Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos techniniai reglamentai

Statybos techniniai reglamentai STR 2 (2007-05-23)

2005-05-11 Vida Linkienė, tel. 2663582

    STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI STR 2 (2007 05 23)

 

Šifras

Pavadinimas

Įsigaliojo

Pakeistas

Neteko galios

1

2

3

4

5

STR 2.01.01(1):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

2000 02 01

1999 12 21 AM įsakymas Nr. 410

(Žin., 1999, Nr. 112-3260)


 

STR 2.01.01(2):1999  

Esminiai statinio reikalavimai.

Gaisrinė sauga..

2000 03 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422

(Žin., 2000, Nr. 17-424)

Keitimas 2002 09 25 AM įsakymas Nr. 497 (Žin., 2002, Nr. 96-4233)

 

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420

(Žin., 2000, Nr. 8-215)

Keitimas 2002 10 21 AM įsakymas Nr. 549 (Žin. 2002, Nr. 106-4776)

 

STR 2.01.01(4):1999

Esminiai statinio reikalavimai.

Naudojimo sauga.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 421

(Žin., 2000, Nr. 8-216)

Keitimas 2002 09 25 AM įsakymas Nr.496 (Žin. 2002, Nr. 96-4232)

 

STR 2.01.01(5):1999  

Esminiai statinio reikalavimai.

Apsauga nuo triukšmo.

2000 02 01

1999 12 27 AM įsakymas Nr. 421

(Žin., 2000, Nr. 8-216)

Keitimas 2002 09 25 AM įsakymas Nr.496 (Žin. 2002, Nr. 96-4232)

 

STR 2.01.01(6):1999  

Esminiai statinio reikalavimai.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

2000 02 01

1999 12 13 AM įsakymas Nr.399

(Žin., 1999, Nr. 107-3120)

Keitimas 2002 09 30 AM įsakymas 502 (Žin. 2002 Nr. 98-4343)

 

STR 2.01.02:1996  

Civilinės saugos slėptuvės.

1996 11 01

1996 10 14 SUM įsakymas Nr.140

(Žin., 1996, Nr., 101-2312)


 

STR 2.01.03:1999  

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės.

NEGALIOJA

1999 05 13

1999 04 29 AM įsakymas Nr.117

(Žin., 1999, Nr., 41-1297)

keitimas

2000 10 17 AM įsakymas Nr. 434

(Žin.,2000, Nr. 94-2948)

2003-08-17

(Žin., 2003, Nr.80-3670)

STR 2.01.03:2003

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės.

AM įsakymas Nr.372
2003 07 14 

(Žin., 2003, Nr., 80-3670)STR 2.01.04:2002

Gaisrinė sauga.Pagrindiniai reikalavimai.

NEGALIOJA

2003 07 01
2002 09 30
AM įsakymas Nr. 506 (Žin., 2002, Nr. 113-5064)

Keitimas 2003 04 22 įsakymas Nr. 194 (Vz 2003, Nr.43-1994)

keitimas 2003-05-28 įsakymas Nr.259 (Žin., 2003, Nr. 56-2505)

2004-02-13

2003-12-24

įsakymas Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720)

STR 2.01.04:2004

“Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”

2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 704

(Žin., 2004, Nr. 23-720)STR 2.01.05:2003

Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai

2003 04 04 AM įsakymas Nr. 171 ( Žin. 2003, Nr. 37 - 1635 )

Atitaisymas 2003 04 25 Žin. Nr. 39

 

STR 2.01.06:2003

Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.

2003 06 19 Įsakymas Nr.310 (Vz 2003 Nr.63-2857) STR 2.01.07:2003

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

2003 07 17
AM įsakymas Nr. 387 ( Žin. 2003, Nr. 79 - 3614 )STR 2.01.08:2003

Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

2003 06 30 Įsakymas Nr.325 (Įsigalioja nuo 2004 01 01 Žin. 2003 Nr. 90-4086)STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai2004-02-13

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 (Žin., 2004, Nr.23-721)

keitimas 2004-03-23 įsakymas Nr. D1-128 (Žin., 2004, Nr.50-1683)

keitimas 2004-07-14 Nr. D1-384 (Žin., 2004, Nr. 116-4347)

keitimas 2004-07-27 įsakymas Nr. D1-419 (Žin.,2004, Nr. 120-4442)

Atitaisymas, 2004-08-10, Žin., 2004, Nr. 126

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-230 (Žin., 2005, Nr. 58-2030)


STR 2.02.02:2004

Visuomeninės paskirties statiniai

2004-02-27

įsakymas Nr. D1-91 (Žin.,2004,Nr. 54-1851)

keitimas 2004-08-03 įsakymas Nr. D1-422 (Žin., 2004, Nr. 125-4519)


STR 2.02.03:2003

Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos.

