Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento 2015 m. planuojami pagrindiniai rezultatai

2015-02-24

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros kryptis ir strateginius tikslus, parengti LR Vyriausybės nutarimo ,,Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros 2016-2022 metais programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektą.

2. Siekiant įgyvendinti Bendrąją vandens politikos direktyvą 2000/60/EB, parengti LR Vyriausybės nutarimų projektus dėl Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir Priemonių vandensaugos tikslams Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose pasiekti programų 2016–2021 metams patvirtinimo.

3. Siekiant supaprastinti leidimų išdavimo tvarką ir užtikrinti jūros aplinkos apsaugą, peržiūrėti jūrų ir jūrų uostų akvatorijų planuojamo kasti grunto ir iškasto grunto šalinimo leidimų išdavimo reikalavimus ir parengti pasiūlymus dėl šių reikalavimų tobulinimo.

4. Siekiant įgyvendinti Direktyvą 2008/56/EB, parengti LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos plėtros programos patvirtinimo ir aplinkos ministro įsakymą dėl jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

5. Siekiant įgyvendinti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo ir sumažinti reikšmingą neigiamą potvynių keliamą poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, ekonominei veiklai ir infrastruktūrai, parengti LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl Potvynių rizikos valdymo planų patvirtinimo.

6. Siekiant užtikrinti tvenkinių geresnį eksploatavimą ir Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėse taisyklėse (LAND 2-95) nustatytų reikalavimų suderinimą su kitų susijusių teisės aktų pakeistomis nuostatomis, parengti Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, pakeitimo projektą.