Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Teisės aktas

Dokumento tekstas

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 "Aliumininių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo

Įsakymas D1-152 2005 03 17 Valstybės žinios,2005, Nr. 39-1282
2005 03 17 Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įsigalioja nuo 2005 03 27
Susiję dokumentai Originalus Word 2003 dokumentas Priedai:
    1
Temos:


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.06:2005
„ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“
PATVIRTINIMO
2005 m. kovo 17 d. Nr. D1-152
Vilnius
   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788 ; 2001, Nr. 101-3597 ; 2004, Nr. 73-2545 ) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819 ) 1.2 punktu,
   1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ (pridedama).
   2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto statybos techninio reglamento nuostatos privalomos projektuojant statinius, kuriems prašymai dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikti po šio įsakymo įsigaliojimo.
Aplinkos Ministras
 Arūnas Kundrotas
___________

Nauja paieška

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
Pas tabos ir pasiūlymai