2004-01-01

2003-11-15

įsakymas Nr. 565

(Žin., 2003, Nr. 119-5449)
STR 2.02.04:2004

Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

2004-03-31

įsakymas Nr. D1-156 (Žin., 2004, Nr. 104-3848)

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)


STR 2.02.05:2004

Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.

2004-07-08

įsakymas Nr. D1-376

(Žin., 2004, Nr. 116-4346).

atitaisymas (Žin., 2004, Nr.166)


STR 2.02.06:2004

Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos.

2004-10-18

įsakymas Nr. D1-538

(Žin., 2004, Nr. 154-5624)STR 2.02.07:2004

Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

2004-03-05 įsakymas Nr. D1-100 (Žin., 2004, Nr. 54-1852)STR 2.02.08:2005

Automobilių saugyklų projektavimas

2005-02-11 įsakymas Nr. D1-83 (Žin., 2005, Nr. 24-787)STR 2.02.11:2004

Šaldomieji pastatai ir patalpos.

2004-07-05 Nr. D1-370

(Žin., 2004, Nr. 108-4060)STR 2.03.01:2001  

Statiniai ir teritorijos.

Reikalavimai žmonių su negalia

reikmėms.

2001 06 23

2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317

(Žin., 2001, Nr.53-1898)


 

STR 2.03.02:2005

Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 (Žin., 2005, Nr. 80-2908)STR 2.05.01:1999  

Pastatų atitvarų šiluminė technika.

1999 05 13

1999 04 29 AM įsakymas Nr.117

(Žin., 1999, Nr. 41-1297)

 


 

STR 2.05.02:2001  

Statinių konstrukcijos. Stogai.

2001 03 01

2001 01 09 AM įsakymas Nr. 21

(Žin., 2001, Nr. 51-1786)

keitimas

2002 02 11 AM įsakymas Nr. 57

(Žin., 2002, Nr. 23-865) 
 

keitimas, 2002-05-30 Nr. 288 (Žin., 2002, Nr. 69-2846)STR 2.05.03:2003


Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.


2003 05 15 Įsakymas Nr.231 (Žin., 2003 Nr.59-2682)
STR 2.05.04:2003


Poveikiai ir apkrovos.


2003 05 15 Įsakymas Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683)STR 2.05.05:2005

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-01-26 įsakymas

Nr. D1-44 (Žin., 2005., Nr. 17-550)
STR 2.05.06:2005

Aliumininių konstrukcijų projektavimas.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 (Žin.,2005, Nr. 39-1282)STR 2.05.07:2005

Medinių konstrukcijų projektavimas

2005-02-10

įsakymas Nr. D1-79 (Žin., 2005, Nr. 25-818)STR 2.05.08:2005

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101 (Žin., 2005, Nr. 28-895)STR 2.05.09:2005

Mūrinių konstrukcijų projektavimas

2005-01-20

įsakymas Nr. D1-38

(Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)STR 2.05.10:2005

Armocementinių konstrukcijų projektavimas

2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72 (Žin., 2005, Nr. 22-708)STR 2.05.11:2005

Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

2005-02-11

įsakymas Nr. D1-84

(Žin., 2005, Nr. 24-788)STR 2.05.12:2005

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas

2005-02-18

įsakymas Nr. D1-100

(Žin., 2005, Nr. 28-893)STR 2.05.13:2004

Statinių konstrukcijos. Grindys

2004-03-23

įsakymas Nr.D1-127 (Žin.,2004, Nr. 56-1949)STR 2.05.14:2005

Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas.

2005-03-09 įsakymas Nr. D1-141 (Žin., 2005, Nr. 36-1189)STR 2.05.15:2004

Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos

2004-08-18 įsakymas Nr. D1-438 (Žin., 2004, Nr. 130-4681)STR 2.06.01:1999  

Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos.

1999 06 01

1999 03 02 AM įsakymas Nr. 61

(Žin., 1999, Nr. 27 - 773)


keitimas

2001 01 04 AM įsakymas Nr.4 

(Žin., 2001, Nr. 4-103)

keitimas

2001 04 11 AM įsakymas Nr.191

(Žin., 2001, Nr. 33-1109) 
  

keitimas

2001 05 11 AM įsakymas Nr. 257

(Žin., 2001, Nr. 44-1561)
  

keitimas 2005-03-21 įsakymas Nr. D1-163 (Žin., 2005 Nr. 39-1284)

keitimas 2005-05-04 įsakymas Nr. D1-229 (Žin., 2005, Nr. 58-2029)


STR 2.06.02:2001  

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

2001 06 23

2001 06 15 AM įsakymas Nr. 319

(Žin., 2001, Nr. 53-1899)


 

STR 2.06.03:2001  

Automobilių keliai.

2002 02 24

2001 12 18 bendras Susisiekimo ir AM įsakymas Nr. 603/456

(Žin., 2002, Nr. 19-755)

keitimas 2002 12 05 bendras Susisiekimo ir AM įsakymas Nr.619/3-570 ( Žin. 2002, Nr. 120-5450 )

 

STR 2.07.01:2003  

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

2003 07 21 AM įsakymas Nr. 390

(Žin., 2003, Nr. 83-3804)

 

 

STR 2.08.01:1996  

Dujų tiekimas gyvenamuosiuose namuose ir visuomeniniuose pastatuose.

NEGALIOJA

1996 09 01

1996 07 15 SUM įsakymas Nr. 91

(Žin., 1996, Nr. 74-1779)


2000 05 01 2000 03 27 AM įsakymas Nr.110 (Žin., 2000, Nr. 28-786)

STR 2.08.01:2000  

Dujų sistemos pastatuose.

NEGALIOJA

2000 03 31

2000 03 27 AM įsakymas Nr.110

(Žin., 2000, Nr. 28-786)

 


2003-12-24

įsakymas Nr. 702 (Žin., 2004, Nr.21-653) 

STR 2.08.01:2004

Dujų sistemos pastatuose

2003-12-24

įsakymas Nr. 702 (Žin., 2004, Nr.21-653)

keitimas 2005-02-04 įsakymas Nr. D1-62 (Žin., 2005, Nr. 22-704)


STR 2.09.01:1998  

Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai.

NEGALIOJA

1998 05 01

1998 03 24/26 SUM ir Ūkio ministerijos įsakymas Nr. 57/110

(Žin., 1998, Nr. 34-923)


Galioja Ūkio m-jos “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 30-945) 

STR 2.09.02:1998  


Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

NEGALIOJA

1999 02 04

1999 01 18 AM įsakymas Nr.19

(Žin., 1999, Nr. 13-333)

 

keitimas 2002 04 04 AM įsakymas Nr. 151 (Žin., 2002, Nr. 39-1446)

2005-06-09

įsakymas, Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

STR 2.09.02:2005

“Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas”

2005-06-09

įsakymas, Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729)STR 2.09.03:1999  

Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija

NEGALIOJA

2000 01 01

1999 11 12 AM įsakymas Nr. 365

(Žin., 1999, Nr. 98-2833)


2005-05-17 AM įsakymas Nr. D1-265 (Žin., 55-2175) nuo 2007-06-01 

galioja ŪM 2007-05-05 įsakymu Nr. 4-170 patvirtintos "Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės" (Žin., 2007, Nr. 53-2071) nuo 2007-06-01

STR 2.09.04:2000  

Pastato šildymo sistemos galia.

Šilumos suvartojimas.

NEGALIOJA

2001 01 01

2000 09 20 AM įsakymas Nr. 408

(Žin., 2000, Nr. 86-2634)


 2002 12 14

2002-10-22 įsakymas Nr. 552 (Žin., 2002, Nr. 118-5326)

 STR 2.09.04:2002

Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui.

2002 10 22
AM įsakymas Nr.552 (Žin. 2002, Nr.118-5326)

 

 

Sudarė V.Linkienė, tel.: 2663582, e-mail: v.linkiene@aplinkuma.lt


Priedai: