Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika

2010-03-15

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KAUPIAMOJO ĮNAŠO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 9 d. Nr. D1-186

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-25 (nuo 2015 m. sausio 15 d.) (TAR, 2015-01-14, 2015-00633) redakcija

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2014 m. liepos 17 d. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą“ 1.4. p.,

t v i r t i n u Kaupiamojo įnašo daugiabučiam   namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodiką (pridedama).

 

APLINKOS MINISTRAS                           GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


Priedai: