Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Atliekų departamentas

Atliekų departamento direktoriaus 2015 m. planuojami pagrindiniai rezultatai

2015-01-23

1. Per einamuosius metus koordinuoti komisijos darbą nagrinėjant pateiktus užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus(-ių) dokumentus (organizavimo planą, finansavimo schemą ir visuomenės švietimo ir informavimo programą, užtikrinti reikiamų teisės aktų projektų parengimą.

2. Per einamuosius metus užtikrinti teisės aktų projektų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metams planą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1091, parengimą.

3. Per einamuosius metus dalyvauti Alyvų atliekų tvarkymo, Medicininių atliekų tvarkymo, Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių darbo grupių veiklose ir užtikrinti pasiūlymų keisti teisės aktus pateikimą.

4. Per einamuosius metus koordinuoti veiklas, susijusias su projekto „Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“ įgyvendinimu.

5. Per einamuosius metus koordinuoti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų priemonių ir Valstybinės atliekų prevencijos programos įgyvendinimo 2014–2020 metų priemonių plano 2015 metų priemonių įgyvendinimą.

6. Per einamuosius metus užtikrinti Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2015 metų priemonių plano vykdymą.