Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Korupcijos prevencijos informacija


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METŲ PLANO, PATVIRTINTO APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. D1-1091, 2016 M. VYKDYMO ATASKAITA
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METAMS PLANAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METŲ PLANO, PATVIRTINTO APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. D1-1091, VYKDYMO 2015 M. ATASKAITA
Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa
APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2013–2014 METŲ PLANO, PATVIRTINTO APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMU NR. D1-11, VYKDYMO 2014 M. ATASKAITA
APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS 2013–2014 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO, PATVIRTINTO APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMU NR. D1-11, VYKDYMO 2013 M. ATASKAITA
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ VYKDOMOS MIŠKŲ VALSTYBINĖS KONTROLĖS SRITYJE
Aplinkos ministerijos sistemos 2010–2012 m. Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto AM 2009-12-28 įsakymu Nr. D1-813, vykdymo ataskaita
Aplinkos ministerijos sistemos 2013-2014 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
AM 2013-01-03 įsakymas Nr. D1-11 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 metams patvirtinimo“
Miškų ūkio sektoriaus skaidrumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių plano 2010-2012 m. vykdymas 2012 metais
Aplinkos ministerijos sistemos 2010-2012 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto aplinkos ministro 2009-12-28 įsakymu Nr. D1-813, vykdymo 2011 metais ataskaita
Miškų ūkio sektoriaus skaidrumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių plano 2010-2012 m. vykdymas 2011 metais
AM 2011-08-30 įsakymas Nr. D1-657 „Dėl LR aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl LR aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2010-2012 metams patvirtinimo“ pakeitimo“
Aplinkos ministro 2011-05-09 įsakymas Nr. D1-379 „Dėl LR aplinkos ministro 2003-01-15 įsakymo Nr. 19 „Dėl LR aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo“
AM sistemos 2010-2012 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2010 m. ataskaita
Miškų ūkio sektoriaus skaidrumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių plano 2010-2012 m. vykdymas 2010 metais
Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 m. įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita
AM 2010-03-23 įsakymas Nr. D1-224 „Dėl AM 2009-06-25 įsakymo Nr. D1-356 „Dėl Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 m. patvirtinimo“ pakeitimo“
AM kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2008-2009 metams vykdymo ataskaita
Aplinkos ministerijos sistemos 2010-2012 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
Dėl Aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2010-2012 metams patvirtinimo
Aplinkos ministro 2009-06-25 įsakymas Nr. 356 „Dėl statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros antikorupcinės programos 2009-2010 metams patvirtinimo“
AM kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2008-2009 m. vykdymo 2008 m. ataskaita
AM 2008-01-28 įsakymas Nr. D1-60 "Dėl LR Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2008-2009 metams patvirtinimo"
Dėl AM 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr.D1-15 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 metams patvirtinimo" pakeitimo
AM kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 m. vykdymo 2006 m. ataskaita
Priemonių plano miškų ūkyje vykdomos veiklos skaidrumui užtikrinti įvykdymo ataskaita
AM 2006-07-21 įsakymas Nr. D1-359 "Dėl priemonių plano miškų ūkyje vykdomos veiklos skaidrumui užtikrinti patvirtinimo"
AM kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 m. vykdymo ataskaita 2006 m. I pusmetyje
Dėl AM 2006 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-15 "Dėl LR aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 metams patvirtinimo" pakeitimo
AM 2006 sausio 12 d. įsakymas Nr. D1-15 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 metams patvirtinimoPorubrikės
Kovos su korupcija programa
Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planai
Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitos
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Asmenys atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą
Kita informacija

XML