Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Lietuvos saugomos rūšys

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

2015-01-30


Vėjalandė šilagėlė
Nuotraukos autorius - V. Gulbickij

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą rengia ir kiekvienais metais jį peržiūri Lietuvos raudonosios knygos komisija. Lietuvos raudonosios knygos komisijos sudarytą Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą (jo papildymus ir (ar) pakeitimus) tvirtina Aplinkos ministerija. Aplinkos ministras  2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 patvirtinto  Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258056.