Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Naujienos ir skelbimai

Paskelbtas APVA kvietimas juridiniams asmenims dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

2018-07-16

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą nuo 2018 m. liepos 19 d. teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Galimi pareiškėjai/paramos gavėjai

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai.

Šiam kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 3,6 mln. Eur.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento;

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 patvirtintą „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. liepos 19 d. 8.00 val. iki kol pakaks lėšų, skirtų finansavimo priemonei. Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.

Daugiau informacijos apie paramą juriniams asmenims APVA interneto svetainėje.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite telefono nr.: 8678 83703


Paskelbtas APVA kvietimas fiziniams asmenims norintiems modernizuoti gyvenamuosius namus
Paskelbtas APVA kvietimas fiziniams asmenims norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones
Vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijų, gautų pagal 2017 m. liepos 28 d. kvietimą, sąrašas
2017-07-28: Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas
2016-07-11: Knygos klimato kaitos tema leidybos projektų paraiškų, pateiktų pagal 2016 m. gegužės 16 d. kvietimą, sąrašas
2016-06-17: Vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijų, gautų pagal 2016 m. balandžio 13 d. kvietimą, sąrašas
2016-05-16: Kvietimas teikti paraiškas knygos klimato kaitos tema leidybos projektui
2016-04-13: Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas (idėjas)
2016-01-04: Vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškų, gautų pagal 2015 m. spalio 16 d. kvietimą, sąrašas
2015-10-16: Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas paramai gauti AEI naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse
2015-09-25: Prancūzų mokslininko paskaita klimato kaitos tema rugsėjo 28 d.
2015-06-05: Europos Sąjungos LIFE programos kvietimas teikti paraiškas ir Aplinkos ministerijos informacinis seminaras
2015-05-19: Paskelbtas LAAIF kvietimas teikti atsinaujinančių energijos išteklių diegimo visuomeninės paskirties pastatuose projektų paraiškas
2015-04-14: LAAIF kvietimai fiziniams asmenims teikti projektų registracijos formas
2014-12-30: Projektų paraiškos, gautos pagal kvietimą „Lietuvos patirties perdavimas besivystančioms šalims atsinaujinančių energijos išteklių technologijų panaudojimo srityje“
2014-12-18: Taikomųjų studijų projektų paraiškų vertinimo rezultatai
2014-11-25: Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas 2015–2019 m. laikotarpio sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas
2014-11-20: Europos Komisija išdavė nemokamus apyvartinius taršos leidimus elektros energiją gaminantiems įrenginiams už 2013 m.
2014-10-16: Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti atsinaujinančių energijos išteklių technologijų panaudojimo plėtrai besivystančiose šalyse
2014-09-22: Gautos paraiškos pagal kvietimą "Taikomosios studijos tiriamiesiems darbams dėl AEI panaudojimo parengimas"
2014-06-20: Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal LIFE programą
2014-05-13: Paskelbti 2014 m. kvietimai teikti paraiškas pagal Klimato kaitos spec. programos priemones
2014-05-05: Merų pakto iniciatyva dėl prisitaikymo prie klimato kaitos
2014-02-21: AM vyko diskusija dėl Lietuvos pozicijos svarstant naujus ES klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslus 2030 metams (diskusijos pranešimų skaidrės)
2013-11-06: ES ATL prekybos sistema: Nacionalinė ATL paskirstymo lentelė 2013-2020 m.
2013-10-04: Dizaino studija paskelbta Europos Komisijos kovos su klimato kaita konkurso Lietuvos laimėtoja

[Archyvas]

XML