Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Kęstutis Navickas: Lietuva ir toliau išliks patikima Rytų partnerystės šalims

2018-10-10ES šalių aplinkos ministrai

Vakar Liuksemburge aplinkos ministras Kęstutis Navickas kartu su kolegomis iš ES šalių susitiko su  Rytų partnerystės šalių – Sakartvelo, Moldovos, Armėnijos, Azerbaidžano, Ukrainos ir Baltarusijos – aplinkos ministrais. Tai jau antrasis toks susitikimas. Per pirmąjį, kuris vyko 2016 m. spalį, ES aplinkos ministrai pasirašė Deklaraciją dėl bendradarbiavimo su šiomis šalimis aplinkos ir klimato kaitos srityse.

Vakarykščio susitikimo metu ministras Kęstutis Navickas pažymėjo ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo politinę reikšmę įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įsipareigojimus. Jis supažindino su Lietuvos pasiekimais didinant klimato kaitai švelninti skirtą tarptautinį ir dvišalį finansavimą, su Armėnijoje, Sakartvele ir Moldovoje vykdomais projektais plėtojant atsinaujinančių išteklių technologijas.

„Lietuva nuo 2011-ųjų teikia techninę ir finansinę paramą per dvišales ir daugiašales priemones ir kasmet joms didina finansavimą, sėkmingai įgyvendina klimato kaitai skirtus dvišalius projektus Armėnijoje, Gruzijoje ir Moldovoje, – sakė Kęstutis Navickas. – Mūsų šalis pristato atsinaujinančios energijos technologijas, o joms įdiegti skatina sutelkti viešojo ir privataus sektorių pastangas ir investicijas. Be to, Lietuva atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant darniai miškininkystei skirtą ES Dvynių projektą Sakartvele“. Ministras pabrėžė būtinybę šalims bendradarbiauti sprendžiant tarptautines aplinkosaugos problemas, perduodant gerąją patirtį sienų nepripažįstančiose aplinkos ir klimato kaitos srityse.

Kaimyninės valstybės, priimdamos politinius sprendimus, Kęstučio Navicko žodžiais, privalo vykdyti tarptautinius susitarimus dėl poveikio aplinkai vertinimo ir branduolinio saugumo, laikytis aukščiausių aplinkos, sveikatos ir branduolinės saugos reikalavimų, o šių reikalavimų įgyvendinimas turi tapti privaloma sąlyga užtikrinant šalių bendradarbiavimą ir veiklų finansavimą.

Ministras išreiškė apgailestavimą, kad Baltarusija, parinkusi vietą Astravo branduolinei jėgainei, pažeidė Espo konvencijos reikalavimus dėl poveikio aplinkai vertinimo ir neatsižvelgia į konkrečias Lietuvos pastabas aplinkosaugos, branduolinės saugos ir visuomenės sveikatos aspektais.

Apibendrindamas Kęstutis Navickas patikino, kad Lietuva ir toliau išliks patikima Rytų partneriams ir aktyviai bendradarbiaus įgyvendinant aplinkos ir klimato kaitos politikos tikslus.

Ryšių su visuomene skyrius

2018-10-10