Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

2017-03-10

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką Aplinkos ministerijos valdymo srityse, identifikuoti teisės aktų taikymo spragas ir imtis priemonių joms pašalinti.

 

2. Gerinti visuomenės prieinamumą prie informacijos apie aplinką.

 

3. Stiprinti nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų gebėjimus žmogaus teisių ir lyčių lygybės klausimais.

 

4. Mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir didinti išteklių panaudojimo efektyvumą ministerijoje.

 

5. Tobulinti viešųjų pirkimų vykdymą ministerijoje reglamentuojančius teisės aktus, didinti žaliųjų pirkimų skaičių.  

 

6. Užtikrinti sklandų ministerijos struktūrinių pertvarkymų procesą. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Bus surengtas seminaras Aplinkos ministerijos šakinių departamentų darbuotojams dėl sutarčių sudarymo, vykdymo bei pabaigos teisinio reglamentavimo.

Bus surengti seminarai regionų aplinkos apsaugos departamentų darbuotojams dėl teisės aktų, reglamentuojančių aplinkai padarytos žalos atlyginimą, taikymo.

Pagal 2016 m. parengto klausimyno apibendrinimo rezultatus bus parengti išaiškinimai aktualiais klausimais.

 

2. Bus sukurta elektroninių knygų biblioteka www.gamtosknyga.lt. Ši svetainė apjungs visus projektus, joje bus talpinamos elektroninės knygos, projektų metu sukurti vaizdo ir garso įrašai, straipsniai.

 

3. Bus suorganizuotas seminaras nevyriausybinėms aplinkosauginėms organizacijoms Aplinkos ministerijoje ar jai pavaldžioje institucijoje, siekiant darnaus bendradarbiavimo sprendžiant kylančius iššūkius aplinkosaugos srityje.

 

4. Bus diegiamos aplinkosauginės inovacijos ministerijoje ir skatinamas jų diegimas ministerijai pavaldžiose įstaigose.

 

5. Bus peržiūrėta ministerijos viešųjų pirkimų reglamentacija ir parengti teisės aktų pakeitimai, 70 procentų ministerijos viešųjų pirkimų bus žalieji pirkimai.

 

6. Bus koordinuojami visi veiksmai (teisėkūros, personalo valdymo, finansų valdymo, kompiuterinių darbo vietų ir programinės įrangos diegimo, materialinio aprūpinimo), reikalingi ministerijos struktūriniams pertvarkymams įgyvendinti.