Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2013 m. įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262

Dėl Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-997/2013 12 31/Įsigaliojo nuo 2014 01 01 iki 2017 01 10; Negalioja nuo 2017 01 11/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-00150)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-310

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-280

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 450

Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1009/2013 12 31/Įsigaliojo nuo 2014 01 23/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-00398)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559

Dėl Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1001/2013 12 31/Įsigaliojo nuo 2014 03 08/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-02866)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342

Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos/Įsakymas/D1-995/1-312/2013 12 31/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-01364)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-989/2013 12 27/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.138-6965, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00078)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-275

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-988/2013 12 27/ / )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-35 "Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-987/2013 12 27/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00343)

Dėl 2014 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-986/2013 12 27/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00259)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-55/2013 12 27/Įsigaliojo nuo 2014 01 14/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-00149)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-915 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-984/2013 12 23/Įsigaliojo nuo 2013 12 29/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6945, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00136)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. D1-548 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-983/2013 12 23/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00340)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. D1-904/3D-844 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-985/3D-888/2013 12 23/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.138-6981, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00091)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-982/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.138-6964, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00082)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-818 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-981/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 29/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6944, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00125)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-015, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-979/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00329, Informaciniai pranešimai'2013 Nr.104-672)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 "Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-978/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 31/Valstybės žinios'2013 Nr.139-7015, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00066)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-019 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-977/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.135-6896, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00182)

Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-976/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 31/Valstybės žinios'2013 Nr.139-7014, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00058)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-570 "Dėl metinės pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybės įmonėms miškų urėdijoms 2014-2018 metams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-974/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 31 iki 2015 12 31; Negalioja nuo 2016 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.139-7013, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00055)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. D1-902 "Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-973/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 29 iki 2014 04 10; Negalioja nuo 2014 04 11/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6943, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00143)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-972/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.135-6895, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00191)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-419 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-971/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 29/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6942, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00123)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-970/2013 12 20/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.135-6894, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00184)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-969/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6855, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00225)

Dėl vilkų medžiojimo Klaipėdos apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-968/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6799)

Dėl pavyzdinių kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) steigimo dokumentų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-967/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2014 02 18/Teisės aktų registras'2014 Nr.2014-01620)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-110 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-966/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6798)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-965/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6797)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-017 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-964/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6796)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-963/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6795)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-962/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6853, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00212)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-01-V-01-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-961/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6852, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00220)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-523 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-960/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6851, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00239)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-551 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-959/2013 12 19/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6850, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00234)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-839 "Dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/V-1195/2013 12 18/Įsigaliojo nuo 2013 12 29/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6946, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00122)

Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-957/2013 12 18/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6760)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-r priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-955/2013 12 18/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.134-6854, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00233)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-953/2013 12 18/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6794)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-037 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-952/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6759)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-030 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-951/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6758)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-031 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-950/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6757)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-011 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-949/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6756)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-948/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6755)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-014 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-947/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6754)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-945/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 28/Valstybės žinios'2013 Nr.135-6893, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00179)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-772 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-944/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6753)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-943/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6752)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-941/2013 12 17/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6751)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-940/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 21 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6709)

Dėl vilkų medžiojimo Vilniaus apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-939/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6571)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-937/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų ii aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-936/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.132-6749)

Dėl Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-934/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 29/Valstybės žinios'2013 Nr.137-6941, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00129)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 "Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-933/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6708)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-642 "Dėl Žurnalistų kūrybinio konkurso "Žmogus ir aplinka" premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-932/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.133-6793)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-931/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6707)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-930/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6706)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-571 "Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2013-2014 metų plano patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-929/2013 12 16/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6705)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-219 "Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-928/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6570)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1 223 "Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo, Vartotojų komisijos nuostatų ir Vartotojų dalyvavimo standartizacijoje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-927/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6564)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-926/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6567)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-925/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6569, Valstybės žinios'2013 Nr.1330)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 "Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-921/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6704)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-791 "Dėl vilkų sumedžiojimo per 2013-2014 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-919/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6568)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-201/D1-290 "Dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-1067/D1-922/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6552)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-830/D1-920/2013 12 11/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6536)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-51 "Dėl Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-918/2013 12 10/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6550)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-310 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-917/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 21/Valstybės žinios'2013 Nr.131-6703)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-827 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-916/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2014 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6549)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-915/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2014 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6548)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-914/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2014 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6547)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-913/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6546)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-03-V priemonę "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-912/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6545)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-911/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6544)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-910/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6543)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-909/2013 12 09/Įsigaliojo nuo 2013 12 18 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6566)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-908/2013 12 06/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6487)

Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos" dvišalio bendradarbiavimo fondo panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-907/2013 12 06/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6489)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-515 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-906/2013 12 06/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6488)

Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos" projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-905/2013 12 06/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6486)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.2-AM-01-V priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklą "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-904/2013 12 06/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6485)

Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-902/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 11 iki 2014 04 10; Negalioja nuo 2014 04 11/Valstybės žinios'2013 Nr.126-6431)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-899/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.129-6565)

Dėl patikslinto valstybės įmonės Kretingos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-896/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 14/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.100-646)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-303 "Dėl Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-895/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6484)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-894/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6483)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-893/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6482)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-892/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6481)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-443 "Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento life+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2013 m. kvietimas), preliminaraus sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-891/2013 12 05/Įsigaliojo nuo 2013 12 15/Valstybės žinios'2013 Nr.128-6542)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-632 "Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programos "Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas" projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-888/2013 12 04/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6480)

Dėl Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-887/2013 12 04/Įsigaliojo nuo 2013 12 11/Valstybės žinios'2013 Nr.126-6430)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-886/2013 12 04/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6479)

Dėl papildomo finansavimo neskyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-885/2013 12 04/Įsigaliojo nuo 2013 12 08/Valstybės žinios'2013 Nr.125-6395)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-884/2013 12 04/Įsigaliojo nuo 2013 12 08/Valstybės žinios'2013 Nr.125-6394)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D16-31 "Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-47/2013 12 03/Įsigaliojo nuo 2013 12 06/Valstybės žinios'2013 Nr.124-6327)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-544 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-650 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-881/2013 11 28/Įsigaliojo nuo 2013 12 06/Valstybės žinios'2013 Nr.124-6326)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-045, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-879/2013 11 28/Įsigaliojo nuo 2013 12 06/Valstybės žinios'2013 Nr.124-6325)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-175 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-878/2013 11 28/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6261)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-030, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-322 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-877/2013 11 28/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6260)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-876/2013 11 28/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6259)

Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-875/2013 11 27/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6258)

Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ir Laikinai arba vienkartinai teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracijos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-874/2013 11 27/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6257)

Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-871/2013 11 27/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6256)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-870/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6204)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-360 "Dėl vėjalandės šilagėlės (pulsatilla patens) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-868/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 12 13/Valstybės žinios'2013 Nr.127-6478, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.1270(6478))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-866/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6202)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-865/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 12 06/Valstybės žinios'2013 Nr.124-6324)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-863/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6201)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-862/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.123-6273)

Dėl vilkų medžiojimo Šiaulių apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-861/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6200)

Dėl vilkų medžiojimo Alytaus apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-860/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-859/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6198)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-858/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6197)

Dėl tręšimo sąlygų 2013 m. nustatymo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-869/3D-795/2013 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6203)

Dėl vilkų medžiojimo telšių apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-857/2013 11 19/Įsigaliojo nuo 2013 11 24/Valstybės žinios'2013 Nr.120-6090)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-991 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-856/2013 11 15/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6015)

Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-849/2013 11 15/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-848/2013 11 15/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6013)

Dėl Žagarės miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-847/2013 11 15/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6012)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-845/2013 11 15/Įsigaliojo nuo 2013 11 30/Valstybės žinios'2013 Nr.122-6196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-843/2013 11 14/Įsigaliojo nuo 2013 11 21 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6011)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 "Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-842/2013 11 14/Įsigaliojo nuo 2014 05 01 iki 2014 10 10; Negalioja nuo 2014 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6010)

Dėl Laivų balastinio vandens ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonių, skirtų išvengti kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/3-577/D1-841/V-1/2013 11 14/Įsigaliojo nuo 2014 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.120-6091)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-836/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 24/Valstybės žinios'2013 Nr.120-6089)

Dėl papildomo finansavimo neskyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-835/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6009)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-111, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-834/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 24/Valstybės žinios'2013 Nr.120-6088)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-111, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V Priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-833/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 27/Valstybės žinios'2013 Nr.121-6150)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1053 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-832/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6008)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-272/D1-317 "Dėl Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-767/D1-837/2013 11 12/Įsigaliojo nuo 2013 11 17/Valstybės žinios'2013 Nr.118-5955)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-830/2013 11 11/Įsigaliojo nuo 2013 11 17/Valstybės žinios'2013 Nr.118-5953)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-827/2013 11 08/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6007)

Dėl vilkų medžiojimo Utenos apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-825/2013 11 08/Įsigaliojo nuo 2013 11 10 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.116-5841)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-824/2013 11 08/Įsigaliojo nuo 2013 11 14/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5899)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-823/2013 11 08/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5898)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-822/2013 11 08/Įsigaliojo nuo 2013 11 14/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5897)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1116 "Dėl 2013 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-818/2013 11 07/Įsigaliojo nuo 2013 11 14/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5896)

Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-817/2013 11 06/Įsigaliojo nuo 2013 11 10/Valstybės žinios'2013 Nr.116-5823)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-816/2013 11 05/Įsigaliojo nuo 2013 11 14/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5895)

Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 418 "Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo" taikymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-815/2013 11 05/Įsigaliojo nuo 2013 11 14/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5894)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-254 "Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-811/2013 10 31/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.117-5893)

Dėl vilkų medžiojimo Panevėžio apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-810/2013 10 31/Įsigaliojo nuo 2013 11 08 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5784)

Dėl vilkų medžiojimo Kauno apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-809/2013 10 31/Įsigaliojo nuo 2013 11 02/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5696)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-568 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Audriaus Pilkos galių sustabdymo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-806/2013 10 31/Įsigaliojo nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5800)

Dėl Draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-804/2013 10 30/Įsigaliojo nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5783)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-2 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2013 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-802/2013 10 29/Įsigaliojo nuo 2013 11 02/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5695)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 mW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-801/2013 10 29/Įsigaliojo nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5782)

Dėl vilkų medžiojimo Marijampolės apskrityje 2013-2014 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-801/2013 10 29/Įsigaliojo nuo 2013 11 02 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5694)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-796/2013 10 28/Įsigaliojo nuo 2013 11 02/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5693)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-39/2013 10 28/Įsigaliojo nuo 2013 11 02/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5697)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-795/2013 10 25/Įsigaliojo nuo 2013 11 02/Valstybės žinios'2013 Nr.114-5692)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-794/2013 10 25/Įsigaliojo nuo 2013 10 31/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5667)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. D1-294 "Dėl plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus L.) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-793/2013 10 25/Įsigaliojo nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5781, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.1150(5781))

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-792/2013 10 25/Įsigaliojo nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.115-5780, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.1150(5780))

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2013-2014 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-791/2013 10 24/Įsigaliojo nuo 2013 10 27/Valstybės žinios'2013 Nr.112-5624)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl Architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-790/2013 10 24/Įsigaliojo nuo 2013 10 31 iki 2017 01 20; Negalioja nuo 2017 01 21/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5666)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-789/2013 10 24/Įsigaliojo nuo 2013 10 31/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5665)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-12 "Dėl Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-786/2013 10 23/Įsigaliojo nuo 2013 10 27 iki 2015 04 28; Negalioja nuo 2015 04 29/Valstybės žinios'2013 Nr.112-5608)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-656 "Dėl pretendentų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-785/2013 10 23/Įsigaliojo nuo 2013 10 31/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5664)

Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-782/2013 10 22/Įsigaliojo nuo 2013 12 12/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5663)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-781/2013 10 22/Įsigaliojo nuo 2013 10 27/Valstybės žinios'2013 Nr.112-5607)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-779/2013 10 22/Įsigaliojo nuo 2013 10 27/Valstybės žinios'2013 Nr.112-5606)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-774/2013 10 21/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5530)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-29 "Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-773/2013 10 21/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5529)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-772/2013 10 18/Įsigaliojo nuo 2013 10 25 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5528)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-771/2013 10 18/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5527)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-37/2013 10 17/Įsigaliojo nuo 2013 10 20/Valstybės žinios'2013 Nr.110-5453)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-1047 "Dėl Pavyzdinės daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-765/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5526)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-764/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5525)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-763/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 27/Valstybės žinios'2013 Nr.112-5605, Valstybės žinios'2013 Nr.1200)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-69 "Dėl reikalavimų dokumentų blankų formų spausdinimui ir dokumentų blankų formų patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-762/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5524)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 "Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-760/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5523)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-075, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-758/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 20/Valstybės žinios'2013 Nr.110-5460)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-515 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-757/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 20/Valstybės žinios'2013 Nr.110-5459)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-310 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-756/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 31/Valstybės žinios'2013 Nr.113-5662)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-755/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 20/Valstybės žinios'2013 Nr.110-5458)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 222 "Dėl Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotekų tvarkymo rekomendacijų" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-753/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5522)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-752/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5521)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-35/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5531)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-33/2013 10 16/Įsigaliojo nuo 2013 10 25/Valstybės žinios'2013 Nr.111-5532)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-2 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2013 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-751/2013 10 07/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5240)

Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-750/2013 10 07/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5239)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-749/2013 10 03/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5238)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1054 "Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-748/2013 10 03/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5237)

Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-747/2013 10 03/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5236)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-426 "Dėl informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, statinio projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-745/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5235)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-588 "Dėl Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir Mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-744/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 13/Valstybės žinios'2013 Nr.107-5310)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-573 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-742/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5234)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-612 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-741/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5233)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-310 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-739/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5232)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-350 "Dėl Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-737/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5231)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-009, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-736/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5230)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-853 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-735/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5229)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-734/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5166)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-017, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-733/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5165)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-026 vykdytojui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-732/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5164)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-731/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5228)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 "Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (alis) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-730/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5227)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-729/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5226)

Dėl aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-728/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 16/Valstybės žinios'2013 Nr.108-5332)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 "Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-725/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5163)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-32/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5167)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-666/D1-738/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5241)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų fR0521, FR0522, FR0523 IR FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/VA-59/D1-743/2013 10 02/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.108-5349, Valstybės žinios'2013 Nr.1110)

Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų specifikacijų ir techninių užduočių sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-721/2013 10 01/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5160)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-719/2013 10 01/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5159)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-873 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-717/2013 10 01/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5158)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-716/2013 10 01/Įsigaliojo nuo 2013 10 06/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5157)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-723/3D-669/2013 10 01/Įsigaliojo nuo 2013 10 01/Valstybės žinios'2013 Nr.105-5162)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-710/2013 09 26/Įsigaliojo nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2013 Nr.106-5224)

Dėl Skrebio miško gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-707/2013 09 26/Įsigaliojo nuo 2013 10 02/Valstybės žinios'2013 Nr.103-5088)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-704/2013 09 20/Įsigaliojo nuo 2013 09 29/Valstybės žinios'2013 Nr.102-5042)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-831/3D-868 "Dėl Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-705/3D-650/2013 09 20/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.102-5043)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-01-011, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-148 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-702/2013 09 19/Įsigaliojo nuo 2013 09 27/Valstybės žinios'2013 Nr.101-5012)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-32-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2013 09 19/Įsigaliojo nuo 2013 09 27/Valstybės žinios'2013 Nr.101-5011)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-693 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-700/2013 09 19/Įsigaliojo nuo 2013 09 27/Valstybės žinios'2013 Nr.101-5010)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 "Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2013 09 18/Įsigaliojo nuo 2013 09 22/Valstybės žinios'2013 Nr.100-4956)

Dėl Zoologijos sodų patikrinimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2013 09 18/Įsigaliojo nuo 2013 09 22/Valstybės žinios'2013 Nr.100-4955)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-31/2013 09 17/Įsigaliojo nuo 2013 09 22/Valstybės žinios'2013 Nr.100-4957)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4911)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-616 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-46 "Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-691/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4909)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-643 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-690/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4908)

Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-689/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4907)

Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2013 09 16/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4906)

Dėl Kompleksinio monitoringo vykdymo išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo plote tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-685/2013 09 13/Įsigaliojo nuo 2013 09 21 iki 2015 07 17; Negalioja nuo 2015 07 18/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4905)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-578 "Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2013 09 13/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4904)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-158 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-682/2013 09 13/Įsigaliojo nuo 2013 09 21/Valstybės žinios'2013 Nr.99-4903)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infratruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2013 09 12/Įsigaliojo nuo 2013 09 19/Valstybės žinios'2013 Nr.98-4883)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-829 "Dėl Statybos valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2013 09 11/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.97-4834)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-671/2013 09 11/Įsigaliojo nuo 2013 09 15/Valstybės žinios'2013 Nr.97-4833)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 "Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-665/A1-508/2013 09 11/Įsigaliojo nuo 2013 09 15/Valstybės žinios'2013 Nr.97-4831)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-664/2013 09 06/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.96-4788)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 13/Valstybės žinios'2013 Nr.96-4787)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 310 "Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4738)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4737)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-659/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4736)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-658/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4735)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-657/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 09 13/Valstybės žinios'2013 Nr.96-4786)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2013 09 05/Įsigaliojo nuo 2013 10 01 iki 2015 02 16; Negalioja nuo 2015 02 17/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4734)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-381 "Dėl pelkinės uolaskėlės (saxifraga hirculus) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-655/2013 09 04/Įsigaliojo nuo 2013 09 22/Valstybės žinios'2013 Nr.100-4954, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.1000(4954))

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2013 09 04/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4733)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2013 09 03/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4715)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2013 09 03/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4714)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2013 09 03/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4732)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. d1-401 "Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2013 09 03/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4713)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-649/2013 09 03/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4731)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-514 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.4-AM-09-K "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-647/2013 09 02/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4712)

Dėl Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0042 vykdytojui Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijai, grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2013 09 02/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4711)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-51-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-644/2013 09 02/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4710)

Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-643/2013 09 02/Įsigaliojo nuo 2013 09 08/Valstybės žinios'2013 Nr.95-4730)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 "Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-642/2013 08 30/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4709)

Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-641/2013 08 30/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4669)

Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš vidaus vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir Žvejybos produktų iškrovimo vietų iš kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2013 08 30/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4668)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2013 08 30/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4667)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2013 08 29/Įsigaliojo nuo 2013 11 21/Valstybės žinios'2013 Nr.119-6006)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2013 08 29/Įsigaliojo nuo 2013 09 05 iki 2013 12 21; Negalioja nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4664)

Dėl Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-634/2013 08 29/Įsigaliojo nuo 2013 09 05 iki 2016 03 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4665)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-636/1K-299/2013 08 29/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4666)

Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programos "Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas" projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-632/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4663)

Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4613)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 06/Valstybės žinios'2013 Nr.94-4708)

Dėl bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. LIFE07NAT/LT/000530 vykdytojui VšĮ "Gamtos paveldo fondas", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-324 "Dėl 2007 m. kvietimo LIFE + projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4662)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4612)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-062, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-953 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-626/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2013 08 28/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4660)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-125 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4611)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-121 vykdytojui viešajai įstaigai "Avilio teatras", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-620/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4610)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2013 Nr.93-4659)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-517 "Dėl VP3-1.4-AM-03-V priemonės "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-03-V "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4608)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2013 08 27/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4607)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 189 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 "Statybos produktų atitikties deklaravimas" patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2013 08 26/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4606)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 187 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 "Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir "CE" ženklinimas" patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2013 08 26/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4605)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2013 08 26/Įsigaliojo nuo 2013 09 01 iki 2016 03 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-790 "Dėl Užterštų teritorijų tvarkymo 2013-2020 m. plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2013 08 26/Įsigaliojo nuo 2013 09 01/Valstybės žinios'2013 Nr.92-4603)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-42 "Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2013 08 22/Įsigaliojo nuo 2013 08 28 iki 2014 06 02; Negalioja nuo 2014 06 03/Valstybės žinios'2013 Nr.91-4540)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-604/2013 08 14/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4437)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2013 08 14/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4436)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-601/2013 08 14/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4435)

Dėl valstybės įmonių Druskininkų, Valkininkų, Varėnos ir Veisiejų miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų patvirtinimo ir valstybės įmonių Kazlų Rūdos mokomosios, Marijampolės, Prienų ir Šakių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmės pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2013 08 14/Įsigaliojo nuo 2013 08 22/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.67-461)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-302/D1-962 "Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-167/D1-599/2013 08 14/Įsigaliojo nuo 2013 08 23 iki 2015 04 14; Negalioja nuo 2015 04 15/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4439)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-30/2013 08 13/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4438)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-597/2013 08 13/Įsigaliojo nuo 2013 08 15/Valstybės žinios'2013 Nr.88-4417)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-596/2013 08 13/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4434)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2013 08 13/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4433)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-70 "Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2013 08 13/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4432)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-581 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-678 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų naikinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2013 08 08/Įsigaliojo nuo 2013 08 15/Valstybės žinios'2013 Nr.88-4409)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-495 "Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-590/2013 08 07/Įsigaliojo nuo 2013 08 11/Valstybės žinios'2013 Nr.87-4351)

Dėl 2007 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-296 "Dėl 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, įgyvendinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2013 08 07/Įsigaliojo nuo 2013 08 15/Valstybės žinios'2013 Nr.88-4408)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-818 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2013 08 05/Įsigaliojo nuo 2013 08 11/Valstybės žinios'2013 Nr.87-4349)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-495 "Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-586/2013 08 02/Įsigaliojo nuo 2013 08 11/Valstybės žinios'2013 Nr.87-4350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-230 "Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2013 07 26/Įsigaliojo nuo 2013 08 08/Valstybės žinios'2013 Nr.86-4325)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2013 07 26/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4177)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-678 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų naikinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-581/2013 07 26/Įsigaliojo nuo 2013 08 04/Valstybės žinios'2013 Nr.85-4274)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 "Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-579/2013 07 26/Įsigaliojo nuo 2013 08 04/Valstybės žinios'2013 Nr.85-4273)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 08 11/Valstybės žinios'2013 Nr.87-4348)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-515 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 31/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4175)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-439 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 08 05/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4174)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2014 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-573/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 31/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4172)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-310 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-572/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 08 04/Valstybės žinios'2013 Nr.85-4272)

Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2013-2014 metų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-571/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 31/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4171)

Dėl metinės pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybės įmonėms miškų urėdijoms 2014-2018 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 08 04 iki 2015 12 31; Negalioja nuo 2016 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.85-4271)

Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2013 07 25/Įsigaliojo nuo 2013 08 04/Valstybės žinios'2013 Nr.85-4270)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Audriaus Pilkos galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2013 07 24/Įsigaliojo nuo 2013 07 28 iki 2013 11 07; Negalioja nuo 2013 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4129)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-525/D1-567/2013 07 24/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4130)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-29/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4042)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1064 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-28/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4041)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4052)

Dėl Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo tvarkaraščio ir Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų sudarymo darbo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4051)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95)" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-558/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 31/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4173)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-557/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 31/Valstybės žinios'2013 Nr.83-4170)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-41-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-754 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-556/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4128)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4127)

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projekto ir valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 27/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.60-425)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-148 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4126)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-121 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-549/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4125)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-261 "Dėl VP3-3.2-AM-01 priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-548/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4050)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-793 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-547/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4049)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4048)

Dėl Techninio vertinimo įstaigų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-544/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26 iki 2016 11 07; Negalioja nuo 2016 11 08/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4047)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-542 "Dėl Aplinkos sektoriaus 2007-2013 m. periodo viešinimo priemonių programos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4124)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejų teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-541/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 28 iki 2014 03 07; Negalioja nuo 2014 03 08/Valstybės žinios'2013 Nr.82-4123)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-540/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4046)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4045)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 "Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4044)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2013 07 19/Įsigaliojo nuo 2013 07 26/Valstybės žinios'2013 Nr.80-4043)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-27/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3903)

Dėl keitimosi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-530/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3902)

Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-528/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3901)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-527/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19 iki 2013 08 22; Negalioja nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3900)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-175 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-526/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3899)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3898)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-026 vykdytojui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3897)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-017 vykdytojui UAB "Joniškio vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 21/Valstybės žinios'2013 Nr.78-3947)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-522/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3896, Valstybės žinios'2013 Nr.89 (atitaisymas))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 592 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2013 07 15/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3895)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-26/2013 07 12/Įsigaliojo nuo 2013 07 14/Valstybės žinios'2013 Nr.75-3819)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-519/2013 07 12/Įsigaliojo nuo 2013 07 21/Valstybės žinios'2013 Nr.78-3946)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2013 07 12/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3894)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 231 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2013 07 12/Įsigaliojo nuo 2013 07 19/Valstybės žinios'2013 Nr.77-3893)

Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2013 07 11/Įsigaliojo nuo 2013 07 14/Valstybės žinios'2013 Nr.75-3797, Valstybės žinios'2013 Nr.780)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.4-AM-09-K "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2013 07 11/Įsigaliojo nuo 2013 07 14/Valstybės žinios'2013 Nr.75-3796)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-62 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2013 07 11/Įsigaliojo nuo 2013 07 14/Valstybės žinios'2013 Nr.75-3798)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2002 "Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-512/2013 07 11/Įsigaliojo nuo 2013 07 14 iki 2016 03 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2013 Nr.75-3795)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-506/2013 07 05/Įsigaliojo nuo 2013 07 17/Valstybės žinios'2013 Nr.76-3866)

