Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą

Įsakymas D1-645 2005 12 28 Valstybės žinios,2006, Nr. 2-20
2005 12 28 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2006 01 06 iki 2013 06 30
Negalioja nuo 2013 07 01
Susiję dokumentai Originalus Word 2003 dokumentas Priedai:
    1
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS
ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO IR UAB
„ALZIDA“ PASKYRIMO ATLIKTI STATYBOS PRODUKTŲ
ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ
2005 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-645
Vilnius
   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353 ; 2002, Nr. 20-766 ), 11.5 punktu ir Paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 1999-06-30 įsakymu Nr. 236 (Žin., 1999, Nr. 62-2058 ; 2002, Nr. 111-4937 ), bei atsižvelgdamas į Nacionalinio akreditacijos biuro išvadas dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB „Alzida“ kompetencijos pripažinimo,
   1. P a s k i r i u valstybės įmonę Statybos produkcijos sertifikavimo centrą ir UAB „Alzida“ atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal nurodytas sritis ir funkcijas (pridedama).
   2. L a i k a u nuo šio įsakymo įsigaliojimo netekusiu galios aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymą Nr. D1-261 „Dėl paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo atlikti atitikties įvertinimą“ (Žin., 2004, Nr. 79-2817 ).
Aplinkos ministras
 Arūnas Kundrotas
______________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai