Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentui dažniausiai užduodami klausimai

2016-03-16

Kaip pateikti atsakymą planavimo organizatoriui išnagrinėjus jo prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas

Teritorijų planavimo sąlygas (toliau – planavimo sąlygos) išduodanti institucija, gavusi ir išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus prašymą išduoti planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentui (toliau – TPD) rengti, teikdama atsakymą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) turi pasirinkti vieną iš trijų nustatymų:

Teritorijų planavimo sąlygos;

Atsisakymas nagrinėti klaidingą prašymą;

Motyvuotas atsakymas apie planavimo sąlygų neišdavimo priežastis.

Teritorijų planavimo sąlygos – pasirenkama tuomet, kai planavimo sąlygas išduodanti institucija priima sprendimą išduoti planavimo sąlygas. Jei ši institucija TPD rengimo sąlygų nenustato, TPDRIS pasirinkus „Teritorijų planavimo sąlygos“ (išduoti sąlygas TPD rengti) ir pildant planavimo sąlygų formą būtina tai nurodyti.

Atsisakymas nagrinėti klaidingą prašymą – pasirenkama tuomet, kai prašymas išduoti planavimo sąlygas pateiktas institucijai, kuri nėra sąlygas išduodanti institucija.

Motyvuotas atsakymas apie planavimo sąlygų neišdavimo priežastis – pasirenkama tuomet, jei numatomo rengti TPD (išskyrus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų) uždaviniai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos neišduodamos. Planavimo organizatoriui pateikiamas motyvuotas atsakymas, nurodant konkrečius teisės aktų straipsnius ir nuostatas ir galiojančių TPD sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą, taip pat nurodant planuojamoje teritorijoje išduotas kitų TPD rengimo planavimo sąlygas, kurias įgyvendinus rengiamais TPD sprendiniais planuojama veikla taptų negalima (Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999, (toliau – Aprašas) 9 punktas).

Atkreipiame dėmesį, kad, planavimo sąlygas išduodančiai institucijai pateikus motyvuotą atsakymą apie planavimo sąlygų neišdavimo priežastis per teisės aktuose nustatytus terminus, planavimo organizatorius negalės atlikti tolesnių teritorijų planavimo proceso veiksmų.

Pastaba. Nustatymo varianto „Motyvuotas atsakymas apie planavimo sąlygų neišdavimo priežastis“ neturėtų pasirinkti planavimo sąlygas išduodanti institucija, kuri TPD rengimo sąlygų nenustato.

Aprašo 6 punkte reglamentuota, kad jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti TPD ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu gali kreiptis į valstybinės priežiūros instituciją su skundu dėl teritorijų planavimo proceso parengiamuoju etapu atliekamų procedūrų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams. Atsižvelgiant į šią nuostatą, pasibaigus planavimo sąlygų išdavimo terminui, TPDRIS sukuriamas automatinis pranešimas apie planavimo sąlygų neišdavimą laiku ir planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti TPD.