Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Moksliniai - taikomieji darbai miškų ūkio srityje

INFORMACIJĄ APIE EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO, PROJEKTO „VANDENS VALDYMAS BALTIJOS JŪROS REGIONO MIŠKUOSE“ (WATER MANAGEMENT IN BALTIC FORESTS, WAMBAF) NR. 011

2016-10-14

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dalyvauja kaip partnerė INTERREG Baltijos jūros bendradarbiavimo programos projekte WAMBAF (Water management in Baltic Forests). Tai projektas, kuriame dalyvauja 9 institucijos - partneriai iš 5 Baltijos jūros regiono šalių (Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija). Projekto koordinatorius – Švedijos Miškų agentūra. Projekto įgyvendinimo pradžia 2016-03-01, trukmė 36 mėn.

Susitarimas dėl projekto WAMBAF įgyvendinimo pasirašomas tarp Europos Sąjungos, kurią atstovauja Europos Komisija ir Projekto koordinatoriaus.

Visi Projekto dalyviai taip pat turi pasirašyti patvirtintas formas dėl prisijungimo prie Projekto (pridedama).

Projekto prioritetas yra Gamtinių išteklių efektyvus valdymas (Efficient management of natural resources). Projekto tikslas – didinti vandenų valdymo efektyvumą, mažinant maisto medžiagų srautus ir pavojingų toksinių junginių patekimą į Baltijos jūrą bei regioninius vandenis remiantis visuomenių ir privačių dalyvių gebėjimų, susijusių su vandens kokybės gerinimu, plėtra.

Dalyvavimas projekte Lietuvai padės priimant sprendimus dėl miškų išteklių tinkamos naudojimo plėtros, užtikrinant darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą bei švaraus vandens išteklių ir Baltijos jūros išsaugojimą. Šis projektas prisidės prie miškų sektoriaus tvaraus vystymosi ir užimtumo kaimo vietovėse tvarios plėtros. Projekto vykdymas taip pat suteiks daugiau informacijos apie Baltijos jūros šalių esamą padėtį ir priimtus sprendimus, siekiant užtikrinti švaraus vandens su miškais susijusių vandenų švaros palaikymo srityje.

Projektu bus sukurtas pažangus, bendradarbiavimu pagrįstas tinklas, skatinami bendri moksliniai tyrimai siekiant efektyviai spręsti problemas siekiant sumažinti perteklinius maistinių medžiagų srautus į Baltijos jūrą iki priimtinų lygmenų EUSBRS, parengiant upių baseinų ir vandens srautų rizikos valdymo planus pagal ES vandens tinklo direktyvą, įvertinant hidromorfologinę būklę pagal šią direktyvą bei Buveinių direktyvą (bebro atvejis), Jūrų strategijos tinklo direktyvą ir maistinių medžiagų srautų mažinimo pagal HELCOM Baltijos jūros veiklos plano užduotis.

Projektui skirtas finansavimas iš 2014-2020 m. Baltijos jūros regiono programos. Numatytas 4.000.000,00 Eur bendras Projekto biudžetas. Aplinkos ministerijai numatytas projekto biudžetas - 120.000,00 Eur, iš kurio 15 proc. sudarys Aplinkos ministerijos indėlis, kuris bus užskaitomas Aplinkos ministerijos darbuotojų darbo laiku.

 

Daugiau apie projektą:

http://www.skogsstyrelsen.se/en/AUTHORITY/International-activities/WAMBAF/