Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Bendra informacija

URBANISTIKA IR ARCHITEKTŪRA

2017-02-08

          Lietuvoje architektai atestuojami nuo 1993 metų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka architektus atestuoja Lietuvos architektų rūmai (Kalvarijų g.1, LT-09310, Vilnius, www.architekturumai.lt).

         Architektų profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra kompetentinga institucija, atsakinga už architektų jos trukmę išvykstantiems į valstybes nares dirbti Lietuvos Respublikos piliečiams tais atvejais, kai jie nori dirbti pagal veikla.


URBANISTIKA IR ARCHITEKTŪRA

          Architektūra yra vienas svarbiausių ir ilgiausiai išliekančių žmogaus kultūrinės veiklos rezultatų, atspindinčių estetinę, meninę, socialinę, ekonominę, mokslinę – techninę ir politinę – ideologinę žmonių bendruomenių raidą.

         Nuo pat pirmųjų valstybių įsikūrimo architektūra buvo jų galios ir kultūrinės pažangos rodiklis. Kadangi architektūra ir urbanistinė plėtra asmeniškai veikia kiekvieną žmogų, pilietį, valstybei tai yra strategiškai svarbu. Veiklos kokybės ir pažangos šioje srityje pasekmės veikia žmonių gyvenimo gerbūvį, jų kultūrinę ir socialinę pažangą, o pagaliau – ir pilietinę savimonę. Architektūros ir urbanistikos kokybė tiesiogiai daro įtaką bendram šalies kultūriniam, ekologiniam, socialiniam ir ekonominiam klimatui.

         Lietuvos Respublikos architektūros politikos kryptys patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 554 Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių įgyvendinimo 2006–2010 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 657 „Dėl Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių įgyvendinimo 2006–2010 metų priemonių patvirtinimo“, numatytos valstybinio valdymo, švietimo ir mokslo, visuomenės ugdymo bei architekto praktikos srityse, įgyvendintos.

          Urbanistinės aplinkos kokybės gerinimo, palankių sąlygų kokybiškos architektūros kūrimui sudarymo, užtikrinant darnią, visavertę ir sveiką aplinką žmogui gyventi ir dirbti, siekiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos architektūros politikos kryptis bei tobulinant darnaus vystymosi principais pagrįstą teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srities teisinį reguliavimą.


Architektų profesinę kvalifikaciją reglamentuojantys teisės aktai
Aplinkos ministerijos suderintos architektų kvalifikacijos tobulinimo programos

XML