Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma

2010-05-21

           

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIO IR FINANSINIO PLANO PAVYZDINĖS FORMOS IR

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, ATASKAITOS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 21 d. Nr. D1-428

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-849 (nuo 2015 m. lapkričio 27 d., 1.1 punktas - nuo 2015 m. gruodžio 1 d.) (TAR, 2015-11-26, 2015-18757) redakcija

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.5 ir 4.12 papunkčiais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinę formą;

1.2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinę formą.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                               Gediminas Kazlauskas

 

 


Priedai: