Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento direktoriaus 2012 m. planuojami rezultatai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

2012-03-27

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Per einamuosius metus įvertinti savivaldybių pateiktą informaciją apie poreikį vandentvarkos sektoriaus finansavimui naujajame 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansiniame laikotarpyje ir nustatyti Europos Sąjungos paramos vandentvarkos projektams skyrimo kryptis 2014–2020 metų laikotarpiu.

2. Per einamuosius metus užtikrinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB nuostatų, susijusių su jūros aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai įvertinimu, geros Baltijos jūros aplinkos būklės savybių, tikslų ir susijusių rodiklių nustatymu, įgyvendinimą ir parengti būtinus teisės aktus minėtoms veikloms patvirtinti.

3. Per einamuosius metus užtikrinti Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimą, siekiant aiškiau reglamentuoti dirbtinių vandens telkinių įrengimą, plaukiojimo priemonių naudojimą, tvenkinių įrengimą ir naudojimą, vandens telkinių valdymą, privačių vandens telkinių naudojimą, asmenų teises ir teisėtus interesus į vandens telkinius, inžinerinių įrenginių įrengimą ir naudojimą.

4. Per einamuosius metus užtikrinti nuotekų (paviršinių, komunalinių, gamybinių, nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotekų) tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ir, esant reikalui, pakeitimo projektų parengimą.

5. Per einamuosius metus užtikrinti pasiūlymų Europos Sąjungos Kaimo plėtros programai 2014–2020 m. laikotarpiu dėl vandens telkinių taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo, parengimą.

6. Per einamuosius metus užtikrinti vandens sektoriaus teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimą, peržiūrą ir suderinimą su Europos Sąjungos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės naująja direktyva.

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

1. Įgyvendintos visos metų veiklos užduotys.

2. Parengtų teisės aktų nuostatų pagrįstumas.

3. Parengtų teisės aktų projektų ir pasiūlymų atitikimas susijusiems ES ir Lietuvos teisės aktams.

4. Metų veiklos uždaviniai atlikti laiku, atsižvelgiant į departamento darbuotojams nustatytus konkrečius užduočių įvykdymo terminus.

5. Pateiktų pasiūlymų derinimo organizavimas (pvz., pasitarimų organizavimas, esant esminiams nesutarimams, papildomų argumentų ir kompromisų paieška, suinteresuotų institucijų skirtingų pozicijų derinimas ir pan.)