Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2012 m. įsakymai

Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1128/2012 12 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-48)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1127/2012 12 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-47)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 "Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1124/2012 12 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-46)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1123/2012 12 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 04 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.1-8)

Dėl Mėgėjų žvejybos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-1129/3D-972/2012 12 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 20/Valstybės žinios'2013 Nr.7-292)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1122/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-45)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių emisijos apribojimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1121/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 07/Valstybės žinios'2013 Nr.1-7)

Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1120/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2013 Nr.3-88)

Dėl valstybės įmonės "Kauno aerouostas" ir Vilniaus miesto savivaldybės valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1118/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 10/Informaciniai pranešimai'2013 Nr.3-19)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1117/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-44)

Dėl 2013 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1116/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-43)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1111/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.154-7946)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-477/3-368 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-1112/3-877/2012 12 28/Įsigaliojo nuo 2013 01 01 iki 2016 02 08; Negalioja nuo 2016 02 09/Valstybės žinios'2012 Nr.155-8040)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-570 "Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1107/2012 12 27/Įsigaliojo nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2013 Nr.2-42)

Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2013 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1106/2012 12 27/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.153-7880)

Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2013 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1105/2012 12 27/Įsigaliojo nuo 2013 01 01 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2012 Nr.153-7879)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1100/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 16/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7566)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 591 "Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1099/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 16/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7565)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1097/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 30/Valstybės žinios'2012 Nr.153-7873)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-039, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1094/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 21/Valstybės žinios'2012 Nr.149-7667)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1088/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 16 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7564)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-017, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1087/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 16 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7563)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1086/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 21/Valstybės žinios'2012 Nr.149-7666)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1084/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 21/Valstybės žinios'2012 Nr.149-7665)

Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1082/2012 12 12/Įsigaliojo nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2012 Nr.148-7605)

Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių perdavimo patikėjimo teise
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1075/2012 12 11/Įsigaliojo nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2012 Nr.148-7604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1073/2012 12 11/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7479)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1072/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7478)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1071/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7477)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. D1-555 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1070/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 22 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.151-7745)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1069/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7476)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1068/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7475)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1034 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 "Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1067/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7474)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1037 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012 "Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1066/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7473)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1065/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 15 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7472)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1064/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2012 Nr.148-7603)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1063/2012 12 10/Įsigaliojo nuo 2012 12 16/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7562)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-474 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1058/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7471)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-428 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1057/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7470)

Dėl aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. D1-672 "Dėl Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1056/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7469)

Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1055/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 16/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7561)

Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1054/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 16/Valstybės žinios'2012 Nr.146-7560)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1053/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7468)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1052/2012 12 07/Įsigaliojo nuo 2012 12 15/Valstybės žinios'2012 Nr.145-7467)

Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1048/2012 12 04/Įsigaliojo nuo 2012 12 12/Valstybės žinios'2012 Nr.144-7441)

Dėl pavyzdinės Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1047/2012 12 04/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7284)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1046/2012 12 04/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7285)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 423 "Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1044/2012 12 03/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7283)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1042/2012 12 03/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7282)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1041/2012 12 03/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.155-8039)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1040/2012 12 03/Įsigaliojo nuo 2012 12 07 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7281)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 418 "Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1039/2012 12 03/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7280)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-843 "Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 04 patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1038/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 06/Valstybės žinios'2012 Nr.140-7213)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 mW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1036/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 12/Valstybės žinios'2012 Nr.143-7406)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1034/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7279)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 440 "Dėl Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1033/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7278)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 436 "Dėl Žagarės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1032/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7277)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 435 "Dėl Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1031/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7276)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 434 "Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1030/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7275)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 433 "Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1029/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7274)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 432 "Dėl Varnių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1028/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7273)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1027/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7272)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 430 "Dėl Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1026/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7271)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 429 "Dėl Sartų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1025/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7270)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 427 "Dėl Salantų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1024/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7269)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 428 "Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1023/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7268)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 426 "Dėl Panemunių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1022/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7267)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 425 "Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1021/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7266)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 424 "Dėl Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1020/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7265)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1019/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7264)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 420 "Dėl Metelių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1018/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7263)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 "Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1017/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7262)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1016/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7261)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 416 "Dėl Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1015/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7260)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1014/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7259)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1013/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7258)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 414 "Dėl Dubysos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1012/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7257)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 441 "Dėl Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1011/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7256)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Biržų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1010/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7255)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 412 "Dėl Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1009/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7254)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1008/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 438 "Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1007/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7252)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 410 "Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1006/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1004/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 06/Valstybės žinios'2012 Nr.140-7215)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-087, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-723 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1003/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 06/Valstybės žinios'2012 Nr.140-7214)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1002/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7250)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1001/2012 11 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-997/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.140-7212)