Dėl Alytaus miesto savivaldybės patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-505/2013 07 05/Įsigaliojo nuo 2013 07 18/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.57-419)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1116 "Dėl 2013 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-504/2013 07 05/Įsigaliojo nuo 2013 07 17/Valstybės žinios'2013 Nr.76-3865)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2013 07 05/Įsigaliojo nuo 2013 07 12/Valstybės žinios'2013 Nr.74-3727)

Dėl Baltojo gandro (Ciconia ciconia) apsaugos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-497/2013 07 03/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3616)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2013 07 03/Įsigaliojo nuo 2013 07 10/Valstybės žinios'2013 Nr.73-3683)

Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2013 07 03/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3618)

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2013 07 03/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3615)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-323 "Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2013 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2013 m." pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-490/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3614)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl valstybės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3613)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 12/Valstybės žinios'2013 Nr.74-3726)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-485/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3612)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3611)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3610)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-006, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-697 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-480/2013 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 07 06/Valstybės žinios'2013 Nr.72-3609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-1048 "Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-474/2013 06 27/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3568)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1- 783 "Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-471/2013 06 27/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3567)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-470/2013 06 27/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3566)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-469/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3565)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-029, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-468/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3564)

Dėl finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-467/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3563)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 06 30/Valstybės žinios'2013 Nr.69-3464)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 06 30/Valstybės žinios'2013 Nr.69-3463)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. D1-234 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-464/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3562)

Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3561)

Dėl Pavyzdinės pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 06 30/Valstybės žinios'2013 Nr.69-3462)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-461/2013 06 26/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3560)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-460/2013 06 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3559)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2013 06 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3558)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-457/2013 06 25/Įsigaliojo nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2013 Nr.70-3557)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-456/2013 06 21/Įsigaliojo nuo 2013 06 27/Valstybės žinios'2013 Nr.67-3375)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-455/3D-440/2013 06 21/Negalioja nuo 2013 10 01; Įsigaliojo nuo 2013 11 01 iki 2013 09 30/Valstybės žinios'2013 Nr.67-3374)

Dėl Vainuto miškų biosferos poligono gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2013 06 20/Įsigaliojo nuo 2013 06 30/Valstybės žinios'2013 Nr.69-3461)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-23/2013 06 19/Įsigaliojo nuo 2013 06 27/Valstybės žinios'2013 Nr.67-3376)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-451/2013 06 19/Įsigaliojo nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3313)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-447/2013 06 17/Įsigaliojo nuo 2013 06 27/Valstybės žinios'2013 Nr.67-3373)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-446/2013 06 17/Įsigaliojo nuo 2013 06 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3312)

Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2013 m. kvietimas), preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-443/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 19/Valstybės žinios'2013 Nr.64-3216)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-265 "Dėl Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projektams bendrai finansuoti ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-442/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 19/Valstybės žinios'2013 Nr.64-3215)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-441/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 19/Valstybės žinios'2013 Nr.64-3214)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 "Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-440/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 19/Valstybės žinios'2013 Nr.64-3213)

Dėl Statybos komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-439/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3310)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3309)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ĮV-517 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-444/ĮV-466/2013 06 13/Įsigaliojo nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3311)

Dėl 2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1179/2012, kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada stiklo duženos nebelaikomos atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2013 06 11/Įsigaliojo nuo 2013 06 23/Valstybės žinios'2013 Nr.66-3308)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-22/2013 06 10/Įsigaliojo nuo 2013 06 15/Valstybės žinios'2013 Nr.63-3146)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2013 06 10/Įsigaliojo nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.89-4431)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-427/2013 06 06/Įsigaliojo nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.61-3042)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-426/2013 06 06/Įsigaliojo nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.61-3043)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. D1-753 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-424/2013 06 04/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2989)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-423/2013 06 04/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2988)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-194 "Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-023 vykdytojui UAB "Mažeikių vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2013 06 04/Įsigaliojo nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.61-3041)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2013 06 04/Įsigaliojo nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.61-3040)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2013 06 04/Įsigaliojo nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.61-3039)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-11-007, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-808 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2013 06 03/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2987)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-416/2013 06 03/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2986)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2013 05 30/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2985)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-261 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-410/2013 05 30/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2984)

Dėl dirvinio sėjiko (Pluvialis apricaria) veiksmų plano santraukos patvirtinimo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2013 05 30/Įsigaliojo nuo 2013 07 12/Valstybės žinios'2013 Nr.74-3725, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.740(3725))

Dėl Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2013 05 30/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2909)

Dėl Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo 2013 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-403/2013 05 30/Įsigaliojo nuo 2013 06 06/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.45-323)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-21/2013 05 29/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2908)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2013 05 29/Įsigaliojo nuo 2013 06 02 iki 2013 08 22; Negalioja nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2907)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 "Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-397/2013 05 29/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2906)

Dėl Saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-396/2013 05 28/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2905)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 "Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2013 05 28/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2904)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-394/2013 05 27/Įsigaliojo nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2903)

Dėl migruojančių ungurių verslinės žvejybos termino pratęsimo 2013 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2013 05 27/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2806)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-758 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-392/2013 05 27/Įsigaliojo nuo 2013 06 08/Valstybės žinios'2013 Nr.60-2983)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas vidinės miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2013 05 27/Įsigaliojo nuo 2013 06 02/Valstybės žinios'2013 Nr.57-2902)

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2013 05 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 29/Valstybės žinios'2013 Nr.55-2766)

Dėl UAB "Alzida" paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2013 05 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 29/Valstybės žinios'2013 Nr.55-2765)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-354/D1-303 "Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-379/D1-390/2013 05 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 29/Valstybės žinios'2013 Nr.55-2775)

Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2013-2014 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2013 05 23/Įsigaliojo nuo 2013 05 29/Valstybės žinios'2013 Nr.55-2764)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-002 vykdytojui VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2013 05 23/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2805)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 "Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2013 05 23/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2804)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-376/2013 05 23/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2799)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-1013 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2013 05 23/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2803)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-694 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2013 05 22/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2802)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-288 "Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2013 05 21/Įsigaliojo nuo 2013 05 26/Valstybės žinios'2013 Nr.54-2709)

Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2013 05 21/Įsigaliojo nuo 2013 05 26/Valstybės žinios'2013 Nr.54-2708)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2013 05 20/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2654)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. D1-285 "Dėl Institucijų ir objektų, kurie privalo turėti teršimo incidentų likvidavimo lokalinius planus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-361/2013 05 20/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2653)

Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2013 05 20/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2652)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-357/2013 05 20/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2651)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-34 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2013 05 20/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2650)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-353/2013 05 17/Įsigaliojo nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2648)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1-302/D1-962 "Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-102/D1-354/2013 05 17/Įsigaliojo nuo 2013 05 24 iki 2015 04 14; Negalioja nuo 2015 04 15/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2649)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-351/2013 05 16/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2647)

Dėl Baltijos jūros biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2013 05 16/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2646)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2013 05 16/Įsigaliojo nuo 2013 05 22/Valstybės žinios'2013 Nr.52-2620)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-251 "Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-346/2013 05 15/Įsigaliojo nuo 2013 05 22/Valstybės žinios'2013 Nr.52-2619)

Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/2013 05 15/Įsigaliojo nuo 2013 05 31/Valstybės žinios'2013 Nr.56-2801)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-343/2013 05 15/Įsigaliojo nuo 2013 05 24/Valstybės žinios'2013 Nr.53-2645)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-340/2013 05 14/Įsigaliojo nuo 2013 05 22/Valstybės žinios'2013 Nr.52-2618)

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1044/D1-673/1V-596 "Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/V-399/D1-341/1V-/2013 05 14/Įsigaliojo nuo 2013 05 22/Valstybės žinios'2013 Nr.52-2615)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2577)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-335/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2576)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-334/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2575)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-843 "Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 04 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-333/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2574)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-329/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2573)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-042 vykdytojui UAB "Raseinių vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-328/2013 05 13/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2572)

Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-17/2013 05 10/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2569)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2013 05 10/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2571)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-324/2013 05 10/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2570)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-16/2013 05 09/Įsigaliojo nuo 2013 05 16/Valstybės žinios'2013 Nr.50-2511)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2013 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2013 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-323/2013 05 09/Įsigaliojo nuo 2013 05 16/Valstybės žinios'2013 Nr.50-2510)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-018, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-318/2013 05 09/Įsigaliojo nuo 2013 05 18/Valstybės žinios'2013 Nr.51-2568)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2013 05 09/Įsigaliojo nuo 2013 05 16/Valstybės žinios'2013 Nr.50-2509)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2013 05 08/Įsigaliojo nuo 2013 05 10/Valstybės žinios'2013 Nr.47-2373)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-704 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Konstitucijos pr. 22, perdavimo pagal panaudos sutartį" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-15/2013 05 03/Įsigaliojo nuo 2013 05 10/Valstybės žinios'2013 Nr.47-2372)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2013 05 02/Įsigaliojo nuo 2013 05 12/Valstybės žinios'2013 Nr.48-2403)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-651 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-306/2013 04 30/Įsigaliojo nuo 2013 05 10/Valstybės žinios'2013 Nr.47-2371)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. D1-922 "Dėl Žvejybos verslinės žvejybos įrankiais vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-305/2013 04 30/Įsigaliojo nuo 2013 05 12 iki 2014 05 27; Negalioja nuo 2014 05 28/Valstybės žinios'2013 Nr.48-2402)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-303/2013 04 30/Įsigaliojo nuo 2013 05 12/Valstybės žinios'2013 Nr.48-2401)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2013 04 29/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2291)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 "Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-301/3D-304/2013 04 29/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2290)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2013 04 26/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.44-2185)

Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2013 04 25/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.44-2184)

Dėl akcinės bendrovės "Problematika" paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-297/2013 04 25/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.44-2183)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2013 04 25/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2289)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1054 "Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-292/2013 04 25/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2288)

Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2013 04 25/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.44-2182)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2287)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-91 "Dėl Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0067 vykdytojui Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai, grąžinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-289/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 04 28/Valstybės žinios'2013 Nr.43-2148)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95)" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-287/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.44-2194)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-285/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2286)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 16/Valstybės žinios'2013 Nr.50-2508)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2012 m. ataskaitos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-281/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2285)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2284)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-276/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 15/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2283)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1006 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2282)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2281)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2280)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-271/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2279)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2013 04 24/Įsigaliojo nuo 2013 04 28/Valstybės žinios'2013 Nr.43-2147)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-269/2013 04 17/Įsigaliojo nuo 2013 04 28/Valstybės žinios'2013 Nr.43-2146)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-14/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 04 21/Valstybės žinios'2013 Nr.41-2018)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-268/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 05 08/Valstybės žinios'2013 Nr.46-2278)

Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013-2015 metų priemonių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1969)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-264/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 04 30/Valstybės žinios'2013 Nr.42-2082)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Juozo Virbicko premijos skyrimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 04 21/Valstybės žinios'2013 Nr.41-2017)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-260/2013 04 16/Įsigaliojo nuo 2013 04 21/Valstybės žinios'2013 Nr.41-2016)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-015, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2013 04 15/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1968)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. D1-753 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1967)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų II aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1966)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 28/Valstybės žinios'2013 Nr.43-2145)

Dėl Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1965)

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-254/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1964)

Dėl kai kurių karinių poligonų miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmės pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-253/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 20/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.32-234)

Dėl lydekų žvejybos ir žvejybos mėgėjų žvejybos įrankiais naudojant masalui žuvelę draudimo 2013 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-252/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1927)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1963)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-250/2013 04 12/Įsigaliojo nuo 2013 04 19 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1962)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-248/2013 04 11/Įsigaliojo nuo 2013 11 01/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1960)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-246/2013 04 11/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1959)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 4-140/D1-232 "Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-249/4-294/2013 04 11/Negalioja nuo 2013 04 19; Įsigaliojo nuo 2013 04 19 iki 2013 04 18/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1961)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-265 "Dėl Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-245/2013 04 10/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1926)

Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2013 04 10/Įsigaliojo nuo 2013 04 15/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1925)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-363 "Dėl Miško gaisrų metinės ataskaitos formos MŪ-12 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-241/2013 04 10/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1924)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2013 04 10/Įsigaliojo nuo 2013 04 15/Valstybės žinios'2013 Nr.38-1871)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2013 04 09/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1923)

