Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Bendra informacija

Bendra informacija

2015-01-08

Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms, tenkindamas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, bet ir yra esminis ekologinės pusiausvyros faktorius, sudarydamas daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdydamas dirvos eroziją, absorbuodamas anglies dvideginį bei grynindamas orą, saugodamas gruntinius ir paviršinius vandenis, suteikdamas galimybę miesto ir kaimo gyventojams poilsiauti.

Siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius miškui ir užtikrinti miškų išsaugojimą ateities kartoms, pripažįstant ilgą miško augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, skatinant sąlygas, kuriomis teisingai tvarkomi miškai duotų šaliai ekonominę naudą, Lietuvoje yra formuojama ilgalaikė miškų ūkio politika, suderinta su kitų šalies ūkio šakų politikomis ir besiremianti šalies tradicijomis bei Europos Sąjungos teisinių normų, tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, susitarimų, programų bei nacionalinių teisės aktų reikalavimais.

2016 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2187 tūkst. ha ir užėmė 33,5 % šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. miško žemės plotas padidėjo 141,5 tūkst. ha, o šalies miškingumas - 2,2 %. Lietuvos miškuose 2016 m. sausio 1 d. duomenimis didžiausią plotą užėmė spygliuočių medynai - 55,8 %, o lapuočių medynai - 44,2% visų miškų. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir prasidėjus žemės reformai privačių miškų plotas nuolat didėja. 2016 m. sausio 1 d. privačių miškų plotas Lietuvoje buvo 838,86 tūkst. ha, tai sudaro 38,4 % bendro mūsų šalies miškų ploto. 2016 m. sausio 1 d. privačių miškų savininkų buvo - 249101, o vidutiniškai vienam miško savininkui tenkantis privataus miško plotas – 3,4 ha.

Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys teisės aktai yra: Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Miško kirtimų taisyklės, Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės.

 


XML