Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Naujienos

Suomija ir Kipras siūlo savo patirtį renovacijos srityje

2013-09-03Rugsėjo 2–3 d. Vilniuje vykusios Regionų komiteto konferencijos pagrindinė tema – efektyvus išteklių valdymas. Konferenciją atidaręs aplinkos ministras Valentinas Mazuronis Lietuvos renovacijos modelį pristatė kaip vieną iš gerųjų pavyzdžių efektyvaus išteklių valdymo srityje.

ES iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ siekiama padėti ekonomikos augimą atsieti nuo išteklių naudojimo, remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, modernizuoti mūsų transporto sektorių ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą.

Beveik visos Europos Sąjungos valstybės spręsdamos efektyvaus išteklių valdymo problemas rinkosi ir daugiabučių renovaciją. Šalyse, kuriose renovacijos procesai sėkmingai užbaigti, buvo sukurta didelė pridėtinė vertė, sukurta daug naujų darbo vietų, padidėjo gyventojų perkamoji galia, sumažinti gamtinių išteklių poreikiai.

Išsamiau Lietuvos daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) modelį pristatė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė. Lietuviškas modelis susilaukė susidomėjimo iš kitų Regiono komitetų narių, kurie dar tebevykdo renovaciją.

Italijos delegatus labiausiai domino Aplinkos ministerijos siekiai skleisti informaciją apie renovacijos naudą visuomenei. Vienas didžiausių trukdžių sėkmingai veiklai – priešiškas gyventojų nusiteikimas.

Savo patirtį vykdant renovaciją pasiūlė Suomijos ir Kipro delegatai.

Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje gyvenamųjų namų renovacijos programos įvykdytos sėkmingai. Tai lėmė ir didelis žmonių pasitikėjimas renovacijos modeliu, kurį lėmė tinkamas valdžios bendravimas su gyventojais. Suomiai pasiūlė lietuviams susitikti oficialiai ir pasidalyti patirtimi.

„Gebėjimas tinkamai informuoti apie renovacijos naudą ir eigą – praktiškai pats svarbiausias žingsnis norint, kad ir Lietuvoje renovacija būtų sėkminga. Neišradinėsime dviračio, bet drąsiai kalbėsime su tais, kurie moka ir žino kaip reikia teisingai daryti“, – sakė aplinkos viceministrė D. Matonienė.

Regionų komitetas yra vietos ir regionų savivaldos atstovų iš visų 28 ES valstybių narių asamblėja. Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir joms atstovaujančius piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą, informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.


Visuomenės informavimo skyrius

2013-09-03