Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Ministerijos vykdomi viešieji pirkimai


Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugos
Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimas (Nr. 399041)
Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos (Nr. 398905)
Viešosios nuomonės tyrimo apie visuomenės informuotumą aplinkos klausimais atlikimo ir komunikacijos rekomendacijų nustatytoms tikslinėms grupėms pasiekti parengimo paslaugos (Nr. 398779)
Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimo paslaugos (Nr. 397322)
Leidinių „Europos Sąjungos miestų darbotvarkė“ ir „Jungtinių Tautų naujoji miesto darbotvarkė“ lietuvių kalba parengimo leidybai ir leidybos paslaugos (Nr. 397156)
Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimo pirkimas (Nr. 395527)
GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studijos parengimo paslaugos (Nr. 392675)
Tręšimo planų sudarymo metodikos parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 394296)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vytenio g. 6, Vilniuje, patalpoms skirti oras-oras šilumos siurbliai ir jų montavimo darbai (Nr. 392662)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo paslaugos (Nr. 390717)
Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimo paslaugos (Nr. 390602)
LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo (3 sektorių) ir LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dalies parengimo paslaugos (Nr. 389394)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vytenio g. 6, Vilniuje, patalpoms skirti oras-oras šilumos siurbliai ir jų montavimo darbai
Lietuvos ūkio sektorių analizės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. paslaugų pirkimas (Nr. 388538)
Miško mokslo darbo „Juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės rajonų pagal DNR žymenis patikslinimas“ atlikimo paslaugos
Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų sukūrimo ir esamų informacinių sisitemų /registrų modernizavimo / atnaujinimo paslaugos (Nr. 386981)
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-004 „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ techninės priežiūros paslaugos (pirkimas Nr. 387015)
Paslaugos ,,Bandomasis projektas, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisykles, įtraukiant momentinį atliekų svėrimą vietoje" pirkimas (Nr. 387195)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo paslaugų pirkimas (Nr. 383971)
2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugos (Nr. 383254)
Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos (Nr. 380975)
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 380491)
Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimo paslaugos (Nr. 380947)
Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius atitinkančių patikslintų norminių energinio naudingumo rodiklių nustatymo ir pasiūlymų STR 2.01.02:2016 atnaujinimui paslaugų pirkimas (Nr. 379602)
Plastiko pertvarų ir jų montavimo darbų pirkimas
Tręšimo planų sudarymo metodikos parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 359774)
Paslaugos ,,Bandomasis projektas, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisykles, įtraukiant momentinį atliekų svėrimą vietoje“ pirkimas (Nr. 376558)
Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitavimo, ataskaitų pateikimo SMS pranešimais ir duomenų tvarkymo paslaugų pirkimas (Nr.370884)
Vandens debito kreivių sudarymo galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas (Nr.370481)
Aplinkos ministerijos patalpų Vytenio g. 6, Vilniuje valymo paslaugų mažos vertės pirkimas
Aplinkos ministerijos patalpų Vytenio g. 6 ir Gedimino pr. 26, Vilniuje valymo paslaugų mažos vertės pirkimas
Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimo paslaugų pirkimas
Investicijų projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu, sukūrimas (SŽNS)“ parengimo paslaugos (Nr. 362865)
Maisto atliekų ekonominės analizės atlikimo paslaugos (pirkimo Nr. 362575)
Esamos atliekų tvarkymo sistemos analizės, siekiant parengti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano projektą, atlikimo paslaugos (pirkimo Nr. 360497)
Bandomojo projekto, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisykles, paslaugos
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimas (Nr.357638)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo internete paslaugų pirkimas (Nr.357597)
Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-004 „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ vizualikos bei ergonomikos principų parengimo paslaugos (Nr. 356794)
Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos programinės ir techninės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugos (Nr. 356512)
Archyvinių dokumentų pervežimo, saugojimo, administravimo paslaugų mažos vertės pirkimas
Informacijos apie klimato kaitą portalo turinio sukūrimo ir palaikymo paslaugų pirkimas (Nr.353264)
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalies parengimo paslaugos (Nr. 350914)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo rajoniniuose laikraščiuose paslaugų pirkimas (Nr. 352153)
Paslaugos ,,Įvertinti alyvos atliekų tvarkymo užduočių alyvų gamintojams ir importuotojams nustatymo ir (ar) mokestinės prievolės alyvų gamintojams ir importuotojams įvedimą“ pirkimas (Nr. 351426)
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (TPSIS) funkcionalumų taisymo, siekiant gerinti viešosios informacijos valdymą, paslaugos (Nr. 349951)
Vidaus vandenų studijos parengimo paslaugos (Nr. 350660)
Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugų mažos vertės pirkimas
Aplinkos ministerijos administracinio pastato, A. Jakšto g. 4, Vilniuje, inžinerinių sistemų remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir įrengimo darbai (Nr. 350712)
Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų–naudos analizės atlikimo paslaugos (Nr. 350074)
Laukinių ir dirbtinės kilmės lašišų ir šlakių jauniklių mirtingumo Lietuvos upėse įvertinimo paslaugos (Nr. 349278)
Ūsoriaus išteklių įvertinimo didžiosiose Lietuvos upėse ir rekomendacijų šios žuvies rūšies apsaugos ir gausinimo priemonėms parengimo paslaugos (Nr. 349338)
Tiriamojo darbo, įvertinančio Lietuvos Respublikoje taikomų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų pagrįstumą, parengimo paslaugos (Nr. 348112)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo radijo laidose paslaugų pirkimas (Nr. 347848)
Alyvos atliekų tvarkymo užduočių alyvų gamintojams ir importuotojams nustatymo ir (ar) mokestinės prievolės alyvų gamintojams ir importuotojams įvedimo įvertinimo paslaugos (Nr. 341426)
Miško mokslo darbų atlikimo paslaugos (Nr. 347495)
Stojančiųjų į medžiotojus egzaminavimo kompiuterine egzaminavimo sistema paslaugų pirkimas (Nr. 346749)
Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimo paslaugos (Nr. 346174)
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos atliekų sektoriaus procesų vykdymui reikalingos įrangos atnaujinimo paslaugos (Nr. 345822)
Aplinkos ministerijos vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos tobulinimo paslaugos (Nr. 345415)
Karpių įžuvinimo efektyvumo, jų populiacijų būklės ir poveikio žuvų bendrijoms įvertinimo paslaugos (Nr.345192)
Vėgėlių išteklių įvertinimo Lietuvos upėse ir Kuršių mariose, rekomendacijų šios žuvų rūšies apsaugos ir gausinimo priemonėms parengti paslaugos (Nr. 345122)
Galimybių studijos dėl tinkamos pagalbos ir globos sužeistiems, nelaimėn patekusiems, esantiems netinkamoje jiems aplinkoje ar konfiskuotiems laukiniams gyvūnams parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 343472)
Esamos atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje analizės, siekiant parengti Valstybinį atliekų tvarkymo 2021–2017 m. planą ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugos
Miško mokslo darbo atlikimo paslaugos (Nr. 343447)
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano parengimo paslaugų pirkimas
Nacionalinio oro taršos mažinimo (valdymo) plano (programos) parengimo ir šio plano (programos) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugų pirkimas (Nr. 342698)
Pasiūlymų teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijoms parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 341606)
Vėgėlių išteklių įvertinimo Lietuvos upėse ir Kuršių mariose, rekomendacijų šios žuvų rūšies apsaugos ir gausinimo priemonėms parengti paslaugos (Nr. 341871)
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kuriuose vykdoma verslinė žvejyba, paslaugos (Nr. 341553)
Pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijoms parengimo paslaugos (Nr.341257)
Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizės bei prioritetinių patekimo kelių nustatymo paslaugos (Nr.340561)
Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomo administracinio pastato Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 4, šilumos punkto renovacijos darbai (mažos vertės skelbiamas pirkimas)
Elektroninių vartų sukūrimo ir esamų sistemų modernizavimo techninio specifikavimo paslaugos (Nr. 189569)
Vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugos
Projekto "Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi" socialinių akcijų organizavimo paslaugų pirkimas (Nr.189490)
Plačiažnyplio vėžio populiacijos būklės ir grėsmių Lietuvos vidaus vandenyse įvertinimas ir rekomendacijų dėl vėžių išteklių valdymo parengimo paslaugų pirkimas (Nr.189444)
Vėgėlių išteklių įvertinimo Lietuvos upėse ir Kuršių mariose, rekomendacijų šios žuvų rūšies apsaugos ir gausinimo priemonėms parengti paslaugos
Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimo paslaugos (Nr. 189359)
Karpių įžuvinimo efektyvumo, jų populiacijų būklės ir poveikio žuvų bendrijoms įvertinimo paslaugos
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kuriuose vykdoma verslinė žvejyba, paslaugos
Aplinkos ministerijos administracinio pastato, A. Jakšto g. 4, Vilniuje, paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos (pakartotinis pirkimas)
Informacijos apie klimato kaitą portalo turinio sukūrimo ir palaikymo paslaugų pirkimas (Nr. 188938 )
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“ atnaujinimo, atsižvelgiant į pasikeitusią pastatų energinio naudingumo įvertinimo metodiką, paslaugos (pakartotinis pirkimas) (Nr. 188785)
Aplinkos ministerijos administracinio pastato, A. Jakšto g. 4, Vilniuje, paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos
Aplinkos ministerijos serverinės elektros įvado pertvarkymo darbai
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“ atnaujinimo, atsižvelgiant į pasikeitusią pastatų energinio naudingumo įvertinimo metodiką, paslaugos (Nr. 187000)
Aplinkos ministerijos darbuotojų tarnybinių kelionių į užsienį organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 186863 )
Lietuvos paviljono tarptautinėje parodoje "EXPO 2017" įrengimo darbų pirkimas apklausos būdu (Nr. 185412)
Studijos dėl sąnaudų atžvilgiu optimalių minimalių energinio naudingumo reikalavimų pagal lyginamosios metodikos principus nustatymo pastatams parengimo paslaugos (Nr. 185786)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos
Žiniasklaidos stebėsenos paslaugų pirkimas (Nr. 185263)
GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentų parengimo paslaugos (Nr. 184048)
Administracinio pastato A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje eksploatavimo ir priežiūros paslaugos (Nr. 184826)
Lietuvos paviljono tarptautinėje parodoje "EXPO 2017" įrengimo darbai (Nr.323117)
Saugomų rūšių veisimo programų parengimo paslaugos (Nr. 182513)
Techninės įrangos ir sisteminės programinės įrangos pirkimas (Nr. 185820)
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo įkainių pagrindimo paslaugos (Nr. 182661)
Lietuvos vidaus vandens telkiniuose naudojamų verslinės žvejybos įrankių efektyvumo įvertinimo paslaugos (Nr. 182601)
Informacijos apie klimato kaitą portalo sukūrimo paslaugos (Nr. 182088)
Miško mokslo darbo ,,Lietuvos privačių miškų tvarkymo sertifikavimo pagal FSC ir PEFC miškų tvarkymo sertifikavimo sistemas poreikio ir galimybių analizė“ parengimo paslaugos (Nr. 182666)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Jakšto g. 4, A. Juozapavičiaus g. 9, Vytenio g. 6, Gedimino pr. 26, Vilniuje) valymo ir atliekų išvežimo paslaugos (Nr. 182578)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos (Nr. 182446)
GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentų parengimo paslaugos (Nr. 181842)
Saugomų rūšių veisimo programų parengimo paslaugos (Nr. 181607)
ES 7-osios Bendrosios mokslinių tyrimų programos projekto ERA-NET „SUMFOREST“ pirmojo bendro kvietimo moksliniam darbui tema „Darnūs miškai ateities visuomenei“ paslaugų pirkimas
Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimo paslaugos (Nr. 182034)
Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimo 2016-2018 m. paslaugos (Nr. 181632)
1000 miško savininkų individualaus konsultavimo jų miškų valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais paslaugų pirkimas (Nr.182989)
Elektroninės knygų bibliotekos sukūrimo ir pildymo elektroninėmis knygomis paslaugų pirkimas (Nr. 182863)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo rajoniniuose laikraščiuose paslaugų pirkimas (Nr. 181084)
Mokslinių tyrimų studijos "Migracijos sąlygų lašišinėms žuvims gerinimas" parengimo paslaugos (Nr. 181221)
Visuomenės informavimo apie aplinkosaugos specialistų ir institucijų indėlį vaikų ir jaunimo aplinkosauginei raidai paslaugų pirkimas (Nr. 180978)
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017-2021 m. parengimo paslaugos (Nr. 181274)
Miško mokslo darbo ,,Lietuvos privačių miškų sertifikavimo pagal PEFC ir FSC miškų sertifikavimo sistemas poreikio ir galimybių analizė“ parengimo paslaugos
Privačių miškų savininkų konsultavimo/ informavimo internetu paslaugų pirkimas
Personalo, reikalingo Lietuvos pristatymui tarptautinėje parodoje "EXPO 2017" paslaugų pirkimas(Nr.180017)
Invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimo paslaugos (Nr. 179266)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo radijo laidose paslaugų pirkimas (Nr. 178741)
Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 178898)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos (Nr. 178751)
Europos atliekų mažinimo savaitės renginių administravimo paslaugos (Nr.178045)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo radijo laidose paslaugos (Nr. 177956)
Statybos techninių reglamentų konsolidavimo į reglamentą "Statinių atitvaros.Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" paslaugos (Nr. 177381)
Leidinio "Gyvenamosios aplinkos (būsto) žinynas" parengimo paslaugų pirkimas
Sąlygų Lietuvos privačius miškus sertifikuoti pagal pasaulyje pripažintą miškų sertifikavimo sistemą PEFC sukūrimo paslaugos
Tiriamojo darbo, įvertinančio Lietuvos Respublikoje taikomų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų pagrįstumą ir rekomendacijų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo mechanizmo tobulinimui, parengimo paslaugos (Nr. 177159)
Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimo paslaugos (Nr. 176925)
Vaizdo klipų aplinkos temomis transliavimo paslaugos (Nr. 175997)
Lietuvos ekspozicijos tarptautinėje parodoje „EXPO 2017“ projektinių pasiūlymų supaprastintas atviras projekto konkursas (Nr. 175602)
Vilko populiacijos apskaitos metodikos parengimo paslaugos (Nr. 175823)
Mokesčių už atliekų tvarkymą mechaninio - biologinio apdorojimo ir atliekų deginimo įrenginiuose reikalingumo įvertinimo ir šio mokesčio dydžio nustatymo paslaugos (Nr.175718)
Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimo paslaugos (Nr. 175907)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos Nr. 175935
Prieigos prie teisės aktų taikymo praktikoje duomenų bazės suteikimo paslaugos (apklausos būdu) Nr. 176039
Pavojingųjų atliekų technologinių srautų analizės paslaugos (Nr. 176324)
Miško želdintojo žinyno redagavimo ir išleidimo paslaugos (Nr. 175098)
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) pavojingų atliekų tvarkymo licencijų modulio optimizavimo ir žvejybos leidimų modernizavimo paslaugos (Nr. 175211)
Informacinių knygelių ikimokyklinio amžiaus vaikams apie atliekų tvarkymą parengimo ir leidybos paslaugų pirkimas
Vidaus vandenų žvejybos studijos parengimo paslaugos (Nr.174856)
Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos priežiūros ir remonto, kompiuterinių sistemų administravimo paslaugos (Nr. 174605)
Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimo paslaugos (Nr. 174824)
Saugomų rūšių inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų parengimo paslaugos (Nr. 174855)
Vienatūrio lengvojo automobilio pirkimas (Nr. 174533)
Geriamojo vandens sunaudojimo normų nustatymo paslaugos (Nr.174397)
Invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimo paslaugos (Nr. 174560)
Vilko populiacijos apskaitos metodikos parengimo paslaugos (Nr.174232)
Gamtinio karkaso nustatymo ir praktinio taikymo metodikos parengimo paslaugos (Nr. 174338)
Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo 24-iose teritorijose paslaugos (Nr. 174043)
Medžioklės plėtrą skatinančių bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančių priemonių, skirtų visuomenės informavimui per televiziją, parengimo ir transliavimo paslaugų pirkimas
Studijos ,,Nacionalinių išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių rengimo metodinių gairių parengimas" parengimo paslaugos Nr. 175348
Informacijos apie Europos Sąjungos investicijas aplinkosaugai parengimo ir jos sklaidos paslaugų pirkimas
Norminių teisės aktų tekstų duomenų bazės atnaujinimo paslaugos (Nr.173574)
Informacinių knygelių ikimokyklinio amžiaus vaikams apie atliekų tvarkymą parengimo ir leidybos paslaugų pirkimas (Nr. 173372)
Investicijų projekto "Pažangių e-paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu (EPTP)" rengimo paslaugos (apklausos būdu) Nr. 173561
Vaizdo klipų aplinkos temomis sukūrimo paslaugų pirkimas (Nr.172946)
Vaizdo klipų aplinkos tema transliavimo paslaugų pirkimas (Nr.172947)
Viešųjų renginių, skirtų atliekų susidarymo mažinimo prevencijai populiarinti ir skatinti, organizavimo paslaugų pirkimas (Nr.172976)
Leidinio "Lietuvos Raudonoji knyga" parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 172945)
Geriamojo vandens sunaudojimo normų nustatymo paslaugos (Nr. 173338)
Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijos parengimo paslaugos (Nr. 173559)
Informacijos apie klimato kaitą portalo sukūrimo ekspertinės paslaugos (Nr. 173167)
Saugomų rūšių apsaugos dokumentų parengimo paslaugos (Nr.173427)
Aštuonių vandens transporto nuleidimo vietų įrengimo Molėtų ir Kupiškio r. supaprastintų statybos projektų parengimo paslaugos (Nr.173445)
Informacijos aplinkos tematika parengimo ir sklaidos regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose paslaugų pirkimas (Nr. 172607)
Informacijos aplinkos tematika parengimo ir sklaidos nacionaliniuose laikraščiuose paslaugų pirkimas (Nr.172609)
Projekto „Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi“ neformalių pamokų, seminarų ir viešųjų akcijų organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 172606)
Televizijos laidų parengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijos programoje aplinkos aktualijų tema paslaugų pirkimas (Nr. 172605)
Informacijos parengimo ir sklaidos jau veikiančiose internetinėse naujienų svetainėse paslaugų pirkimas (Nr. 172604)
Lietuvoje ir kitose šalyse taikomų gaminių atliekų perdirbimo technologijų ir teismų praktikos analizės paslaugos (Nr. 172483)
Statybos techninių reglamentų konsolidavimo į reglamentą "Statinių atitvaros.Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" parengimo paslaugos (Nr.172488)
Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos priežiūros ir remonto, kompiuterinių sistemų administravimo paslaugos (Nr.171925)
Tiriamojo darbo, įvertinančio Lietuvos Respublikoje taikomų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų pagrįstumą, atlikimo paslaugos (Nr. 171896)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Jakšto g. 4, A. Juozapavičiaus g. 9, Vytenio g. 6, Gedimino pr. 26, Šermukšnių g. 6a, Vilnius) valymo ir atliekų išvežimo paslaugų pirkimas (Nr.171044)
Vieningos dokumentų valdymo sistemos plėtros investicinio projekto parengimo paslaugų pirkimas (Nr.170738)
Tiriamojo darbo, įvertinančio Lietuvos Respublikoje taikomų statybos skaičiuojamųjų rinkos kainų pagrįstumą, paslaugos (pirkimo Nr. 170530)
Atsiskaitymo trumpąja žinute (SMS) paslaugos (Nr. 170719)
Interneto svetainės "Žvejybos rojus" sukūrimo paslaugos (Nr. 169913)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Jakšto g. 4, A. Juozapavičiaus g. 9, Vytenio g. 6, Gedimino pr. 26, Šermukšnių g. 6a, Vilnius) valymo ir atliekų išvežimo paslaugų pirkimas (Nr.170070)
Miško mokslo darbo "Miško darbų saugos reikalavimų parengimas" parengimo paslaugos (Nr. 169631)
Nesavaeigių vandens transporto priemonių poveikio saugomoms ir vertingoms žuvų rūšims įvertinimo ir rekomendacijų poveikio mažinimui pateikimo paslaugos (Nr.169802)
Ekologiškų, draugiškų aplinkai, tausojančių energinius resursus pastatų projektavimo ir statybos viešinimo paslaugų pirkimas (Nr. 169105)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugos (Nr. 169292)
Stumbrų perkėlimo į aptvarą VĮ Telšių miškų urėdijoje ir sekimo antkaklių uždėjimo paslaugos (Nr. 169104)
Investicijų projekto "Pažangių e-paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu (EPTP)" rengimo paslaugos (Nr. 168951)
Kauno marių žuvų išteklių įvertinimo, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016-2017 m. parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 168626)
Studijų žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės srityje parengimo paslaugos (Nr. 167987)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 167886)
Nesavaeigių vandens transporto priemonių poveikio saugomoms ir vertingoms žuvims upėse įvertinimo ir rekomendacijų poveikio mažinimui pateikimo paslaugos (Nr. 167362)
Duomenų perdavimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos agentūroms paslaugos (Nr. 168623)
Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos
Lietuvoje ir kitose šalyse taikomų gaminių atliekų perdirbimo technologijų ir teismų praktikos analizės paslaugos (Nr. 170334)
Bazinio nuotekų užterštumo dydžio nustatymo paslaugos (Nr. 166403)
Privačių miškų savininkų konsultavimo paslaugos (Nr. 166329)
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 166319)
Bazinio nuotekų užterštumo dydžio nustatymo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) kūrimo ir diegimo paslaugos (Nr. 169012)
Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimo 20-yje teritorijų paslaugos (Nr.165745)
Studijos "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje atnaujinimas" parengimo paslaugos (Nr.166636)
Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo penkiose kolonijose paslaugos (Nr.165768)
Baltijos ruonių reabilitacijos programos įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 165507)
Bazinio nuotekų užterštumo dydžio nustatymo paslaugos (Nr. 165329)
Informavimo apie 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programą „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ ir LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ paslaugos (Nr. 165563)
Kuršių marių žuvų išteklių naudojimo tyrimų ir rekomendacijų dėl saugomų ir neverslinio dydžio žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimo paslaugos (Nr. 165111)
GPAIS veiklos modelio parengimo, GPAIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos (Nr. 165824)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugos (Nr.164621)
Studijų žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės srityje parengimo paslaugos (Nr. 165971)
Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimo 7 teritorijose paslaugos (Nr. 163675)
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016-2020 m. parengimo paslaugos (Nr. 163829)
Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugos (Nr. 163534)
Statybos techninių reglamentų konsolidavimo į reglamentą „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ parengimo paslaugos (Nr. 163340)
Lietuvos stumbrų (Bison bonasus L.) individų genotipavimo paslaugos (Nr.162911)
Interneto teikimo Lietuvos paviljonui pasaulinėje parodoje "EXPO 2015" Italijoje paslaugų pirkimas apklausos būdu
Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos programinės įrangos atnaujinimo paslaugos (Nr.162768)
Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo penkiose kolonijose paslaugų atlikimo pirkimas (Nr.162388)
Reikalavimų (kriterijų) iš biologiškai skaidžių atliekų pagamintiems produktams rengimo paslaugos (Nr.163845)
Vertimo paslaugos (Nr. 162247)
