Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento direktoriaus 2013 m. planuojami rezultatai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

2013-03-19

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Lietuvos pirmininkavimo ES metu, 2013 m. II pusmetyje, užtikrinti pirmininkavimą vandenų politikos klausimais (Prioritetinių medžiagų direktyvos projektas, ES Vandenų ir Jūrų direktorių susitikimas).

2. Per einamuosius metus nustatyti vandenų sektoriaus (vandentvarkos, paviršinių vandens telkinių, Baltijos jūros, potvynių prevencijos) finansuotinas kryptis Europos Sąjungos fondų lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu.

3. Per einamuosius metus parengti Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, aiškiau reglamentuoti vandens telkinių valdymo ir apsaugos nuostatas, dirbtinių vandens telkinių įrengimą, tvenkinių įrengimą ir naudojimą, privačių vandens telkinių naudojimą, asmenų teises ir teisėtus interesus į vandens telkinius, inžinerinių įrenginių įrengimą ir naudojimą, statybas vandens telkiniuose, nuosavybės teises į vandens telkinius.

4. Per einamuosius metus užtikrinti teisės aktų projektų parengimą siekiant reglamentuoti leidimų, skirtų  Vandenų ir Jūrų direktorių susitikimas).inti pirmininkavimą vandenų sektoriuje (Prioritetinių medžiagų direpaviršinių vandens telkinių naudojimui vandeniui išgauti, taršai, paviršinių vandens telkinių valymo reikalavimus.

5. Per einamuosius metus nustatyti vandens netektis ir nuotekų infiltraciją infrastruktūroje siekiant nustatyti finansuotinas kryptis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai kryptis 2014–2020 m. laikotarpiu.

6. Per einamuosius metus užtikrinti miestų nuotekų valyklų techninį lygio, pajėgumų išnaudojimo ir nuotekų išvalymo efektyvumo vertinimą.

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

1. Įgyvendintos visos metų veiklos užduotys.

2. Parengtų teisės aktų nuostatų pagrįstumas.

3. Parengtų teisės aktų projektų ir pasiūlymų atitikimas susijusiems ES ir Lietuvos teisės aktams.

4. Metų veiklos uždaviniai atlikti laiku, atsižvelgiant į departamento darbuotojams nustatytus konkrečius užduočių įvykdymo terminus.

5. Pateiktų pasiūlymų derinimo organizavimas (pvz., pasitarimų organizavimas, esant esminiams nesutarimams, papildomų argumentų ir kompromisų paieška, suinteresuotų institucijų skirtingų pozicijų derinimas ir pan.).