Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Vandenų departamentas

Vandenų departamento direktoriaus 2011 m. planuojami rezultatai

2011-04-20

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per einamuosius metus užtikrinti būtinų teisės aktų, reikalingų įgyvendinti Jūros aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas ir siekti geros Baltijos jūros aplinkos būklės, parengimą.

2. Per einamuosius metus užtikrinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros ir naudojimo taisyklių pakeitimo projektus, siekiant aiškiau reglamentuoti vandens paslaugų sektoriaus dalyvių (savivaldybių, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių asmenų, vartotojų) santykius, atsirandančius išgaunant, naudojant, tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas, kad būtų užtikrinta vartotojų, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių asmenų teisėtų interesų apsauga ir ginamos vartotojų teisės, siekiant sumažinti miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių plėtros netolygumus – sparčiau vystytųsi atsiliekantys regionai, būtų užtikrinta visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.

3. Per einamuosius metus inicijuoti Europos Sąjungos paramos skyrimo vandentvarkos projektams krypčių svarstymą ir identifikuoti preliminarias Europos Sąjungos paramos vandentvarkos projektams skyrimo kryptis 2014–2020 metų laikotarpiu.

4. Per einamuosius metus užtikrinti vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių teisinio reglamentavimo tobulinimą, pasiūlymų, kurie sudarytų sąlygas ūkininkams pasinaudoti parama vandens telkinių taršos mažinimo priemonėms įgyvendinti, parengimą.

5. Per einamuosius metus užtikrinti paviršinių vandens telkinių taršos nuotekomis (nuotekų valymo įrenginių taikymas, jų patikra, individualių nuotekų surinkimas) ir apsaugos juostų ir zonų naudojimo, vandens telkinių naudojimo geresnį reglamentavimą.

 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

1. Įgyvendintos visos metų veiklos užduotys.

2. Parengtų teisės aktų nuostatų pagrįstumas.

3. Parengtų teisės aktų projektų ir pasiūlymų atitikimas susijusiems ES ir Lietuvos teisės aktams.

4. Metų veiklos uždaviniai atlikti laiku, atsižvelgiant į departamento darbuotojams  nustatytus konkrečius užduočių įvykdymo terminus.

5. Pateiktų pasiūlymų derinimo organizavimas (pvz., pasitarimų organizavimas, esant esminiams nesutarimams, papildomų argumentų ir kompromisų paieška, suinteresuotų institucijų skirtingų pozicijų derinimas ir pan.).