Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento direktoriaus 2014 m. planuojami pagrindiniai rezultatai

2014-02-12

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per einamuosius metus parengti Baltijos jūros aplinkos apsaugos ir jos įgyvendinimo 2016–2020 m. priemonių plano projektą.

2. Per einamuosius metus parengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros strategijos ir jos įgyvendinimo 2016–2022 m. priemonių plano projektą.

3. Per einamuosius koordinuoti Upių baseinų rajonų valdymo planų ir jų įgyvendinimo 2016–2021 m. priemonių planų projektų parengimą.

4. Per einamuosius metus parengti, su suinteresuotomis institucijomis suderinti ir pateikti LR Vyriausybei Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant aiškiau reglamentuoti vandens telkinių valdymo ir apsaugos reikalavimus, dirbtinių vandens telkinių įrengimą, tvenkinių įrengimą ir naudojimą, privačių vandens telkinių naudojimą, asmenų teises ir teisėtus interesus į vandens telkinius, inžinerinių įrenginių įrengimą ir naudojimą, statybas vandens telkiniuose, nuosavybės teises į vandens telkinius, leidimų išgauti vandenį, nuotekas išleisti reikalavimus.

5. Per einamuosius metus inicijuoti viešųjų ryšių akciją, skirtą atkreipti dėmesį, jog vanduo iš čiaupo Lietuvoje yra švarus, kokybiškas, skanus, paskatinti žmones jungtis, jį vartoti, o viešojo maitinimo įstaigas – tokį vandenį teikti savo lankytojams nemokamai.

6. Per einamuosius metus perkelti 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/30/EB dėl naftos ir dujų operacijų jūroje saugos, kuria iš esmės keičiama Direktyva 2004/35/EB ir 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/39/EB, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje, nuostatas į nacionalinės teisės aktus.