Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Pirmininkaujančios valstybės narės prioritetai

BULGARIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI

2018-01-10

BULGARIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI

 

2018 m. pirmąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetai:

-          Europos ir jaunimo ateitis – ekonominis augimas ir socialinė sanglauda,

-          Vakarų Balkanų europinės perspektyvos ir prisijungimo galimybės,

-          saugumas ir stabilumas stiprioje ir vieningoje Europoje,

-          skaitmeninė ekonomika ir gebėjimai, reikalingi ateičiai.

Trio partnerių – Estijos, Bulgarijos, Austrijos – prioritetai aplinkos srityje:

-          ekoinovacijos,

-          klimato kaita,

-          žiedinė ekonomika.

Bulgarijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos srityje:

Oro kokybė:

-          vasario 5–6 d. Sofijoje su Europos Komisija organizuojamas forumas „Ekoinovacijos oro kokybei“,

-          diskusijos neformalios Aplinkos tarybos metu.

Geresnis reglamentavimas:

-          efektyvus teisės aktų įgyvendinimas,

-          sąsajos tarp sektorinių teisės aktų užtikrinimas.

Žiedinė ekonomika:

-          atliekų paketas – preliminaraus susitarimo su Europos Parlamentu patvirtinimas,

-          plastiko naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo strategija,

-          cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąsajos vertinimas,

-          žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemos nustatymas,

-          minimalių kokybės reikalavimų pakartotinai naudojamam vandeniui nustatymas,

-          jūrų taršos mažinimas: su vienkartiniais plastiko gaminiais ir žvejybos įrankiais susijusios priemonės.

Cheminės medžiagos:

-          Patvariųjų organinių teršalų reglamento peržiūra,

-          REACH reglamento peržiūra,

-          cheminių medžiagų teisės aktų peržiūra,

-          strategija „Netoksiškos aplinkos link“.

Vanduo:

-          direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės peržiūra.

Geresnis reglamentavimas:

-          veiksmų planas dėl aplinkosauginių reikalavimų laikymosi užtikrinimo,

-          iniciatyva dėl aplinkos stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų supaprastinimo.

Klimato kaita:

-          Pastangų pasidalijimo reglamentas – preliminaraus susitarimo su Europos Parlamentu patvirtinimas,

-          reglamentas dėl sunkiasvorių transporto priemonių išmetamo CO2 monitoringo,

-          reglamentas dėl naujų lengvųjų ir komercinių automobilių išmetamų teršalų normų mažinant CO2 kiekį,

-          sunkiasvorių transporto priemonių išmetamų teršalų ir CO2 normos.

ES aplinkos ministrų susitikimai:

-          neformalus aplinkos ministrų susitikimas balandžio 10–11 d. Sofijoje (oro kokybė, geresnis reglamentavimas, klimato kaita).

-          ES Aplinkos tarybos:

·         kovo 5 d. Briuselyje,

·         birželio 25 d. Liuksemburge.

Kovo mėn. Aplinkos taryboje vyks pasikeitimas nuomonėmis dėl:

-          Europos semestro žalinimo.

-          Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo:

·         ES plastiko strategija;

·         cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąsaja;

·         žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema.

Birželio mėn. Aplinkos taryboje:

-          vyks politinės diskusijos dėl:

·         reglamento, nustatančio naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normas mažinant išmetamą CO2 kiekį, projekto.

·         direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės peržiūros projekto.

·         ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos peržiūros.

-          bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo.

Aplinkosauginiai renginiai Bulgarijoje:

-          klimato kaitos direktorių susitikimas, sausio 18–19 d.,

-          forumas „Ekoinovacijos oro kokybei“, vasario 5–6 d.,

-          aplinkos apsaugos atašė susitikimas, balandžio 12–13 d.,

-          rizikos valdymo ekspertų susitikimas (RiME), gegužės 15–16 d.,

-          gamtos ir bioįvairovės direktorių susitikimas, birželio 5–6 d.,

-          vandens ir jūrų direktorių susitikimas, birželio 11–12 d.,

-          aplinkos direktorių susitikimas, birželio 14 d.

Pagrindiniai tarptautiniai aplinkosauginiai renginiai:

-          2-asis SAICM tarpsesijinis susitikimas (kovo 12–13 d., Stokholmas, Švedija),

-          IPBES 6-oji plenarinė sesija (kovo 17–24 d., Medeljinas, Kolumbija),

-          8-asis Pasaulinis vandens forumas (kovo 18–23 d., Brazilija, Brazilija),

-          Ramsaro konvencijos nuolatinio komiteto 54-asis susitikimas (balandžio 23–27 d., Glandas, Šveicarija),

-          JT bendrosios klimato kaitos konvencijos pagalbinių komitetų 48-oji sesija (balandžio 30 – gegužės 10 d., Bona, Vokietija),

-          7-asis poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo darbo grupės susitikimas (gegužės 28–30 d., Ženeva, Šveicarija).


ESTIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
MALTOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
SLOVAKIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
NYDERLANDŲ PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
LIUKSEMBURGO PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
LATVIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
ITALIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI
GRAIKIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI

[Archyvas]

XML