Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Kita informacija


Mokomasis gidas kvotos perdavimui F-dujų portale
Informacija nepriklausomiems auditoriams
Šaltnešio kiekio kilogramais perskaičiavimo į CO2 ekvivalentus priemonė
Reikalavimai darbuotojams, tvarkantiems fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas
Elektroninis hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotų registras
Papildoma informacija darbuotojams ir šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukelainčių dujų, naudotojams
Papildoma informacija apie hidrofluorangliavandenilių (HFC) ir hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC) alternatyvas, neįtakojančias klimato kaitos
Informacija techniniams darbuotojams ir įmonėms, dirbančioms su sistemomis, kurių sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. “STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI”. (Lankstinukas)
Informacija techniniams darbuotojams ir įmonėms, dirbančioms su įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų - Šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įranga (Lankstinukas)
Informacija subjektams, Gaminantiems, Importuojantiems, Eksportuojantiems ar Naudojantiems fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas bei pateikiantiems į ES rinką įrangą, kurioje yra minėtų dujų. (Lankstinukas)
Informacija operatoriams ir techniniams darbuotojams, dirbantiems su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia įranga. “TIRPIKLIŲ, KURIŲ PAGRINDAS YRA FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS, TURINTI ĮRANGA”
Informacija fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčios įrangos operatoriams. “ STACIONARI ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGA IR ŠILUMOS SIURBLIAI”
Informacija fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčios įrangos operatoriams “STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI”
Informacija operatoriams ir techniniams darbuotojams, dirbantiems su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia įranga. "AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTOMIEJI ĮRENGINIAI"

XML