Kultūrinės programos, skirtos Lietuvos pristatymui nacionalinės dienos minėjimo pasaulinėje parodoje "EXPO 2015" metu sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos (Nr. 161966)
Papildomų Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje EXPO 2015 statybos ir įrengimo darbų pirkimas apklausos būdu
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniformų (megztų žieminių kepurių su šalikais) pirkimas neskelbiamų derybų būdu
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniformų (demisezoninės avalynės ir žieminės avalynės) pirkimas neskelbiamų derybų būdu
Personalo, kuris dirbs Lietuvos paviljone pasaulinėje parodoje "EXPO 2015", apgyvendinimo paslaugų pirkimas
Visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymo, švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo klausimais priemonės – TV laidų, paslaugų pirkimas (Nr. 160720)
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniformos (vasarinės avalynės) pirkimas (Nr.160156)
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modernizavimo, pritaikant požeminio vandens gavybos leidimų išdavimui, paslaugos (Nr. 160181)
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminių diržų pirkimas (Nr. 159714 )
Studijos, nustatančios atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir galimybes, priemones ir vertinimo kriterijus, parengimo paslaugos (Nr.159144)
Personalo, reikalingo Lietuvos pristatymui pasaulinėje parodoje „EXPO 2015”, paslaugų pirkimas (Nr. 159329)
Darbo užmokesčio apskaitos programos „Stekas-alga“ priežiūros paslaugų pirkimas apklausos būdu
Mokymų „Strateginis planavimas ir strateginių dokumentų rengimas“, „Laiko valdymas“, „Kritinis mąstymas: procesų analizė, problemų sprendimai“, „Projektų valdymas“, „Lyderystė“ paslaugų pirkimas
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pirkimas (Nr. 159381)
Vaizdo ir garso reklamos klipų, reklamos skydelio ir kt. viešinimo priemonių, skirtų visuomenės informavimui apie pakuočių bei jų atliekų tvarkymą ir vartojimo mažinimą, sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr.159416)
Projekto „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“ administravimo paslaugos (Nr. 159590)
Stojančiųjų į medžiotojus egzaminavimo kompiuterine egzaminavimo sistema paslaugų pirkimas (Nr. 158478)
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės avalynės pirkimas (Nr.158388)
EK 2013 m. gruodžio 18 d. patvirtintame ES švaraus oro politikos pakete pateiktų pasiūlymų aplinkos oro taršai Lietuvoje sumažinti 2020-2030 m. atitikimo strateginiams Lietuvos tikslams įvertinimo paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniformų (megztų žieminių kepurių su šalikais, odinių žieminių pirštinių, diržų, guminių batų) pirkimas (Nr.158219)
Mokymo "Informacijos saugos valdymas pagal CISM programos reikalavimus“ paslaugų pirkimas
Bendrosios tematikos mokymo paslaugų pirkimas
Mokymų ARCGIS tematika paslaugų pirkimas (Nr. 157862)
Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ statybos ir įrengimo darbų pirkimas apklausos būdu
Duomenų centro tarnybinės stoties pirkimas (Nr. 157427)
Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015-2020 metų gairių projekto parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
1000 miško savininkų individualaus konsultavimo jų miškų valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais paslaugos (Nr. 157434)
Biokuro katilų su priklausiniais iki 500 kW pirkimas (Nr. 158815)
Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ techninio projekto įgyvendinimo priežiūros ir statybos darbų priežiūros paslaugų pirkimas apklausos būdu
Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugos
Gyvūnų globos priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 156728)
Tyrimo „GMM/GMO riboto naudojimo vykdomos veiklos Lietuvos mokslo institucijose ir įmonėse analizė ir išvadų bei GMM/GMO riboto naudojimo rizikos valdymo strategijos parengimas“ atlikimo paslaugos (Nr. 156790)
Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015-2020 metų gairių projekto parengimo paslaugos (Nr.156492)
EB svarbos natūralių buveinių palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymo ir monitoringo sistemos metodinių pagrindų sukūrimo paslaugų pirkimas
Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų projekto rengimo paslaugos (Nr. 154914)
Saugomų teritorijų steigimo kriterijų parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 154617 )
Praktinių rekomendacijų rinkliavos ar kt.įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimui Šilutės ir Jonavos r. savivaldybėse rengimo paslaugos (Nr.154781)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos (Nr. 154729)
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugos (Nr.154666)
Socialinės reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos (pirkimo Nr. 154624)
Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų organinių teršalų tvarkymo pakeitimo ir papildymo projekto parengimo paslaugos (Nr. 155844)
Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos programinių priemonių administravimo paslaugos (Nr. 155767)
Juridinių asmenų registro duomenų teikimo Aplinkos ministerijos ir jos pavaldžių institucijų informacinėms sistemoms paslaugos
Privačių miškų savininkų konsultavimo paslaugos (Nr. 153646)
Žemės kasimo ir pamatų įrengimo darbų Lietuvos paviljono statybai skirtame sklype pirkimas
Aplinkos ministerijos elektroninių paslaugų vystymo ir plėtros studijos parengimo paslaugos (Nr.153224)
Reikalavimų (kriterijų) iš biologiškai skaidžių atliekų pagamintiems produktams ir reikalavimų (kriterijų) džiovinto nuotekų dumblo (granulių) naudojimui energijai gauti parengimo paslaugos (Nr. 153950)
Žuvų įveisimo šiaurės vakarų Lietuvos valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas
Tarnybinio lengvojo automobilio pirkimas (Nr. 152658)
Viešųjų akcijų, skatinančių visuomenė rūšiuoti atliekas, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo srityje organizavimo paslaugų pirkimas (Nr.152566)
informacijos apie aplinką kanalo „Grynas.lt“ (arba lygiaverčio) integravimo į jau egzistuojančią interneto svetainę palaikymo ir atnaujinimo paslaugų pirkimas
Aplinkos ministerijos žinybos didelės svarbos informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos užtikrinimo analizės ir įvertinimo paslaugos (Nr.152720)
Sterlės introdukcijos Nemuno vidurupyje programos parengimo paslaugos (Nr. 152313)
Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos parengimo paslaugos (Nr. 152389)
Aplinkos informacijos kanalo Grynas.lt įdiegimo, palaikymo ir informacijos apie aplinką sklaidos jau egzistuojančioje interneto naujienų svetainėje paslaugos
Miško mokslo darbo „VĮ miškų urėdijų diferencijuotos pelno normos nustatymo metodikos parengimas“ parengimo paslaugos (Nr. 152015)
Reglamento dėl statinių pamatų projektavimo parengimo paslaugos (Nr. 152234)
Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatų projektavimą reglamentuojančio normatyvinio statybos techninio dokumento parengimo paslaugos (Nr. 152016)
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015-2020 m. parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 152644)
Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimų ir rekomendacijų dėl saugomų ir neverslinio dydžio žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimo paslaugos (Nr.152467)
Kauno marių ir Kruonio HAE aukštutinio baseino žuvų išteklių įvertinimo, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015-2020 m. parengimo paslaugos (Nr.152466)
Žuvų išteklių įvertinimo Zarasų ir Molėtų „Žvejybos rojui“ priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2015-2020 m. parengimo paslaugų pirkimas
Stintų migracijos intensyvumo ir žvejybos efektyvumo tyrimų Nemuno žemupyje, stintų žvejybos vietų koordinačių Nemuno žemupyje nustatymo ir pažymėjimo žemėlapyje paslaugų pirkimas (Nr. 151996)
Nekilnojamojo turto registro ir Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimo paslaugos
Akcijos "Geriamasis vanduo iš čiaupo nemokamai" organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 151334 )
Mokymų apie valstybės pagalbą paslaugų pirkimas
Žiniasklaidos stebėsenos paslaugų pirkimas (Nr. 150865)
Mokymų „Aplinkos ministerijoje funkcionuojanti aplinkos apsaugos vadybos (AVS) sistema, LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimai ir pasiruošimas sertifikavimo auditui pagal standartą LST ISO/IEC 27001:2013” paslaugų pirkimas
Žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas (Nr.150739 )
EK 2013 m. gruodžio 18 d. patvirtintame ES švaraus oro politikos pakete pateiktų pasiūlymų aplinkos oro taršai Lietuvoje sumažinti 2020-2030 m. atitikimo strateginiams Lietuvos tikslams įvertinimo paslaugų pirkimas (Nr.150839)
Paslaugos, susijusios su iš ūkio subjektų stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų LOJ apskaitos, normavimo, kontrolės, mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimą reglamentuojanč. teisinės bazės įvertinimo pirkimas (Nr.150838)
Architektūrinės veiklos viešinimo profesionalioje spaudoje (žurnale) paslaugų pirkimas (Nr. 150784)
Informacijos aplinkosaugos tematika parengimo ir sklaidos paslaugų organizavimo viešasis pirkimas (Nr.150785)
Miško mokslo darbų parengimo paslaugos (Nr. 151643)
Studijos, nustatančios atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir galimybes, priemones ir vertinimo kriterijus, parengimo paslaugos (Nr.150787)
Duomenų perdavimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos agentūroms paslaugos (Nr.151233)
Aplinkosauginių aktualijų sklaidos rajoninėje spaudoje paslaugų pirkimas
Techninės ir programinės įrangos pirkimas (Nr.150854)
Aplinkos ministerijos darbuotojų tarnybinių kelionių į užsienį organizavimo paslaugų pirkimas (nr. 150939)
Žiniasklaidos stebėsenos paslaugų pirkimas apklausos būdu
Atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį skatinančių seminarų visuomenei rengimo ir įgyvendinimo paslaugos(Nr.150377)
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) pritaikymo darbui su euru paslaugų pirkimas (Nr. 150517)
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2011−2012 m. ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 150042)
Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų informacinės sistemos modernizavimo paslaugos (Nr.151162)
Mokymų apie Europos viešuosius pirkimus, viešąją-privačiąją partnerystę ir koncesiją apie lyderystę ir daugiasluoksnį valdymą Europoje apie struktūrinių ir investicinių fondų reglamentų įgyvendinimą paslaugų pirkimas
Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo penkiose kolonijose paslaugos (Nr. 149389)
Kompiuterinio raštingumo ir informacinių sistemų valdymo mokymų paslaugų pirkimas (Nr. 149083)
Bendro pobūdžio mokymo paslaugų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojams pirkimas (Nr. 149087)
ArcGIS mokymų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojams paslaugų pirkimas (Nr. 148914)
Anglų kalbos mokymų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojams paslaugų pirkimas (Nr. 148909)
Aplinkos ministerijos administracinio pastato (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius) ir nuomojamų patalpų (Šermukšnių g. 6A, Vilnius ir A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) apsaugos paslaugos (Nr. 148557)
Informacijos atliekų tvarkymo ir prevencijos klausimais parengimo ir sklaidos jau veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugų pirkimas (Nr. 148618)
Studijos, nustatančios klimato kaitos keliamos grėsmės žmonių svaikatai, parengimo ir rekomendacijų sukūrimo bei pateikimo paslaugos (Nr. 147930)
Sosnovskio barščio gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugos (Nr.149077)
Aplinkos ministerijos telefonų sąrašo leidybos paslaugos (Nr. 147699)
Mokymų standarto LST EN ISO 19011:2012 "Vadybos sistemų audito gairės" paslaugų pirkimas
Žiniasklaidos stebėsenos paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 147909)
Informacinės medžiagos atliekų tvarkymo tematika rengimo ir publikavimo, ministerijos pateiktos informacijos publikavimo savaitiniame laikraštyje organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 147420)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugos (Nr.147050)
Mokymų „Standarto LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“ reikalavimai, jų taikymas“ paslaugų pirkimas apklausos būdu
Medžioklės plėtrą skatinančių bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančių priemonių gamtos ir aplinkos apsaugos tematikos laikraštyje, parengimo ir publikavimo paslaugų pirkimas (Nr. 146452)
Informacinės medžiagos atliekų tvarkymo tematika rengimo ir publikavimo, ministerijos pateiktos informacijos publikavimo nacionaliniame dienraštyje organizavimo, įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 146195)
Lietuvos ekspozicijos pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ projektinių pasiūlymų supaprastintas atviras projekto konkursas
Informacijos sklaidos žuvų išteklių klausimais aplinkosaugai ir ekologijai skirtose jau egzistuojančiose televizijos laidose paslaugų pirkimas (Nr. 145954)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Jakšto g. 4, A. Juozapavičiaus g. 9, Gedimino pr. 26, Šermukšnių g. 6A, Vilniuje) valymo ir atliekų išvežimo paslaugos (Nr. 145256)
Aplinkosauginių aktualijų sklaidos rajoninėje spaudoje paslaugų pirkimas (Nr. 145105)
Radijo laidų ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosauginių aktualijų tema paslaugų pirkimas (Nr. 145104)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugos (Nr. 144828)
Aplinkos ministerijos administracinio pastato (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius) ir nuomojamų patalpų (Šermukšnių g. 6A, Vilnius ir A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) apsaugos paslaugos (Nr. 144679)
Miško mokslo darbų atlikimo paslaugos (Nr. 144341)
Stumbro apsaugos plano parengimo paslaugos (Nr. 144099)
Automobilio pirkimas (Nr. 144023)
1000 miško savininkų individualaus konsultavimo jų miškų valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais paslaugos (Nr. 143917)
Mokymų IT klausimais pirkimas apklausos būdu
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo metodikos sukūrimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų integravimo į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus metodikos sukūrimo paslaugos (Nr. 143245)
Paslaugų, skirtų gyvūnų globos priemonėms įgyvendinti, pirkimas (Nr. 143158)
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo metodikos sukūrimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų integravimo į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus metodikos sukūrimo paslaugos
Mokymų apie svarbiausius ES fondų valdymo dalykus, apie finansinių instrumentų taikymą, apie efektyvų programavimą ir veiksmų pasirinkimą ir apie į rezultatus nukreiptą valdymą ir monitoringą paslaugų pirkimas apklausos būdu
Konsultavimo tarptautiniais klimato kaitos švelninimo politikos klausimais pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais ir pirmininkavimo metu paslaugų pirkimas (Nr. 142329)
Konsultavimo tarptautiniais klimato kaitos politikos ir tarptautinių klimato kaitos derybų strategijos klausimais pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais ir pirmininkavimo metu paslaugų pirkimas (Nr. 142328 )
Konsultavimo tarptautiniais biologinės įvairovės apsaugos klausimais pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais ir pirmininkavimo metu paslaugų pirkimas (Nr. 142327)
Seminarų, skatinančių visuomenės atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, supažindinančių su atliekų tvarkymo sistema ir atliekų prevencijos principais, rengimo ir įgyvendinimo 10-yje Lietuvos regionų centrų paslaugos (Nr.141497)
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo metodikos sukūrimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų integravimo į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus metodikos sukūrimo paslaugos (Nr. 141298)
Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos diegimo paslaugų pirkimas (Nr. 141277)
Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo internetu paslaugos (Nr. 141217)
Atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį skatinančių seminarų sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Nr. 141219
Miško mokslo darbo paslaugų pirkimas Nr. 141235
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) papildomo funkcionalumo mėgėjų, specialiosios ir verslinės žvejybos kūrimo paslaugų pirkimas Nr. 140989
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimo ir 2014-2020 m. finansavimo prioritetų nustatymo paslaugos (Nr. 140237)
Lietuvos Respublikos teritorijos ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės tvarkos parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Televizijos laidų ir / ar rubrikų parengimas ir transliavimas nacionaliniuose kanaluose aplinkosauginių aktualijų tema paslaugos (Nr. 140191)
Radijo laidų ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosauginių aktualijų tema paslaugos (Nr. 140190)
Aplinkosauginių aktualijų sklaidos regioninėje spaudoje paslaugos (Nr. 140195)
Aplinkosauginių aktualijų sklaidos rajoninėje spaudoje paslaugos (Nr. 140194)
Aplinkosauginių aktualijų sklaidos nacionalinėje spaudoje paslaugos (Nr. 140193)
Informacijos aplinkosauginėmis temomis parengimo ir sklaidos jau veikiančiose internetinėse naujienų svetainėse paslaugos (Nr. 140192)
Projektinių siūlymų tarpukario ir pokario parkų kraštovaizdinės ir dendrologinės vertės atkūrimui, išsaugant biologinę įvairovę, parengimo paslaugos (Nr. 140152)
Studijos „Miestų paviršinių nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ parengimo paslaugos (Nr. 140013)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje) valymo paslaugų pirkimas (Nr. 139405)
6‒ojo nacionalinio Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo pranešimo ir jo priedo, dvimetės ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 139287)
Miško mokslo darbų atlikimo paslaugos (Nr. 139288)
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 139116)
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“ atnaujinimo, atsižvelgiant į pasikeitusią pastatų energinio naudingumo įvertinimo metodiką, paslaugų pirkimas apklausos būdu
Lietuvos Respublikos teritorijos ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės tvarkos parengimo paslaugos (Nr. 138939)
Privačių miškų savininkų konsultavimo paslaugų pirkimas (Nr. 138877)
Prieigos prie teisės aktų taikymo praktikoje duomenų bazės suteikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Aplinkos ministerijos aplankų spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 138529)
Miško savininkams skirto informacinio lankstinuko-skrajutės ,,Miško kirtimai" išleidimo paslaugos (Nr. 138261)
Stintų migracijos intensyvumo ir žvejybos efektyvumo tyrimų Nemuno žemupyje, stintų žvejybos vietų koordinačių Nemuno žemupyje nustatymo ir pažymėjimo žemėlapyje paslaugos (Nr. 138253)
Vertingų žuvų jauniklių įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas (Nr. 138249)
Plėšriųjų ir kitų vertingų žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas Nr. 138254)
ARCGIS mokymų paslaugų pirkimas apklausos būdu
Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimų paslaugos (Nr. 138188)
Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose paslaugos (Nr.138187)
Spausdintuvų, faksimilinių ir kopijavimo aparatų dažomųjų miltelių kasečių (tonerių) pirkimas (Nr. 137983)
Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008-2013 m. įgyvendinimo įvertinimo ir Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014-2020 m. parengimo paslaugųpirkimas (Nr. 137773)
Studijos dėl miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemų, gatvių projektavimo ir statybos reglamentavimo tobulinimo parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 137774)
Norminių teisės aktų tekstų duomenų bazės atnaujinimo papildomų paslaugų pirkimas apklausos būdu
Veiksmų ir priemonių, reikalingų įgyvendinti Tolimųjų tarpvalst. oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl eutrofikacijos II priede Lietuvai 2020 m. nustatytus teršalų emisijos limitus, nustatymo pirkimas (Nr. 137658)
Koncertinės programos vedėjo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Koncertinės programos, skirtos Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti, parengimo ir atlikimo paslaugoų pirkimas apklausos būdu
Mokymų apie ES fondų vertinimo ypatumus 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programavimo laikotarpyje apie valstybės pagalbos taisykles ir apie pasiruošimą 2007-2013 m. veiksmų programų uždarymui paslaugų pirkimas apklausos būdu
Projekto "Aplinkos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valstybės tarnautojų ir kt. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas - AMKT" administravimo paslaugų pirkimas
Leidinio ,,Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012−2020 m. programa“ lietuvių-anglų kalbomis išleidimo paslaugų pirkimas (Nr. 136445)
Žuvų (karpių ir šamų) įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas (Nr. 136201)
Sosnovskio barščio gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr.135731)
Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo penkiose kolonijose paslaugų pirkimas (Nr.135677)
Aplinkos ministerijos sveikinimo dėklų pagaminimo paslaugų pirkimas (Nr. 134650)
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu užsienio šalyse vyksiančių tarptautinių renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos priežiūros ir remonto, kompiuterinių sistemų administravimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 133751)
Aplinkos ministerijos telefonų sąrašo leidybos paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 133155)
Mokymo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Techninės ir programinės įrangos (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-014) pirkimas (Nr. 132225)
Žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimas (Nr. 132040)
Mokymų paslaugų apklausos būdu pirkimas
Specializuotų anglų kalbos mokymų Lietuvoje paslaugų pirkimas apklausos būdu
Vilko populiacijos apskaitos Lietuvos miškuose atlikimo paslaugų pirkimas (Nr. 131458)
Planšetinių kompiuterių pirkimas (pirkimo Nr. 131079)
Koncertinės programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Projekto „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ viešinimo paslaugų pirkimas (Nr. 130975)
Seminaro „Jungtinių Tautų aplinkos konvencijų aplinkos srityje įgyvendinimo sistema“ organizavimo ir pravedimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 130732)
Saugomų augalų rūšių apsaugos ir invazinių augalų rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugos (Nr. 130454)
Aplinkos ministerijos patalpų (A. Jakšto g. 4, Gedimino pr. 26, Šermukšnių g. 6A, Vilniuje) valymo ir atliekų išvežimo paslaugos (pirkimo Nr. 130364)
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu užsienio šalyse vyksiančių tarptautinių renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas (Nr. 130124)
Leidinio „Retos medžių rūšys Lietuvos miškuose ir jų išsaugojimas“ leidybos paslaugų pirkimas (Nr.130095)
2-jų Lietuvos griežtai saugomų rūšių buveinių inventorizacijos ir apsaugos bei veiksmų planų parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 129480)
Materialinių vertybių inventorizacijos proceso valdymo techninės - programinės įrangos pirkimas (pirkimo Nr. 129127)
500 miško savininkų individualaus konsultavimo jų miškų valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais paslaugų pirkimas (Nr. 129049)
Medžioklės plėtrą skatinančių bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančių priemonių, skirtų visuomenės informavimui spaudoje - gamtos ir aplinkos apsaugos tematikos laikraštyje, parengimo ir publikavimo paslaugos (Nr. 128930)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Dokumentinio kino filmo „Vanduo – tai gyvybė“ sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Seminaro „Jungtinių Tautų aplinkos konvencijų aplinkos srityje įgyvendinimo sistema“ organizavimo ir pravedimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Mokymų „ITIL pagrindai nuo V2 į V3“, „ITIL V3 paslaugų valdymo pagrindai“, „IT praktikas priežiūros ir atkūrimo srityje (Egzaminas IPSR)“ ir kt. paslaugų pirkimas apklausos būdu
Mokymų pagal mokymo programą atestuoto vidaus auditoriaus vardui įsigyti paslaugos (pirkimo Nr. 127758)
Dokumentų blankų spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 127668)
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 127593)
Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų tikrinimo paslaugos (pirkimo Nr. 127470)
Medžioklės plėtrą skatinančių priemonių, skirtų visuomenės informavimui spaudoje - gamtos ir aplinkos apsaugos tematikos laikraštyje, parengimo ir publikavimo paslaugos (pirkimo Nr. 127469)
Aplinkos ministerijos administracinio pastato (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius) ir nuomojamų patalpų (Šermukšnių g. 6A, Vilnius ir A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) apsaugos paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 127053)
Saugomų augalų rūšių apsaugos ir invazinių augalų rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 127032)
Galimybių studijos dėl pakuočių ir pakuočių atliekų parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 125348)
Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Medžioklės plėtrą bei medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančių priemonių visuomenės informavimui per televiziją parengimo ir transliavimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 126930)
Miško savininkų kooperatyvų plėtros galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 126721)
Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo kontrolės paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 126511)
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 126368)
Norminių teisės aktų tekstų duomenų bazės atnaujinimo paslaugos (pirkimo Nr. 126369)
Mokymų paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 126272)
Profesinės anglų kalbos, susijusios su ES struktūrine parama aplinkosaugai, mokymo paslaugų pirkimas (Nr. 125908)
Dokumentų blankų spausdinimo paslaugų pirkimas
Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 125716)
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 125621)
Saugomų augalų rūšių apsaugos ir invazinių augalų rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugos pirkimas neskelbiamų derybų būdu
Dokumentinio filmo „Lietuva EXPO 2012 parodoje“ sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Lietuvos autorių kūrinių programos parengimo ir pristatymo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Ataskaitos apie 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (Paukščių direktyvos) reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje 2008-2012 m. parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 125167)
Baltijos pilkųjų ruonių jauniklių reabilitacijos programos įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 124725)
Baltijos pilkųjų ruonių jauniklių reabilitacijos programos įgyvendinimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 124725)
Miško mokslo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr.124757)
Informacinio lankstinuko apie Lietuvos klimato kaitos politiką leidybos ir spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 124421)
Visuomenės informavimo apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse paslaugų viešasis pirkimas (Nr. 124447)
Privačių miškų savininkų konsultavimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 124068)
Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo programos parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 123916)
Miško želdintojo žinyno parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123966)
Mokymų paslaugų tema „Valstybės pagalba aplinkos apsaugai: kritinių problemų apžvalga“ pirkimas apklauso būdu (pirkimo Nr. 123823)
Mokymų paslaugų tema "E - teismas: elektroninės technologijos teisingumo sektoriuje" pirkimas apklausos būdu (pirkimo Nr. 123824)
Biologinės įvairovės išsaugojimo strategijos (programos) projekto dalių, susijusių su žemės ūkiu, žuvininkyste, transportu, energetika ir turizmu, parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento patalpoms (Šermukšnių g. 6, Vilnius) skirtų baldų pirkimas (Nr. 123780)
Mokymo paslaugų pirkimas (Nr. 123577)
Studijos „Lietuvos nuotekų valymo įrenginių nuotekose ir dumble susidarančio metano kiekio tyrimai ir įvertinimas“ parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 123488)
Privačių miškų savininkų konsultavimo, pasitelkiant vaizdines mokomąsias informacijas, paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123420)
Leidinio „Miško savininkui: privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai“ leidybos paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123415)
Aiškinamojo miškininkystės terminų žodyno parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123305)
Statistinės informacijos apie veiklą privačiuose miškuose, miško savininkų konsultavimą ir kitus poreikius surinkimo atrankiniais metodais ir šios informacijos analizės atlikimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123265)
Visuomenės apklausos dėl saugaus GMO perdavimo, laikymo ir naudojimo pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123262)
Miško savininkų kooperatyvų plėtros galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 123141)
Aplinkos ministerijos aplankalų spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 123051)
Solinės instrumentinės koncertinės programos, atliekamos per teatralizuotą baltiškosios kultūros ir gyvensenos pristatymą, parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Teatralizuotos baltiškosios kultūros ir gyvensenos pristatymo programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 122837)
Koncertinės programos, skirtos Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti, parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Dokumentų blankų „Laikinasis medžiotojo bilietas“ (atpažinties Nr. 01336) spausdinimo paslaugų pirkimas
Biologinės įvairovės išsaugojimo strategijos (programos) projekto dalių, susijusių su žemės ūkiu, žuvininkyste, transportu, energetika ir turizmu, parengimo paslaugų pirkimas
Papildomų projekto „Aplinkos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – AMKT“ administravimo paslaugų pirkimas
Teatralizuoto gintaro meno kūrinių pristatymo programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Instrumentinės koncertinės programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Studijos dėl pastatų energinio efektyvumo reglamentavimo tobulinimo, įgyvendinant Europos Parlamento direktyvą Nr. 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 121400)
Studijos dėl sąnaudų atžvilgiu minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygių nustatymo pastatams parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 121399)
Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra F-dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programos projekto parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 121378)
Miško mokslo paslaugų pirkimas (Nr. 121401)
Vaizdo siužetų sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Rangos darbų „Paplūdimio sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas apklausos būdu
Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos galimybių studijos, techninės specifikacijos ir teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos prototipo parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 121166)
Dokumentų blankų spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 121067)
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų parengimo, profesinės rizikos vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 120933)
Valstybinės atliekų prevencijos programos parengimo paslaugų pirkimas (Nr.120846)
Studijos dėl pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo reglamentavimo tobulinimo parengimo paslaugoų pirkimas (Nr.120812)
Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projekto parengimo ir Valstybinio atliekų tvarkymo plano projekto poveikio ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugoų pirkimas (Nr. 120809)
Studijos „Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio naudojimo Lietuvoje 1990-2011 m. analizė“ parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 120808)
Išvykstamųjų specializuotos anglų kalbos mokymų Lietuvoje paslaugoų pirkimas (Nr.120783)
Rekomendacijų dėl savivaldybių bendradarbiavimo su gamintojais ir importuotojais, jų steigiamomis organizacijomis parengimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Kuršių nerijos nacionalinio parko Juodkrantės sengirės išsaugojimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Lietuvos pajūrio juostos grafinės - vizualinės sistemos kūrimo metodinių gairių parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 120511)
Vokalinės koncertinės programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Vokalinės instrumentinės koncertinės programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Saugomų augalų rūšių apsaugos ir invazinių augalų rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo paslaugų pirkimas (Nr. 120446)
Seminaro kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų apsaugos tematika organizavimo paslaugų pirkimas (Nr. 120418)
Dokumentų blankų „Laikinasis medžiotojo bilietas“ (atpažinties Nr. 01336) spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 120417)
Medžioklės plėtrą skatinančių, medžioklės kultūrą ir tradicijas puoselėjančių priemonių įgyvendinimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų pirkimas (Nr. 120412)
Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo penkiose kolonijose paslaugų pirkimas (Nr.120411)
Rangos darbų „Paplūdimio sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu“ pirkimas neskelbiamų derybų būdu
Koncertinės programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Kuršių nerijos nacionalinio parko Juodkrantės sengirės išsaugojimo paslaugų pirkimas (Nr. 119801)
Studijos „Lietuvos nuotekų valymo įrenginių nuotekose ir dumble susidarančio metano kiekio tyrimai ir įvertinimas“ parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 119672)
Vertimo paslaugų pirkimas (Nr. 119624)
Lietuvos liaudies kultūros programos parengimo ir atlikimo paslaugų pirkimas apklauso būdu
Studijos „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimas“ parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 119353)
Studijos „Lietuvos mėšlo tvarkymo sistemose susidarančių metano ir azoto suboksido kiekio tyrimai ir įvertinimas“ parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 119350)
Mobiliosios programos sukūrimo paslaugų pirkimas (Nr. 119143)
Informacijos apie Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinę paramą aplinkosaugai parengimo ir sklaidos paslaugų pirkimas (Nr. 118833)
Audiovizualinės demonstracinės medžiagos sukūrimo paslaugųpirkimas apklausos būdu
Europos kraštovaizdžio konvencijos ir susijusių dokumentų išleidimo atskiru leidiniu paslaugų pirkimas (Nr. 118771)
Informacinio leidinio „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė“ leidybos paslaugų pirkimas (Nr. 118770)
Pažintinio leidinio „Lietuvos griežtai saugomos rūšys“ parengimo ir išleidimo paslaugų pirkimas (Nr. 118769)
Mokymo paslaugų tema „Valstybės pagalba aplinkos apsaugai: kritinių problemų apžvalga“ pirkimas apklausos būdu
Mokymo paslaugų tema „E-teismas: elektroninės technologijos teisingumo sektoriuje“ pirkimas apklausos būdu
Mokymo paslaugų tema „Structural funds 3-day verification seminar: improving prevention, detection and correction of errors“ pirkimas apklausos būdu
Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimo ekspertinės paslaugos (pirkimo Nr. 118393)
Aplinkos ministerijos patalpų (Šermukšnių g. 6A, Vilniuje) valymo ir priežiūros paslaugų pirkimas
Knygelės vaikams atliekų tvarkymo, rūšiavimo, šalinimo ir perdirbimo klausimais leidybos ir spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 118193)
Konsultavimo ir mokymo paslaugų finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) klausimais pirkimas apklausos būdu
Vizualaus meno kūrinio sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Mokymo paslaugų tema "Vidaus audito ir valdymo našumas" pirkimas apklausos būdu
Pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių pirkimas (pirkimo Nr. 117807)
Nekilnojamojo turto kadastro ir adresų registro duomenų paslaugų teikimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Atsiskaitymo trumpąja žinute (SMS) paslaugų pirkimas (Nr. 117264)
Rekomendacijų dėl savivaldybių bendradarbiavimo su gamintojais ir importuotojais, jų steigiamomis organizacijomis parengimo paslaugų pirkimas (Nr. 116992)
Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studijos parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 116927)
Personalo, reikalingo Lietuvos pristatymui pasaulinėje parodoje „EXPO 2012”, paslaugos (pirkimo Nr. 116776)
Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2012“ veiklai reikalingos įrangos ir priemonių nuomos viešasis pirkimas (Nr. 116797)
Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje „EXPO 2012“ Pietų Korėjoje įrengimo darbų pirkimas apklausos būdu
Studijos „Pasėlių, pievų, pelkių, urbanizuotų teritorijų ir kitų žemės naudmenų plotų pokyčių Lietuvoje 1990-2011 m. įvertinimas“ atlikimo viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 116630)
Darbo užmokesčio apskaitos programos „Stekas-alga“ priežiūros paslaugos (pirkimo Nr.116236)
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo paslaugos (pirkimo Nr. 115960)
Personalo, dirbsiančio Lietuvos paviljone pasaulinėje parodoje EXPO 2012, apgyvendinimo paslaugų supaprastintas pirkimas apklausos būdu
Pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių pirkimas (pirkimo Nr. 115658)
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo gairių valstybiniams keliams ir geležinkeliams parengimo ir išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 115496)
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 115295)
Lietuvos pajūrio juostos grafinės – vizualinės sistemos kūrimo metodinių gairių parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 115297)
Pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimo paslaugos (pirkimo Nr. 115298)
Finansinės analizės atlikimo ir viešųjų pirkimų dokumentų parengimo paslaugos (pirkimo Nr.115372)
Specializuoto leidinio parengimo ir išleidimo paslaugų pirkimas (Nr. 115219)
Europos Sąjungos paramos Lietuvos miškų ūkiui analizės atlikimo paslaugųpirkimas (Nr. 115080)
Dokumentų blankų „Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatai“ (atpažinties Nr. 01312) spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 115066)
Rekomendacijų dėl savivaldybių bendradarbiavimo su gamintojais ir importuotojais, jų steigiamomis organizacijomis parengimo paslaugų pirkimas (Nr.114725)
Dokumentų blankų „Nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutartis“, „Leidimas kirsti mišką valstybinių miškų valdytojui, naudotojui“ ir „Leidimas kirsti mišką privataus miško savininkui“ spausdinimo paslaugų pirkimas (Nr. 114529)
Miško savininkų individualaus konsultavimo jų miškų valdose konkrečios valdos tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais paslaugos (Nr. 114530)
Elektroninių paslaugų sukūrimo ir įdiegimo (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-014) paslaugos (pirkimo Nr. 114248)
Rekomendacijų dėl diferencijuotų įmokų už rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų tvarkymą modelio įgyvendinimo savivaldybėse ir diferencijuotų įmokų skaičiavimo metodikos parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 114159)
Kino filmo „Lietuviškas portretas“, skirto demonstruoti pasaulinės parodos „Expo 2012“ Lietuvos paviljone, sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Knygelės apie atliekų tvarkymą, skirtos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, teksto ir iliustracijų sukūrimo paslaugų pirkimas apklausos būdu
Kraštovaizdžio formavimo metodikos parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 113781)
Aplinkos ministerijos sveikinimo dėklų pagaminimo paslaugų pirkimas (Nr. 113622)
Miško mokslo darbo „Lietuvos miško išteklių dinamikos ir naudojimo scenarijų modelių nepertraukiamos atrankinės nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu sukūrimas“ atlikimo paslaugos (pirkimo Nr. 113339)
Teisinių paslaugų dėl konsultavimo rengiant Lietuvos poziciją ir atstovaujant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo suderinamumo komitete pirkimas apklausos būdu
Danielių veisimo programos parengimo paslaugos (pirkimo Nr. 113120)
Želdynų ir želdinių tvarkymo metodikos parengimo ir išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 113144)
Želdynų projektų rengimo metodikos parengimo ir išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 113145)
Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano rengimo paslaugos (pirkimo Nr. 113051)
Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamojo vertinimo atlikimo paslaugos (pirkimo Nr. 112968)
Tarptautiniams miškų metams paminėti skirto informacinio leidinio visuomenei parengimo ir išleidimo paslaugos (pirkimo Nr. 112965)
Leidinio „Lietuvos privatūs miškai“ leidybos paslaugos (pirkimo Nr. 112944)

XML