Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

Aplinkos ministerijos kanclerio 2013 m. veiklos uždaviniai

2013-02-12

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2013 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Įgyvendinant ES rekomendacijas (iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti aplinkai žalingų subsidijų ir perkelti mokestinę naštą, sumažinant darbo jėgos apmokestinimą ir atitinkamai didinant aplinkosauginius mokesčius) kurti efektyvią aplinkosauginių mokesčių sistemą.

2. Nustatyti aplinkos sektoriaus viziją iki 2050 metų ir prioritetines aplinkos sektoriaus politikos kryptis ir tikslus laikotarpiui iki 2030 metų.

3. Mažinti administracinę naštą visuomenei perkeliant Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę.

4. Užtikrinti efektyvesnį aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą, numatant juridinių asmenų atsakomybę už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir siekiant, kad ekonominis poveikis būtų taikomas ne tik asmeniškai juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam tam tikras funkcijas vykdyti fiziniam asmeniui, bet ir juridiniam asmeniui, kaip teisinių santykių subjektui.

5. Diegti Aplinkos ministerijoje aplinkai nekenksmingas technologijas.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Bus išanalizuota kitų šalių patirtis atsisakant aplinkai žalingų subsidijų ir perkeliant mokestinę naštą (mažinat darbo jėgos mokesčius ir atitinkamai didinant aplinkosauginius mokesčius). Kai bus patvirtinta Lietuvos pirmininkavimo metu vyksiančios neformalios tarybos diskusijų tema apie aplinkai žalingų subsidijų atsisakymą ir mokestinės naštos perkėlimą, bus tinkamai pasirengta Tarybai (pateikta reikiama informacija ir dokumentai).

 

2. 2013 m. IV ketvirtyje bus pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos projektas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene.

 

3. 2013 m. bus sukurta 15 naujų elektroninių paslaugų (pvz., pranešimai apie aplinkos apsaugos pažeidimus, išrašai iš Aplinkos ministerijos valdomų registrų ir kadastrų, kt.), apimančių 12 ministerijai pavaldžių įstaigų.

4. 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimui bus pateikti 2012 m. parengtų 17 įstatymų pakeitimų projektai, numatantys juridinių asmenų atsakomybę.

5. Ministerijos reikmėms bus įsigytas automobilis su hibridiniu varikliu, ant ministerijos pastato stogo bus įrengtos saulės baterijos vandeniui ministerijos reikmėms šildyti.