Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Aplinkos ministerijos kancleris

Aplinkos ministerijos kanclerio 2011 m. veiklos uždaviniai

2011-04-29

APLINKOS MINISTERIJOS KANCLERIO 2011 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

1. Įdiegti Aplinkos ministerijoje aplinkos apsaugos vadybos sistemas ISO 14001 ir EMAS.

2. Veiklos planavimo ir atsikaitymo už rezultatus procesą susieti su padalinių ir personalo veiklos vertinimu.

3. Įdiegti ministerijoje informacijos saugumo valdymo sistemą.

4. Nustatyti Lietuvos miškų ūkio sektoriaus plėtros kryptis ir priemones joms įgyvendinti, koordinuoti Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2011-2012 m. įgyvendinimą, pakeisti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir kompensacijų už kitomis naudmenomis paverčiamą miško žemę apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

5. Koordinuoti renginių, skirtų Tarptautiniams miškų metams paminėti, organizavimą.

6. Patobulinti atsakomybę už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Aplinkos ministerija iki 2011 m. pabaigos turės ISO 14001 sertifikatą.

2. Aplinkos ministerija iki 2011 m. pabaigos bus užregistruota EMAS registre.

3. Iki 2011 m. rugsėjo 1 d. bus nustatyta ministerijos padalinių ir pavaldžių įstaigų atsiskaitymo už veiklos rezultatus tvarka, patvirtinti padalinių vertinimo kriterijai.

4. Aplinkos ministerija iki 2011 m. pabaigos turės ISO 27001 sertifikatą.

5. Iki 2011 m. pabaigos bus parengtas ir su socialiniais partneriais apsvarstytas Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos projektas.

6. Bus pateikti pasiūlymai dėl Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų panaudojimo 2011-2012 m. prioritetinėms priemonėms įgyvendinti.

7. Iki 2011 m. liepos 1 d. bus parengtas LRV nutarimo „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensacijų už miško žemę, paverčiamą kitomis naudmenomis, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

8. 2011 m. bus suorganizuoti 5 Tarptautiniams miškų metams skirti renginiai.

9. Iki 2011 m. pabaigos bus parengti įstatymų projektai, kuriuose numatoma įteisinti juridinių asmenų atsakomybę už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus.