Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto termoizoliacijos instituto paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą

Įsakymas D1-413 2005 08 24 Valstybės žinios,2005, Nr. 105-3888
2005 08 24 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2005 08 31 iki 2013 06 30
Negalioja nuo 2013 07 01
Susiję dokumentai Originalus Word 2003 dokumentas Priedai:
    1
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
TERMOIZOLIACIJOS INSTITUTO PASKYRIMO ATLIKTI STATYBOS PRODUKTŲ
ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ
2005 m. rugpjūčio 24 d. Nr. D1-413
Vilnius
   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353 ; 2002, Nr. 20-766 ), 11.5 punktu ir Paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 1999-06-30 įsakymu Nr. 236 (Žin., 1999, Nr. 62-2058 ; 2002, Nr. 111-4937 ) bei atsižvelgdamas į Nacionalinio akreditacijos biuro išvadas dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto kompetencijos pripažinimo,
   1. P a s k i r i u Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutą atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal nurodytą sritį ir funkcijas (pridedama).
   2. N u s t a t a u, kad šis institutas pradės vykdyti 1 punkte nurodytas funkcijas, kai Europos Komisija suteiks jam notifikuotos įstaigos identifikavimo numerį.
Aplinkos ministras
 Arūnas Kundrotas
______________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai