Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra

pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma

2006-06-30

(Žin., 2012, Nr. 141-7284)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PAVYZDINĖS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-1047

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 985 (Žin., 2012, Nr. 99-5062) 1 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.83 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u pavyzdinę Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formą (pridedama).

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas

Gediminas Kazlauskas


Priedai: