Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Papildoma informacija PAV proceso dalyviams


Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo
REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLAI
Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti naudojami modeliai, foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologiniai duomenys
Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos galiojimo
Dėl savivaldybės institucijos kaip PAV subjekto
Dėl biocidų gamybos ,,pramoniniu mastu“
Apie PAV skelbimus laikraščiuose
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai turi galimybę prasitęsti atsakingos institucijos priimtas atrankos išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
Informacija dėl vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo
Dėl iškastinio kuro saugojimo statinių ir aikštelių poveikio aplinkai vertinimo
Dėl saulės elektrinių statybos poveikio aplinkai vertinimo
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai privalo teikti išvadas ne tik dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV programų, ataskaitų, bet ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
Dėl valstybinės reikšmės planuojamos ūkinės veiklos ir PAV
Seminaro metu buvo aptartos aktualios temos PAV dokumentų kokybės, visuomenės informavimo klausimais
Tvarkant statybines atliekas jų susidarymo vietoje mobilia įranga PAV procedūros netaikomos
Informacinių skelbimų dėl PAV terminas prasideda rytojaus dieną po paskelbimo
PAV subjektai privalo vykdyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas be papildomo atlygio

XML