Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti

Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika

2010-02-24

Žin., 2010, Nr. 13-633
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ATNAUJINAMŲ (MODERNIZUOJAMŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ PROJEKTINIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2010 m. sausio 25 d. Nr. D1-71
Vilnius

Atsižvelgdamas į Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963), 12 punktą, t v i r t i n u:
Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodiką (pridedama).

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas


Priedai: