Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai

2012-12-07

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai

 

Institucija, dokumento priėmimo data, Nr.

Dokumento pavadinimas

Valstybės žinios Nr.

LR Seimo 2005-06-21 įstatymas Nr. X-258 (LR Seimo 2000- 04 -18 įstatymas Nr. VIII-1636;1996 08 15 Nr. I-1495)

 

LR Seimo 2008-06-30 įstatymas Nr. X-1654

 

LR Seimas 2010-04-27 įstatymas Nr. XI-784

 

LR Seimas 2011-06-09 įstatymas Nr. XI-1433

 

 

 

LR Seimas 2013-05-30 įstatymas Nr. XII-353

 

 LR Seimas 2013-05-30 įstatymas Nr. XII-418

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių ir įstatymo 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitino įstatymas

 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 straipsnių, 1, 2, 3 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymo   pakeitimo įstatymas

 

 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymas

 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo   įstatymas

Žin., 2005, Nr. 84-3105

(2000, Nr.39-1092 1996, Nr.82-1965; 1997, Nr.65-1553, Nr.96-2428)

Žin., 2008; Nr.81-3167

 

 

Žin., 2010, Nr. 54-2647

 

Žin., 2011, Nr. 77-3720

Žin., 2011-09-03 Nr.109

 

Žin.,2013, Nr.64-3177

 

Žin., 2013, Nr. 76-3835

LR Seimo 1999-10-07 įstatymas Nr. VIII-1351 Lietuvos Respublikos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ratifikavimo įstatymas Žin., 1999, Nr.92-2687
Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO, 1991) Žin., 1999, Nr.92-2688
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės 2004-05-27 Susitarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo Žin., 2004, Nr. 92-3353

Aplinkos ministro 2005- 12 -30 įsakymas Nr. D1-665

 

 

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-639

 

 

Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1026

Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo

 

Dėl Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d įsakymo Nr. D1-665 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 ,,Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 



 

 

Žin., 2006, Nr. 4-129

 

 

Žin. 2010, Nr. 89-4730


 

 

TAR 2014-12-18 Nr. 2014-19959

Įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.


 

   

 

Aplinkos ministro 2005 -12 -23 įsakymas Nr. D1-636

 

 

Aplinkos ministro 2008-07 -08 įsakymas Nr. D1-368

 

 

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-638

 

Aplinkos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. D1-370

 

 

 

 

 

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas “Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. d1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”

 

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 ,,Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 ,,Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

 

Žin., 2006, Nr. 6- 225



Žin., 2008, Nr. 79- 3138

 

 

Žin. , 2010, Nr. 89-4729

 

 

Žin., 2010,Nr.54-2663


 

Aktuali redakcija (kodifikuotas tekstas)

Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai

 

Aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370

 

 Aplinkos ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. D1-663

 

 

Aplinkos ministro 2009-12-30 įsakymas Nr. D1-853

 

 

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. 640

 

 

 Aplinkos ministro 2011-05-09 įsakymas Nr.D1-381 

 

 

 

Aplinkos ministro 2011-08-29 įsakymas Nr.D1-654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio apli nkai vertinim procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-370 ,,DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

Žin., 2005, Nr. 93-3472

 

Žin., 2008, Nr. 143-5750

 

 

 Žin., 2010, Nr. 2-81

 

 

 

Žin., 2010, Nr. 89-4732

 

 

 Žin., 2011, Nr. 58-2790

 

 

 Žin., 2011, Nr. 108-5122)

Aktuali redakcija(kodifikuotas tekstas)

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas

 
Aplinkos ministro  2006-05-22 įsakymas Nr. D1-255 Dėl planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Žin.,  2006, Nr. 61-2214

Aplinkos ministro 2000- 07- 17 įsakymas Nr.305

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo

Žin., 2000, Nr.65-1971

Aplinkos ministro 2006- 06- 23 įsakymas Nr.D1-311

 Aplinkos ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. D1- 662

 

 

 Aplinkos ministro 2009-04-27 įsakymas Nr. D1- 226

 

 

 Aplinkos ministro 2010 -05- 18  įsakymas Nr. D1-418

 

 

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-641

 

Aplinkos ministro 2011-09-27 įsakymas Nr. D1-747

 

Aplinkos ministro 2012-11-29  įsakymas Nr. D1-989

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo pakeitimo.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio baplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veikloas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijojeir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

 

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo nr. d1-311 ,,dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

 

 Žin., 2006, Nr. 75-2882

 

Žin., 2008, Nr.143-5749

 

 Žin., 2009, Nr.51-2040

 

 

Žin., 2010, Nr. 59-2939

 

 

 Žin., 2010, Nr. 89-4731

 

Žin., 2011, Nr. 118-5582

 

Žin. , 2012, Nr. 139-7151

Aplinkos ministro 2002-02-26 įsakymas Nr. 77

Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo(Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės)

Žin., 2002, Nr.27-976, Nr. 40-1515, 2003, Nr. 78-3586

 

 Aplinkos ministro 2002- 07 -16 įsakymas Nr.367

 

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo

 

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr.61-297

LR Aplinkos ministro 2002- 10 -23 įsakymas Nr.555

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr.84-423


LR Aplinkos ministro 2003- 07 -09 įsakymas Nr.351

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr.54-510

LR Aplinkos ministro 2003- 07 -31 įsakymas Nr.406

Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 60-578

LR aplinkos ministro 2010-11-29 įsakymas Nr.D1-955 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinmkai vertinimo rekomendacijų R44-03 patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2010, Nr. 142-7313

LR Aplinkos ministro 2004- 12- 14 įsakymas Nr.D1-647

Dėl ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo


Žin., Nr. 184-6808

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112  Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo
  
 
 Žin., 2008, Nr.82-3286
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo  Žin., 2008, Nr.143-5768

LRV 2000- 07- 28 nutarimas Nr.900

 

LRV 2001- 03 -01 nutarimas Nr.246


LRV 2003 -02- 04 nutarimas Nr.184

 

LRV 2010-04-07 nutarimas Nr. 391

LRV 2011-09-14 nutarimas Nr.1085

Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo


Dėl LR Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 ,, Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo’’ dalinio pakeitimo

Dėl LR Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900,, Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo’’ pakeitimo

Dėl LR Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 ,,Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžoims  institucijoms suteikimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 ,,Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ pakeitimo

Žin., 2000, Nr.65-1956;


Žin., 2001, Nr.20-663




Žin., 2003, Nr.14-583

 

Žin.,  2010, Nr. 43-2065

Žin.,2011,  Nr. 116-5460

     

LR Aplinkos ministro 2000- 08- 02 įsakymas Nr.329




 Aplinkos ministro 2002 -03 -19 įsakymas Nr.123

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:2000 “Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 “Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo

Dėl kai kurių Aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo

Žin., 2000, Nr.67-2031







Žin., 2002, Nr.31-1175

 

LRV 2000 -06- 21 nutarimas Nr. 717

 

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Žin., 2000, Nr.52-1501



 

 

 

 


 
LAAIF