Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Taršos prevencijos departamentas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus 2011 metų veiklos uždaviniai

2011-04-21

1. Koordinuoti teisės aktų projektų, perkeliančių 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (TIPK direktyva), projektų parengimą  

2. Organizuoti pareiškimo dėl planuojamų atominių elektrinių Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje (Rusija) pateikimą JT Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Sekretoriatui ir Įgyvendinimo komitetui, siekiant užtikrinti, kad minėti projektai būtų įgyvendinami laikantis tarptautinių aplinkosaugos reikalavimų ir standartų, o koordinuoti šių ir kitų veiklų poveikio aplinkai vertinimą tarpvalstybiniame kontekste

3. Koordinuoti teisinės bazės, susijusios su žaliosios investavimo sistemos tobulinimu, ir projektų įgyvendinimą

4. Koordinuoti ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę.

5. Koordinuoti ES cheminių medžiagų teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę

6. Koordinuoti Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos už 2009 m., Šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių ir klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaitos ir kitų Taršos prevencijos departamento darbo plane numatytų ataskaitų parengimą ir savalaikį pateikimą Europos Komisijai ir Jungtinių Tautų organizacijai