Dėl valstybės įmonės Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-995/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2012 12 06/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.97-837)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-994/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2012 12 02/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7154)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-45 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-993/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2012 12 02/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7153)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-295 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-990/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2012 12 02/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7152)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-989/2012 11 29/Įsigaliojo nuo 2012 12 02/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7151)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 "Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-988/2012 11 28/Įsigaliojo nuo 2012 12 09/Valstybės žinios'2012 Nr.142-7348)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-986/2012 11 28/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7248)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-821 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 "Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-985/2012 11 27/Įsigaliojo nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-971/2012 11 27/Įsigaliojo nuo 2012 12 02/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7150)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-970/2012 11 27/Įsigaliojo nuo 2012 12 07/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7246)

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. Reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-969/2012 11 27/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.139-7149)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-968/2012 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.141-7245)

Dėl įgaliojimų suteikimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-967/2012 11 26/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7093)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-966/2012 11 26/Įsigaliojo nuo 2012 11 30/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7092)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-45 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-965/2012 11 23/Įsigaliojo nuo 2012 11 30/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7091)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-962/2012 11 23/Įsigaliojo nuo 2012 11 30/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7089)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-963/1K-390/2012 11 23/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7090)

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-961/2012 11 22/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7088)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-958/2012 11 22/Įsigaliojo nuo 2012 11 28 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.137-7026)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-007, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-704 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4 -AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-955/2012 11 21/Įsigaliojo nuo 2012 11 28/Valstybės žinios'2012 Nr.137-7025)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-012, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-718 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-954/2012 11 21/Įsigaliojo nuo 2012 11 28/Valstybės žinios'2012 Nr.137-7024)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-952/2012 11 21/Įsigaliojo nuo 2012 11 28/Valstybės žinios'2012 Nr.137-7023)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-951/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 25/Valstybės žinios'2012 Nr.136-7002)

Dėl Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-950/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 23/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6938)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-102 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-949/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 25/Valstybės žinios'2012 Nr.136-7001)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-946/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 25/Valstybės žinios'2012 Nr.136-7000)

Dėl finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-945/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 25/Valstybės žinios'2012 Nr.136-6999)

Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo pasaulinėje parodoje "EXPO 2015" organizavimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-948/3D-880/2012 11 20/Įsigaliojo nuo 2012 11 25/Valstybės žinios'2012 Nr.136-7003)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-943/2012 11 19/Įsigaliojo nuo 2012 11 23/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6937)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-942/2012 11 19/Įsigaliojo nuo 2012 11 23/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-176 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-941/2012 11 19/Įsigaliojo nuo 2012 11 23/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6935)

Dėl tręšimo sąlygų 2012 m. nustatymo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-940/3D-875/2012 11 16/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6848)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-939/3D-874/2012 11 16/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6849)

Dėl ataskaitos apie 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo 2012-2013 metų laikotarpio įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-935/2012 11 15/Įsigaliojo nuo 2012 11 30/Valstybės žinios'2012 Nr.138-7087)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-934/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6847)

Dėl tarpinstitucinių veiklos planų, veiksmų planų ir kitų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinime dalyvauja Aplinkos ministerija ir Aplinkos ministro valdymo srities įstaigos, vykdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-933/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/ )

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-932/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6846)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-011, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. D1-689 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-931/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6845)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-930/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6844)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-929/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6843)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-303 "Dėl Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-927/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6853)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-926/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2012 11 23/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6934)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-925/2012 11 14/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6842)

Dėl Rumšiškių apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-923/2012 11 13/Įsigaliojo nuo 2012 11 21/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6841)

Dėl Žvejybos verslinės žvejybos įrankiais vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-922/2012 11 13/Įsigaliojo nuo 2012 12 20 iki 2014 05 27; Negalioja nuo 2014 05 28/Valstybės žinios'2012 Nr.134-6840)

Dėl nekilnojamųjų daiktų Kaune, L. Sapiegos g. 12, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-920/2012 11 12/Įsigaliojo nuo 2012 11 16/Valstybės žinios'2012 Nr.132-6735)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-002 vykdytojui Jonavos rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-187 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-919/2012 11 12/Įsigaliojo nuo 2012 11 18/Valstybės žinios'2012 Nr.133-6803)

