Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

COP19: Lietuva ES vardu pasisako už darnią klimato politiką

2013-11-15Lapkričio 18 – 22 d. aplinkos ministras Valentinas Mazuronis dalyvaus Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje Varšuvoje, kur jau visą savaitę klimato kaitos reikalus aptaria ekspertai iš 190 pasaulio valstybių. Kitą savaitę į konferenciją susirinks už klimato kaitą atsakingi pasaulio valstybių ministrai, o ES Tarybai šiuo pirmininkaujančios Lietuvos aplinkos ministras kartu su Europos Sąjungos klimato kaitos komisare Connie Hedegaard vadovaus ES delegacijai.

Ministras V. Mazuronis tarptautinėse klimato kaitos derybose pristatys bendrą visų ES valstybių poziciją, atstovaus Europos valstybėms susitikimuose su Jungtinių Tautų Generaliniu Sekretoriumi Ban Ki Munu, kitų valstybių ministrais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, informuos apie derybų eigą Europos Parlamento delegaciją, rengs spaudos konferencijas žurnalistams.

JT Klimato kaitos konferencijoje tikimasi gerokai pasistūmėti į priekį siekiant naujo teisiškai įpareigojančio pasaulinio susitarimo dėl klimato kaitos, kuris turėtų būti priimtas ne vėliau kaip iki 2015 m. ir įsigalioti 2020 m.

„Nors derybos dėl visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos Varšuvoje nebus užbaigtos, jau dabar turime apsispręsti, kaip bus dirbama artimiausius dvejus metus, kad šis svarbus dokumentas, kaip ir buvo planuota, galėtų būti pasirašytas 2015 m. Paryžiuje“, – sako V. Mazuronis. Pasak jo, ne mažiau svarbu, kad visos pasaulio valstybės, nelaukdamos 2020 m., nuo kada šis dokumentas įsigalios, prisiimtų naujus ar padidintų jau prisiimtus įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus tam, kad bendri visų valstybių įsipareigojimai būtų pakankami ir visuotinio atšilimo rodiklis išliktų mažesnis negu 2°C.

ES sieks, kad Varšuvoje sprendžiant klausimą dėl klimato kaitos švelninimo iki 2020 m. ir rengiant visuotinį 2015 m. susitarimą aktyviai dalyvautų visų pasaulio valstybių ministrai.

ES taip pat ragins pasaulio valstybes bendradarbiauti tarptautiniu mastu spartinant iki 2020 m. nustatytų uždavinių įgyvendinimą, skatinti efektyvesnį energijos vartojimą, vystyti atsinaujinančius energijos šaltinius, mažinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, peržiūrėti iškastinio kuro subsidijas ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį aviacijos ir laivybos sektoriuose.

Varšuvos konferencijoje ES delegacija taip pat nemažai dėmesio skirs ankstesnėse klimato kaitos konferencijose suderintų priemonių įgyvendinimui ir finansavimui.

 

Visuomenės informavimo skyrius
2013-11-15