Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Briuselyje – naujausia informacija apie klimato kaitą

2013-11-04Šiandien aplinkos ministras Valentinas Mazuronis Briuselyje atidarė Tarptautinę regionų klimato konferenciją „CORDEX 2013“, kurioje bus dalijamasi naujausia informacija apie klimato kaitą. Ministras apžvelgė aktualiausius šios kaitos aspektus ir pristatė svarbiausius Europos Sąjungos tikslus rengiantis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konferencijai, kuri po savaitės prasidės Varšuvoje.

„Esu įsitikinęs, kad ši klimato mokslui skirta konferencija, vykstanti vos ne Varšuvos konferencijos išvakarėse, sustiprins supratimą, kad reikia kuo skubiau imtis veiksmų kovojant su klimato kaita, ir suteiks tvirtą paramą politikos formuotojams priimant sprendimus dabar ir ateityje“, – atidarydamas konferenciją sakė Valentinas Mazuronis.

Šios dienos aukšto lygio sesijoje taip pat dalyvauja ES klimato kaitos komisarė Connie Hedegaard, Pasaulinės meteorologijos organizacijos generalinis sekretorius Michel Jarraud, Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos pirmininkas Rajendra K. Pachauri, kiti aukšti pareigūnai ir mokslininkai.

Keturias dienas Briuselyje vyksianti tarptautinė regionų klimato konferencija yra rengiama kartu su Pasauline klimato tyrimų programa (PKTP), Europos Komisija ir Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija (TKKK).

PKTP įsteigta 1980 m. siekiant vystyti mokslinį klimato kaitos procesų supratimą. TKKK – pagrindinė klimato pokyčius vertinanti tarptautinė organizacija, globojama Jungtinių Tautų. Ji rengia mokslines ataskaitas apie klimato kaitą ir jos galimą poveikį aplinkai, ekonomikai ir visuomenei. Ši organizacija analizuoja ir vertina pačią naujausią mokslinę, techninę, socialinę ir ekonominę informaciją, susijusią su klimato kaita.

„CORDEX 2013“ konferencijos metu bus aptariama, kaip gerinti regionines klimato kaitos prognozes, ieškoma tinkamiausių būdų, kaip pateikti patikimą informaciją ir geriausiai pasinaudoti ja mokslinėse studijose. Taip pat bus sprendžiama, kaip geriau išplatinti surinktą informaciją apie regioninį klimatą ir ją pritaikyti formuojant politiką ir priimant sprendimus.

„CORDEX“ (Koordinuotas regioninis klimato kaitos mažinimo eksperimentas) programos, kurią finansuoja PKTP, tikslas – sukurti bendras gaires, kuriomis remiantis būtų įmanoma palyginti ir įvertinti iš įvairių regionų gaunamus statistinius ir dinaminius duomenis ir rekomenduoti geriausius būdus šiems duomenims palyginti ir įvertinti. Regioninės prognozės būna ypač detalios ir dažniausiai labai skirtingos. Planuojama, kad „CORDEX“ prisidės prie Pasaulinės meteorologinės organizacijos veiklos, pateikiant klimato prognozes ir stebėjimus regioniniu mastu. „CORDEX“ bendruomenė taip pat padeda atlikti tyrimus besivystančiose šalyse ir sudaro galimybes jauniems mokslininkams tobulinti savo žinias ir įgūdžius.

Visuomenės informavimo skyrius
2013-11-04