Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento direktorės 2016 m. užduotys

2016-02-01

Vandenų departamento direktorės 2016 m. pagrindinės užduotys:

1. Patvirtinti ir įgyvendinti Vandenų srities plėtros programą 2016-2021 m.

2. Koordinuoti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos tobulinimo planų parengimą.

3. Siekiant tinkamai įgyvendinti 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, geriamasis vanduo iš geriamojo vandens tiekėjo, o karštas vanduo ruošimas namo karšto vandens ruošimo įrenginyje, parengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą ir šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektus

4. Siekiant įgyvendinti ES Teisingumo teismo sprendimą dėl Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, parengti teisės aktų projektus, nustatančius, kad leidimas ūkinei veiklai vykdyti gali būti išduotas tik tuo atveju, jei ši veikla neblogina vandens telkinio būklės ir leidžia pasiekti nustatytus vandensaugos tikslus.

5. Parengti Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-14 nutarimu Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

6. Tobulinti nuotekų tvarkymo reglamentavimą, kad išduodant leidimus nuotekų tvarkymui būtų atsižvelgiama į vandensaugos tikslus, peržiūrėti nuotekų išleidimo į aplinką normatyvai individualioms, atskirosioms ir grupinėms nuotekų tvarkymo sistemoms, patikslintos nuostatos dėl leistinos teršalų apkrovos, parengiant Nuotekų tvarkymo reglamento naujos redakcijos pakeitimo projektą.