Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Pirmininkaujančios valstybės narės funkcijos

PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FUNKCIJOS

2015-01-27

Kiekviena ES šalis pusmečiui tampa atsakinga už tai, kad visos valstybės narės sutartų dėl bendrų sprendimų. Pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai yra kiekvienos valstybės narės pareiga ir kartu didelis iššūkis.

Pirmoji užduotis tenkanti pirmininkaujančiai valstybei – parengti pirmininkavimo programą, kad valstybės narės ir ES institucijos susipažintų su pirmininkaujančios valstybės planais dėl tęstinių teisėkūros procedūrų ir sužinotų, kuria kryptimi pirmininkavimo metu šalis planuoja vystyti ES politikas. Pirmiausia yra paruošiamas 3 metų strateginis planas, derinant jį su šešiomis tuo periodu pirmininkausiančiomis valstybėmis. Tada valstybių trejetas plėtoja bendrą 18 mėnesių programą. Remiantis šiais dokumentais valstybė narė parengia savo galutinę pirmininkavimo programą.

Kitas šaliai tenkantis uždavinys – bendradarbiaujant su Tarybos generaliniu sekretoriatu, Europos Komisija ir Europos Parlamentu paruošti formalių ir neformalių Tarybos susitikimų kalendorių ir darbotvarkes, nustatyti šių susitikimų prioritetus ir tikslus.

Pačia bendriausia prasme pagrindinė pirmininkaujančios valstybės užduotis yra vadovauti Tarybos darbui, įskaitant darbo grupes ir kitus valstybių narių atstovų susitikimus. Šio vadovavimo tikslai – pasiekti bendrą sutarimą, tarpininkaujant tarp valstybių narių ir tarp ES institucijų, ir atstovauti Europos Sąjungą tarptautinėje arenoje.


ES Tarybos pirmininkas
ES Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Tarybos 18 mėnesių programą, parengia kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę, imasi iniciatyvos šaukti Tarybą susirinkti ir pirmininkauja šiems susitikimams. Susitikimų metu, esant reikalui, pradeda balsavimo procedūrą Taryboje ir balsavimo metu tikrina, ar yra kvorumas. EST pirmininkas bendradarbiauja ir teikia informaciją Europos Parlamentui, gali būti kviečiamas dalyvauti atitinkamos kompetencijos komiteto posėdžiuose. Sutarus dėl teisės aktų pasiūlymų, pirmininkas pasirašo priimtų teisės aktų tekstus; taip pat dalyvauja kai kuriuose Komisijos iniciatyva rengiamuose Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkų susitikimuose. Taigi, EST pirmininkas atlieka administratoriaus, susitikimų pirmininko, darbotvarkės ir informacijos valdytojo, tarpininko, lyderio funkcijas.


Priedai:


XML