Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą paskyrimo" pakeitimo

Įsakymas D1-150 2006 04 03 Valstybės žinios,2006, Nr. 39-1399
2006 04 03 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2006 04 09 iki 2013 11 30
Negalioja nuo 2013 12 01
Susiję dokumentai Originalus Word 2000 dokumentas
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2004 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-375 „DĖL ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ, PASKYRIMO“ PAKEITIMO
2006 m. balandžio 3 d. Nr. D1-150
Vilnius 
  P a k e i č i u Įstaigų, paskirtų atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal nurodytą sritį ir funkcijas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-375 „Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo“ (Žin., 2004, Nr. 111-4154; 2006, Nr. 7-260), 36 punktą ir papildau šį punktą nauja paskirtąja įstaiga – UAB Laboratorinių bandymų centras.
Aplinkos ministras  Arūnas Kundrotas
______________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai