Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Ženevoje sprendžiami ir Lietuvai svarbūs oro teršalų klausimai

2013-12-10AM nuotr.

Gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje prasidėjo savaitę truksiantis Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (toliau – Konvencija) Vykdomosios institucijos 32-asis susitikimas. ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos pagrindinis tikslas – padėti pasiekti bendrą tarptautinį susitarimą.

Konvencija yra pirmoji teisiškai privaloma tarptautinė priemonė, skirta kovoti su oro taršos problemomis plačiu daugiašaliu pagrindu. Tai pagrindinis dokumentas, nustatantis tarptautinio bendradarbiavimo bendruosius principus oro taršos mažinimo klausimais bei institucinę sistemą [struktūrą], sujungiančią mokslą ir politiką. Aštuoni Konvencijos protokolai įvardina kontrolės ir taršos mažinimo reikalavimus sieros ir jos junginių, azoto oksidų, lakiųjų organinių teršalų, amoniako, patvariųjų organinių taršalų, sunkiųjų metalų ir kietųjų dalelių išmetimams.

Kartą per metus vykstančio Vykdomosios institucijos – aukščiausio Konvencijos organo, susitikimo metu priimami sprendimai dėl Konvencijos įgyvendinimo ir aptariama tolimesnė veikla.

32-osios Vykdomosios institucijos susitikimo tikslas – priimti sprendimus dėl 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų peržiūros, 1994 m. Protokolo dėl tolesnio sieros teršalų išmetimo į orą mažinimo ir Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (toliau – Geteborgo protokolas) pakeitimų, patvirtinti Geteborgo protokolo rekomendacinius dokumentus.

Sesijos metu bus svarstomi ir priimami sprendimai dėl Konvencijos ilgalaikės strategijos įgyvendinimo veiksmų, 2012–2013 m. Konvencijos darbo plano įgyvendinimo, Konvencijos darbo plano 2014-2015 patvirtinimo, Konvencijos biudžeto 2014 m. patvirtinimo, Konvencijos reikalavimų laikymosi ir kitų svarbių klausimų. Klausimai bus nagrinėjami lygiagrečiai vienu metu vykstančiose darbo grupėse.

Europos Sąjungos pozicija, atsižvelgiant į iškylančius klausimus ir problemas, bus derinama papildomai ir, esant poreikiui, koreguojama sesijos metu vykstančių Europos Sąjungos valstybių narių koordinaciniuose susitikimuose.

 

Visuomenės informavimo skyrius
2013-12-10