Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Buriami konsultantai rengiantis vertinti ekosistemines paslaugas Lietuvoje

2018-01-09Aplinkos ministerija numato parengti ekosisteminių paslaugų (ESP) Lietuvoje vertinimo projektą ir kviečia talkinti konsultacijomis šios srities ekspertus bei su ja susijusius specialistus – hidrologus, miškininkus, klimato kaitos, poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo, socialinių mokslų, žemės ūkio specialistus, verslo atstovus ir kt.

Susidomėjusiuosius šiuo kvietimu ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamentas prašo atsiliepti el. paštu kristina.simonaityte@am.lt iki sausio 15 d. Planuojama sudaryti konsultacinę grupę, su kuria bus tariamasi rengiant minėtąjį projektą.

ESP terminas dar palyginti mažai žinomas plačiajai visuomenei. Mokslininkai ir aplinkosaugininkai juo apibūdina gamtos teikiamą tiesioginę naudą žmogui. Šią naudą konkrečiais atvejais galima nusakyti ir pinigine raiška. Pavyzdžiui, palaikyti saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“ Europos Sąjungai kasmet kainuoja apie 6 mlrd. eurų, bet ekosisteminių paslaugų šiose teritorijose (CO2 sugėrimas, apsauga nuo potvynių ir kitų stichinių nelaimių, vandens valymas ir kt.) gaunama maždaug už 200-300 mlrd. eurų. Kitas pavyzdys: ES vabzdžių apdulkintų pasėlių vertė kasmet siekia apie 15 mlrd. eurų.

Lietuvoje iki šiol buvo vos keli mėginimai vertinti ESP. Antai Tyrulių pelkėje vykdant jos atkūrimo darbus buvo paskaičiuota, kad atkurta ekosistema galėtų teikti ESP už apytikriai nuo 1 iki 7 mln. eurų per metus.

ESP vertinimas – tai būdas parodyti visuomenei ir sprendimų priėmėjams, kokią naudą gamta teikia žmogui. Deja, žmogaus veikla dažnai neigiamai veikia biologinę įvairovę, ekosistemas ir jų funkcijas. Tad ESP vertinimas leidžia aiškiai susieti žmonių daromą neigiamą poveikį gamtai su žala jų pačių gerovei. Tai labiau skatintų imtis aktyvesnių apsaugos veiksmų. Sudaryti ekosistemų ir ESP būklės žemėlapiai leistų nustatyti, kurių ESP jau trūksta ar kurių būklė prastėja.

Viešųjų ryšių skyrius

2018-01-09