Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti

Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir pavedimo sutarties forma

2013-07-08

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
Dėl pavyzdinės Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo


2013 m. liepos 3 d. Nr. D1-495
Vilnius

Preambulė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-28 redakcija (nuo 2015 m. sausio 15 d.)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m sausio 7 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą“ 1 punktu, t v i r t i n u:
1. Pavyzdinę butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formą (pridedama).
2. Pavyzdinę pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formą (pridedama).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-722 redakcija (nuo 2014 m. rugsėjo 16 d.) N u s t a t a u, kad: bendrojo naudojimo objektų administratorius arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius per 30 darbo dienų nuo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) dienos privalo savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra daugiabutis namas, pateikti sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo išrašą, kuriame nurodomi sprendimo priėmime nedalyvavę daugiabučio namo butų savininkai ir (ar) butų savininkai (turintys teisę į į būsto šildymo išlaidų kompensaciją), kurie sprendimo priėmimo metu nepritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui.


Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis

 

Pastaba: Iki 2017-10-31 galiojusi Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir Pavyzdinė pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma taikomos priimant sprendimus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) pagal iki 2017 m. lapkričio 1 d. parengtus ir nustatyta tvarka viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai pateiktus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus.


Priedai: