Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Aktualiausia informacija apie klimato kaitą – naujose publikacijose

2018-01-03Aplinkos ministerija kartu su Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybine miškų tarnyba parengė 7-ąjį Nacionalinį pranešimą apie klimato kaitą ir 3-ąją Dvimetę ataskaitą. Šios publikacijos itin svarbios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK), jos Kioto protokolo Dohos pakeitime, taip pat ES teisės aktuose įtvirtintų klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2020 m. įgyvendinimo ir pažangos nuo 1990 m. bei prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių efektyvumo stebėsenai.

Nacionaliniame pranešime pateikta bendra informacija apie Lietuvos geografines ir klimatines sąlygas, gyventojus, ūkį, taip pat apie faktinį (1990-2015) ir prognozuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (iki 2035 m.) visuose Lietuvos ūkio sektoriuose, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo priemones. Be to, jame pristatomi klimato kaitos vystomojo bendradarbiavimo projektai, įgyvendinami besivystančiose šalyse – Malaizijoje, Gruzijoje ir kt.

Pranešime, apimančiame 2014-2018 m. laikotarpį, daug dėmesio skiriama su klimato kaita susijusiam švietimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, visuomenės informavimui, renginiams ir nevyriausybinių organizacijų veiklai. Tuo tarpu Dvimetėje ataskaitoje atsispindi Lietuvos pasiekta išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo pažanga siekiant JTBKKK ir Kioto protokolo Dohos pakeitime įtvirtintų tikslų iki 2020 m.

Abu dokumentai reikšmingi papildomų priemonių planavimui ambicingiems Paryžiaus susitarimo bei ES klimato kaitos ir energetikos tikslams iki 2030 m. įgyvendinti. Lietuvos parengtų ataskaitų JTBKKK ekspertinė peržiūra numatyta 2018 m. kovo 12-17 d.

„Visuomenės susidomėjimas klimato kaitos aktualijomis auga, todėl tikimės, kad spalvingas, papildytas lentelėmis ir grafikais, informatyvus 7-asis Nacionalinis pranešimas bus naudingas plačiajai visuomenei, supažindins su įvairiais klimato kaitos aspektais, suteiks naujų žinių ar pagilins esamas, siekiant, kad kiekvienas iš mūsų prisidėtų prie bendrų pastangų mažinti klimato kaitą“, – teigia aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

7-asis Nacionalinis pranešimas ir 3-ioji Dvimetė ataskaita (anglų k.) patalpintos Aplinkos ministerijos puslapio skiltyje Klimato kaita.

Viešųjų ryšių skyrius
2018-01-03