Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai

2017-08-03

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai

 

Institucija, dokumento priėmimo data, Nr.

Dokumento pavadinimas

Valstybės žinios Nr.

TAR, data ,Nr.

LR Seimo 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-529

Įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (nauja redakcija)

 TAR, 2017-07-05, Nr. 11562

LR Seimo 2005-06-21 įstatymas Nr. X-258 (LR Seimo 2000- 04 -18 įstatymas Nr. VIII-1636;1996 08 15 Nr. I-1495)

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Žin., 2005, Nr. 84-3105

(2000, Nr.39-1092 1996, Nr.82-1965; 1997, Nr.65-1553, Nr.96-2428)

LR Seimo 2008-06-30 įstatymas Nr. X-1654

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių ir įstatymo 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas Žin., 2008; Nr.81-3167

LR Seimas 2010-04-27 įstatymas Nr. XI-784

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitino įstatymas Žin., 2010, Nr. 54-2647
LR Seimas 2011-06-09 įstatymas Nr. XI-1433

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 straipsnių, 1, 2, 3 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymas

Žin., 2011, Nr. 77-3720

LR Seimas 2013-05-30 įstatymas Nr. XII-353

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymas Žin.,2013, Nr.64-3177
 LR Seimas 2013-05-30 įstatymas Nr. XII-418

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Žin., 2013, Nr. 76-3835

  LR Seimo 1999-10-07 įstatymas Nr. VIII-1351

 Lietuvos Respublikos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ratifikavimo įstatymas

 Žin., 1999, Nr.92-2687

 

     
Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO, 1991) Žin., 1999, Nr.92-2688
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės 2004-05-27 Susitarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste įgyvendinimo Žin., 2004, Nr. 92-3353
Aplinkos ministro 2005- 12 -30 įsakymas Nr. D1-665

Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo

Žin., 2006, Nr. 4-129

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-639

 Dėl Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d įsakymo Nr. D1-665 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Žin. 2010, Nr. 89-4730

Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1026

 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

TAR 2014-12-18 Nr. 2014-19959

Įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

Aktuali redakcija

(kodifikuotas tekstas)

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai

 

Aplinkos ministro 2005 -12 -23 įsakymas Nr. D1-636

 

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo

Žin., 2006, Nr. 6- 225

 Aplinkos ministro 2008-07 -08 įsakymas Nr. D1-368

 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas “Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. d1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 Žin., 2008, Nr. 79- 3138

Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-638

 

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 ,,Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo Žin. , 2010, Nr. 89-4729

Aplinkos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. D1-370

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 ,,Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Žin., 2010,Nr.54-2663


 

Aktuali redakcija (kodifikuotas tekstas)

Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai

 

 
Aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo Žin., 2005, Nr. 93-3472
 Aplinkos ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. D1-663 Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio apli nkai vertinim procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Žin., 2008, Nr. 143-5750

Aplinkos ministro 2009-12-30 įsakymas Nr. D1-853

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-370 ,,DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO Žin., 2010, Nr. 2-81
Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. 640

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Žin., 2010, Nr. 89-4732
Aplinkos ministro 2011-05-09 įsakymas Nr.D1-381 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2011, Nr. 58-2790

Aplinkos ministro 2011-08-29 įsakymas Nr.D1-654 

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Žin., 2011, Nr. 108-5122)

Aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-497

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2015 m.birželio 23 d. įsakymas Nr.D1-497 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 ,,Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

TAR, 2015-06-25, 2015-10145

Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Iki 2015 m. lapkričio 1 d. pradėtos derinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

Aktuali redakcija(kodifikuotas tekstas)

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas

 
Aplinkos ministro  2006-05-22 įsakymas Nr. D1-255 Dėl planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Žin.,  2006, Nr. 61-2214

Aplinkos ministro 2000- 07- 17 įsakymas Nr.305

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo

 

Žin., 2000, Nr.65-1971

Aplinkos ministro 2006- 06- 23 įsakymas Nr.D1-311 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo pakeitimo.
Žin., 2006, Nr. 75-2882
Aplinkos ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. D1- 662

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio baplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Žin., 2008, Nr.143-5749
Aplinkos ministro 2009-04-27 įsakymas Nr. D1- 226 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Žin., 2009, Nr.51-2040

Aplinkos ministro 2010 -05- 18 įsakymas Nr. D1-418

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veikloas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijojeir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2010, Nr. 59-2939
Aplinkos ministro 2010-07-22 įsakymas Nr. D1-641 Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2010, Nr. 89-4731

Aplinkos ministro 2011-09-27 įsakymas Nr. D1-747

Dėl aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2011, Nr. 118-5582

 Aplinkos ministro 2012-11-29  įsakymas Nr. D1-989

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo nr. d1-311 ,,dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Žin. , 2012, Nr. 139-7151

 Aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymas Nr. D1-496  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-496 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

  TAR, 2015-06-25, 2015-10144

Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Iki 2015 m. lapkričio 1 d. pradėtos derinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

Aktuali redakcija(kodifikuotas tekstas) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas  

Aplinkos ministro 2002-02-26 įsakymas Nr. 77

Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo(Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės)

Žin., 2002, Nr.27-976, Nr. 40-1515, 2003, Nr. 78-3586

 

 Aplinkos ministro 2002- 07 -16 įsakymas Nr.367

 

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo

 

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr.61-297

LR Aplinkos ministro 2002- 10 -23 įsakymas Nr.555

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2002, Nr.84-423


LR Aplinkos ministro 2003- 07 -09 įsakymas Nr.351

Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr.54-510

LR Aplinkos ministro 2003- 07 -31 įsakymas Nr.406

Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo

Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 60-578

LR aplinkos ministro 2010-11-29 įsakymas Nr.D1-955 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinmkai vertinimo rekomendacijų R44-03 patvirtinimo“ pakeitimo Žin., 2010, Nr. 142-7313

LR Aplinkos ministro 2004- 12- 14 įsakymas Nr.D1-647

Dėl ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo


Žin., Nr. 184-6808

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112  Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo
  
 
 Žin., 2008, Nr.82-3286
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo  Žin., 2008, Nr.143-5768
 LR Vyriausybės 2000-07-28 nutarimas Nr. 900
 Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo
 Žin., 2000, Nr. 65-1956
     

LR aplinkos ministro 2000- 08- 02 įsakymas Nr.329

 

 

 

Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:2000 “Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 “Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo

NEGALIOJA

Žin., 2000, Nr.67-2031

Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-657
(nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d.)
(Žin., 2012, Nr. 96-4936)

 

Aplinkos ministro 2002 -03 -19 įsakymas Nr.123 Dėl kai kurių Aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo

Žin., 2002, Nr.31-1175

 LRV 2000 -06- 21 nutarimas Nr. 717

 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 Žin., 2000, Nr.52-1501