Dėl valstybės įmonės Švenčionėlių miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-236/2013 04 05/Įsigaliojo nuo 2013 04 13/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.30-226)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2013 04 05/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1922)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-234/2013 04 04/Įsigaliojo nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2013 Nr.40-1958)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 "Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2013 04 04/Įsigaliojo nuo 2013 04 11/Valstybės žinios'2013 Nr.37-1806)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-231/2013 04 03/Įsigaliojo nuo 2013 04 07/Valstybės žinios'2013 Nr.36-1760)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 mW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2013 04 03/Įsigaliojo nuo 2013 04 07/Valstybės žinios'2013 Nr.36-1759)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-12/2013 04 02/Įsigaliojo nuo 2013 04 07/Valstybės žinios'2013 Nr.36-1761)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2013 04 02/Įsigaliojo nuo 2013 04 07/Valstybės žinios'2013 Nr.36-1758)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 "Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-226/2013 04 02/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1920)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 "Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-229/3-201/2013 04 02/Įsigaliojo nuo 2013 04 17/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1921)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-224/2013 03 29/Įsigaliojo nuo 2013 04 21/Valstybės žinios'2013 Nr.41-2015)

Dėl Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-225/4-240/2013 03 29/Įsigaliojo nuo 2013 04 17 iki 2015 02 27; Negalioja nuo 2015 02 28/Valstybės žinios'2013 Nr.39-1919)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-222/2013 03 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.34-1665)

Dėl Labanoro regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-219/2013 03 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.34-1664, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.340(1664))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1064 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-11/2013 03 26/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.34-1662)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-216/2013 03 26/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.34-1663)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1-10/D1-61 "Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-68/D1-214/2013 03 26/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.33-1611)

Dėl Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/D1-213/ĮV-241/2013 03 25/Įsigaliojo nuo 2013 03 29/Valstybės žinios'2013 Nr.32-1558)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-209/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.34-1661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-208/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.33-1610)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-273 "Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų personalinių sudėčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 31/Valstybės žinios'2013 Nr.33-1609)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1489)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-125 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-205/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1488)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1487)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2013 03 19/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1486)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-10/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 17/Valstybės žinios'2013 Nr.28-1367)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 21/Valstybės žinios'2013 Nr.29-1410)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 21/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.23-179)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1485)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-023 vykdytojui UAB "Mažeikių vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-194/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 24; Nauja redakcija nuo 2013 06 09/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1484)

Dėl Specialiųjų metalinio gyvsidabrio atliekų laikymo reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2013 03 14/Įsigaliojo nuo 2013 03 29/Valstybės žinios'2013 Nr.32-1557)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 "Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2013 03 13/Įsigaliojo nuo 2013 03 21/Valstybės žinios'2013 Nr.29-1409)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-008 vykdytojui UAB "Mažeikių vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2013 03 12/Įsigaliojo nuo 2013 03 24/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1483)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2013 03 12/Įsigaliojo nuo 2013 03 24 iki 2013 08 22; Nauja redakcija nuo 2013 07 19; Negalioja nuo 2013 08 23/Valstybės žinios'2013 Nr.30-1482)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1232)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2012 m. finansavimo kryptis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-181/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 14/Valstybės žinios'2013 Nr.27-1284)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-180/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1231)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 21/Valstybės žinios'2013 Nr.29-1408)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-542 "Dėl Aplinkos sektoriaus 2007-2013 m. periodo viešinimo priemonių programos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-177/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1230)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-176/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1229)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-588 "Dėl Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir Mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2013 03 04/Įsigaliojo nuo 2013 03 17/Valstybės žinios'2013 Nr.28-1366)

Dėl paraiškų, pateiktų Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos lėšomis (2013 m. kvietimas), vertinimo kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2013 03 01/Įsigaliojo nuo 2013 03 07/Valstybės žinios'2013 Nr.24-1186)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2013 03 01/Įsigaliojo nuo 2013 03 14/Valstybės žinios'2013 Nr.27-1308)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-211 "Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-171/2013 03 01/Įsigaliojo nuo 2013 03 07/Valstybės žinios'2013 Nr.24-1185)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1116 "Dėl 2013 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-170/2013 03 01/Įsigaliojo nuo 2013 03 14/Valstybės žinios'2013 Nr.27-1307)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 391 "Dėl Žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-163/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 07/Valstybės žinios'2013 Nr.24-1184)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-162/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1228)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1227)

Dėl 2012-2013 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-159/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 07/Valstybės žinios'2013 Nr.24-1183)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-158/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 09/Valstybės žinios'2013 Nr.25-1226)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2013 02 28/Įsigaliojo nuo 2013 03 03/Valstybės žinios'2013 Nr.23-1130)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2013 02 27/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1111)

Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-50/2013 02 22/Įsigaliojo nuo 2013 02 28/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.17-137)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2013 02 21/Įsigaliojo nuo 2013 03 07/Valstybės žinios'2013 Nr.24-1182)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2013 02 21/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1074)

Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2013 02 20/Įsigaliojo nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1072)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-148/2013 02 20/Įsigaliojo nuo 2013 03 03/Valstybės žinios'2013 Nr.23-1129)

Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2013 02 20/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1073)

Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-027 vykdytojui UAB "Rokiškio vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-146/2013 02 20/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1071)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2013 02 20/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.22-1070)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-141/2013 02 15/Įsigaliojo nuo 2013 02 22/Valstybės žinios'2013 Nr.20-986)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 586 "Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2013 02 14/Įsigaliojo nuo 2013 02 21/Valstybės žinios'2013 Nr.19-945)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2013 02 14/Įsigaliojo nuo 2013 02 21/Valstybės žinios'2013 Nr.19-944)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-806 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-130/2013 02 13/Įsigaliojo nuo 2013 02 21/Valstybės žinios'2013 Nr.19-943)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2013 02 13/Įsigaliojo nuo 2013 02 17/Valstybės žinios'2013 Nr.18-913)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-126/2013 02 13/Įsigaliojo nuo 2013 02 17/Valstybės žinios'2013 Nr.18-912)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-551 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2013 02 13/Įsigaliojo nuo 2013 02 21/Valstybės žinios'2013 Nr.19-942)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2013 02 13/Įsigaliojo nuo 2013 02 21/Valstybės žinios'2013 Nr.19-941)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2013 02 12/Įsigaliojo nuo 2013 02 22/Valstybės žinios'2013 Nr.20-985)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2013 02 12/Įsigaliojo nuo 2013 02 15/Valstybės žinios'2013 Nr.17-882)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-7/2013 02 11/Įsigaliojo nuo 2013 02 15/Valstybės žinios'2013 Nr.17-865)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-009, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-119/2013 02 11/Įsigaliojo nuo 2013 02 17/Valstybės žinios'2013 Nr.18-911)

Dėl Vijurkų pievų gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-118/2013 02 11/Įsigaliojo nuo 2013 02 15/Valstybės žinios'2013 Nr.17-864)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-113/2013 02 11/Įsigaliojo nuo 2013 02 15 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2013 Nr.17-863)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2013 02 11/Įsigaliojo nuo 2013 02 15/Valstybės žinios'2013 Nr.17-862)

Dėl Duomenų teikimo į informacinę sistemą "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-109/2013 02 06/Įsigaliojo nuo 2013 02 15/Valstybės žinios'2013 Nr.17-861)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-106/2013 02 06/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.16-803)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl vilko populiacijos gausos reguliavimo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2013 02 05/Įsigaliojo nuo 2013 02 15 iki 2014 09 15; Negalioja nuo 2014 09 16/Valstybės žinios'2013 Nr.17-860)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-011 vykdytojui Prienų rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-98/2013 02 05/Įsigaliojo nuo 2013 02 13/Valstybės žinios'2013 Nr.16-802)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-97/2013 02 05/Įsigaliojo nuo 2013 02 13/Valstybės žinios'2013 Nr.16-801)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2013 02 05/Įsigaliojo nuo 2013 02 10/Valstybės žinios'2013 Nr.15-760)

Dėl Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0067 vykdytojui Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai, grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2013 02 04/Įsigaliojo nuo 2013 02 22/Valstybės žinios'2013 Nr.20-984)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo krypčių nustatymo koordinavimo komiteto ir darbo grupių, skirtų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo kryptims nustatyti, sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-90/2013 02 01/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-692)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-109, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-89/2013 02 01/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-691)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2013 02 01/Įsigaliojo nuo 2013 02 10/Valstybės žinios'2013 Nr.15-758)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 "Dėl Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2013 01 31/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-690)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 "Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2013 01 31/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-689)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 "Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-80/2013 01 31/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-688)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-75/2013 01 30/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-687)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2013 01 30/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2013 Nr.12-577)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-34 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 03/Valstybės žinios'2013 Nr.13-638)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-91-006, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-591 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 03/Valstybės žinios'2013 Nr.13-637)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-67/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 02/Valstybės žinios'2013 Nr.12-576)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-523 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 03/Valstybės žinios'2013 Nr.13-636)

Dėl nekilnojamojo daikto Vilniuje, Gynėjų g. 8, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-5/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 02/Valstybės žinios'2013 Nr.12-573)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-686)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-64/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-685)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-442 "Dėl Priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-63/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-684)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-683)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-61/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08 iki 2013 04 27; Negalioja nuo 2013 04 28/Valstybės žinios'2013 Nr.14-682)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-60/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-681)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-680)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-679)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1054 "Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-678)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-344 "Dėl Birvėtos šlapžemių gamtotvarkos plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-56/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 02/Valstybės žinios'2013 Nr.12-575)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 52 "Dėl Aplinkos ministerijos premijų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 02/Valstybės žinios'2013 Nr.12-574)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui VP3-3.1-AM-01-V-01-037, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas", ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-693 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-677)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2013 01 29/Įsigaliojo nuo 2013 02 08/Valstybės žinios'2013 Nr.14-676)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2013 01 28/Įsigaliojo nuo 2013 02 02 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2013 Nr.12-572)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-991 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-43/2013 01 23/Įsigaliojo nuo 2013 01 27 iki 2015 03 19; Negalioja nuo 2015 03 20/Valstybės žinios'2013 Nr.10-449)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-934 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-41/2013 01 16/Įsigaliojo nuo 2013 01 23/Valstybės žinios'2013 Nr.8-330)

Dėl lėšų, išmokėtų projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-025 pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", susigrąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2013 01 16/Įsigaliojo nuo 2013 01 27/Valstybės žinios'2013 Nr.10-448)

Dėl valstybės įmonių Anykščių ir Tytuvėnų miškų urėdijų patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2013 01 16/Įsigaliojo nuo 2013 01 24/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.7-61)

Dėl vilkų medžiojimo 2012-2013 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-37/2013 01 16/Įsigaliojo nuo 2013 01 20/Valstybės žinios'2013 Nr.7-322)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D16-3/2013 01 15/Įsigaliojo nuo 2013 01 20/Valstybės žinios'2013 Nr.7-311)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1116 "Dėl 2013 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2013 01 15/Įsigaliojo nuo 2013 01 20/Valstybės žinios'2013 Nr.7-310)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-32/2013 01 10/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-859 "Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-198)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-197)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl VP3-1.4-AM-01-V priemonės "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" projektų finansavimo sąlygų II aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-27/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-195)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-009, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 16/Valstybės žinios'2013 Nr.5-194)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 "Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-24/2013 01 09/Įsigaliojo nuo 2013 01 25/Valstybės žinios'2013 Nr.9-388)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-822 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2013 01 07/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-132)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-638 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-22/2013 01 07/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-131)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1087 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-017, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2013 01 07/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-130)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 663 "Dėl Titano dioksido gamybos proceso atliekų šalinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2013 01 07/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-129)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2013 01 07/Įsigaliojo nuo 2013 02 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.4-128)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-17/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 07 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2013 Nr.3-95)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-710 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-16/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 07/Valstybės žinios'2013 Nr.3-94)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 07/Valstybės žinios'2013 Nr.3-93)

Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-14/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-127)

Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-126)

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-13/1K-004/2013 01 04/Įsigaliojo nuo 2013 01 09/Valstybės žinios'2013 Nr.3-92)

Dėl informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-9/2013 01 03/Įsigaliojo nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2013 Nr.4-125)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-7/2013 01 03/Įsigaliojo nuo 2013 03 01/Valstybės žinios'2013 Nr.3-90)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 171 "Dėl Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2013 01 03/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.3-89)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 "Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-10/2013 01 03/Įsigaliojo nuo 2013 01 09/Valstybės žinios'2013 Nr.3-91)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-695 "Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2013 01 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-52)

Dėl vandens telkinių tvarkymo tipinių planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2013 01 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-79, www.valstybes-zinios.lt'2013 Nr.20(79))

Dėl Leidimo naudoti žvejybos plotą formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2013 01 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-51)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2013 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2013 01 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-50)

Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2013 01 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-49)

Teisės aktų paieška