalavimų įgyvendinimas
Tinkamas pasirengimas įgyvendinti REACH reglamentą
Kandidatinis autorizuotinų (keliančių didelį susirūpinimą) cheminių medžiagų sąrašas (nuolat papildomas)
Cheminių medžiagų registracijos išimtys (REACH reglamento IV – V priedų pakeitimas)
Kur kreiptis pagalbos, ieškoti naudingos informacijos REACH reglamento reikalavimų taikymo klausimais
Ką svarbu žinoti apie cheminių medžiagų preliminarią registraciją pagal REACH reglamentą?
Cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimai REACH reglamente
Ką reikia žinoti apie cheminių medžiagų registraciją pagal REACH reglamentą?Porubrikės
Įvadas
REACH reglamentas
Registracija
Įvertinimas
Autorizacija
Tolesni naudotojai
Saugos informacijos perdavimas tiekimo grandinėje
Apribojimai
Vartotojo teisė žinoti
REACH peržiūra
Kontrolė ir atsakomybė
Pagalba, kita naudinga informacija

[Archyvas]

XML