Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Siekti darnaus vystymosi tikslų – bendromis jėgomis

2018-07-11Liepos 16 d. Jungtinių Tautų Organizacijoje Lietuva pristatys savo pažangą siekiant Darnaus vystymosi tikslų (DVT) – 2015 m. priimtų globalių tikslų, kuriais siekiama iki 2030 m. panaikinti skurdą, užtikrinti taiką, visų pasaulio gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę, nepalikti nė vieno nuošalyje bei saugoti planetą ir kovoti su klimato kaita.

Susitarimą dėl DVT, arba vadinamąją JT Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030, pasirašė 193 pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, taip pat prie tikslų įgyvendinimo prisideda įvairūs pasaulio miestai, tarptautinės organizacijos, didžiausios pasaulio įmonės, visuomeninės organizacijos. Darbotvarkė 2030 yra ambicinga, apima įvairiausius klausimus, o ją įgyvendinti turi ir besivystančios, ir išsivysčiusios šalys.

Nors ir suskirstyti į 17 plačių temų, tikslai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, pavyzdžiui, sumažinti įvairių formų nelygybę šalyje ir tarp šalių galime tik tuo pačiu siekdami lyčių lygybės, deramo darbo, kokybiško išsilavinimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinimo.

Lietuvos prisistatymo Aukšto lygio politiniame forume proga, Aplinkos ministerija ir programa „Kurk Lietuvai“ kviečia sužinoti daugiau apie DVT, jų naudą ir svarbą mūsų šaliai ir visam pasauliui.

Kuris iš globalių tikslų jums atrodo svarbiausias? Kaip jūs norėtumėte prisidėti (galbūt jau prisidedate) prie vieno ar kito DVT įgyvendinimo mūsų šalyje? Kviečiame jus dalintis savo pasiūlymais ir idėjomis, nusifotografuoti su pasirinktu tikslu (jį galite atsispausdinti iš čia) ir įkelti viešai į Facebook, nepamirštant pažymėti įrašo grotažyme #ManoDVT.   

Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 m.:

1. Panaikinti visų formų skurdą;

2. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį;

3. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę;

4. Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;

5. Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites;

6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją;

7. Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos;

8. Skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą;

9. Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas;

10.Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių;

11. Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias;

12. Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius;

13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų;

14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius;

15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą;

16. Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas;

17. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi.

Daugiau informacijos apie kiekvieną iš tikslų (anglų kalba).

Ryšių su visuomene skyrius
2018-07-11