Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba

2012-08-13

EVT yra aukščiausia politinė ES vadovybė. EVT vaidmuo dvejopas: nustatyti bendrą ES politikos kryptį bei prioritetus ir nagrinėti sudėtingus arba opius klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimo – lygmeniu.

Vadovų Taryba – tai ES valstybių politinių lyderių susitikimai, kuriuose dalyvauja visų ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai, Komisijos pirmininkas ir susitikimams pirmininkaujantis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Juose taip pat dalyvauja ES vyriausiasis užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinis. Susitikimai rengiami keturiskart per metus. Tarybos susitikimai paprastai vyksta Briuselyje.

Vadovų Tarybos susitikimus ruošia tuo metu pirmininkaujanti šalis. Jų metu aptariama ES pažanga ir nustatomos ES politikos bendrosios gairės. Europos Vadovų Taryba sprendimus priima bendru sutarimu, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo to, kas numatyta Sutartyje, Taryba priima sprendimus vienbalsiai arba kvalifikuota balsų dauguma. Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkai bei vyriausiasis užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinis teisės balsuoti neturi.


XML