Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aktualijos

Daugiau skaidrumo – mažiau landų korupcijai

2013-01-07BFL nuotr.

Parengtas ir patvirtintas konkrečių antikorupcinių priemonių 2013-2014 m. planas skirtas veiksmingai įgyvendinti Aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programą.

Vienas svarbiausių būdų siekiant užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms – taip tobulinti teisės aktus, kad neliktų landų piktnaudžiavimams. Pasak ministerijos Teisės ir personalo departamento Kontrolės skyriaus vedėjos Onos Bubnelienės, minėtasis planas numato 2013 metais itin daug dėmesio skirti teritorijų planavimui. Parengtas naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas turėtų sudaryti sąlygas skaidriau ir efektyviau valdyti teritorijų planavimo procesą, supaprastinti ir pagreitinti dokumentų parengimo bei išdavimo procedūras, greičiau priimti sprendimus, sumažinti administracinę naštą gyventojams ir verslui.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje planuojama plėsti ir tobulinti statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinę elektroninę sistemą, kuri padeda užkirsti kelią piktnaudžiavimams, sudaro galimybes stebėti ir kontroliuoti visą dokumentų tvarkymo, sprendimų priėmimo eigą ir pan.

Antikorupcinių priemonių 2013-2014 m. planas numato tobulinti ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Bus keičiama leidimų kirsti mišką išdavimo servituto turėtojams tvarka, tobulinama priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarka. Planuojama sukurti ir įdiegti regionų aplinkos apsaugos departamentų elektroninį registrą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reidams ir ūkinės veiklos objektų patikrinimams registruoti. Taip pat bus parengtos ūkio subjektų, mokančių mokesčius už gamtos išteklius ir taršą, rizikos vertinimo aplinkos apsaugos požiūriu metodikos, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos reikėtų planuoti ūkinės veiklos objektų patikrinimus. Vykdant ūkinės veiklos objektų kontrolę, regionų aplinkos apsaugos departamentų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams 2013 ir 2014 metais numatyta taikyti rotacijos principą. Atliekų tvarkymo kontrolei užtikrinti planuojama sukurti vieningą atliekų tvarkymo apskaitos sistemą.

Siekiant skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai numatoma surengti kūrybinį konkursą „Žiniasklaida prieš korupciją aplinkosaugoje“, atlikti viešosios nuomonės apie skaidrumą valstybinių miškų sektoriuje tyrimą, įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones.

Aplinkos ministerijos informacija, tel. 8~706 63660
2013-01-07