Dėl Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamo naudojimo 2013-2015 metų veiksmų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Įsakymas/ĮV-754/D1-921/2012 11 12/Įsigaliojo nuo 2012 11 18/Valstybės žinios'2012 Nr.133-6806)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-917/2012 11 09/Įsigaliojo nuo 2012 11 14/Valstybės žinios'2012 Nr.131-6633)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-993 "Dėl 2012 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-915/2012 11 08/Įsigaliojo nuo 2012 11 28/Valstybės žinios'2012 Nr.137-7022)

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projekto galiojimo trukmės pratęsimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-914/2012 11 08/Įsigaliojo nuo 2012 11 29/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.95-809)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-906/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.135-6933, Valstybės žinios'2012 Nr.1380)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-200 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-905/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 14/Valstybės žinios'2012 Nr.131-6613)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-902/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 09/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6497)

Dėl finansavimo skyrimo keleivinių keltuvų, kaip bendrosios miestų ir gyvenviečių visuomeninio transporto dalies, įdiegimui, siekiant sumažinti taršaus miesto transporto priemonių srautą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-901/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 09/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6496)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-900/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 16/Valstybės žinios'2012 Nr.132-6734)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-897/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 09/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6495)

Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-904/3D-844/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 14/Valstybės žinios'2012 Nr.131-6612)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-831/3D-868 "Dėl Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-903/3D-843/2012 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 11 14 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.131-6611)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-365 "Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2010 m. kvietimas), sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-896/2012 11 02/Įsigaliojo nuo 2012 11 16/Valstybės žinios'2012 Nr.132-6733)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-895/2012 10 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6494)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-484 "Dėl Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestacijos komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-894/2012 10 31/Įsigaliojo nuo 2012 11 09 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6493)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-893/2012 10 31/Įsigaliojo nuo 2012 11 04/Valstybės žinios'2012 Nr.127-6412)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/3-411 "Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-886/3-707/2012 10 31/Įsigaliojo nuo 2013 01 01 iki 2016 02 08; Negalioja nuo 2016 02 09/Valstybės žinios'2012 Nr.128-6428)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-880/2012 10 30/Įsigaliojo nuo 2012 11 09/Valstybės žinios'2012 Nr.129-6492)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-17/4-4 "Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-884/4-1049/2012 10 30/Įsigaliojo nuo 2013 01 01 iki 2015 02 27; Negalioja nuo 2015 02 28/Valstybės žinios'2012 Nr.128-6427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-452 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų kontrolinių mėginių ėmimo iš aplinkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-873/2012 10 29/Įsigaliojo nuo 2012 11 01/Valstybės žinios'2012 Nr.126-6354)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-868/2012 10 29/Įsigaliojo nuo 2012 11 04/Valstybės žinios'2012 Nr.127-6411)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-866/2012 10 24/Įsigaliojo nuo 2012 10 28 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6300)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-864/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6299)

Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-863/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6298)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-913 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-862/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 11 04/Valstybės žinios'2012 Nr.127-6410)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-358 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-859/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6297)

Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-032 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei "Jurbarko vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-858/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6296)

Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-857/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6295)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-856/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-855/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 28/Valstybės žinios'2012 Nr.125-6294)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-854/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6252)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-853/2012 10 23/Įsigaliojo nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 "Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-850/2012 10 22/Įsigaliojo nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6250)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-847/2012 10 18/Įsigaliojo nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-846/2012 10 18/Įsigaliojo nuo 2012 10 26 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.124-6248)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-845/2012 10 18/Įsigaliojo nuo 2012 10 24/Valstybės žinios'2012 Nr.123-6217)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-805/D1-848/2012 10 18/Įsigaliojo nuo 2012 10 24/Valstybės žinios'2012 Nr.123-6218)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-593 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-843/2012 10 17/Įsigaliojo nuo 2012 10 21/Valstybės žinios'2012 Nr.122-6166)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-012, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-134 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-842/2012 10 16/Įsigaliojo nuo 2012 10 21/Valstybės žinios'2012 Nr.122-6165)

Dėl Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-841/2012 10 16/Įsigaliojo nuo 2012 10 24/Valstybės žinios'2012 Nr.123-6216)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-840/2012 10 16/Įsigaliojo nuo 2012 10 21/Valstybės žinios'2012 Nr.122-6164)

Dėl Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-839/2012 10 16/Įsigaliojo nuo 2012 10 24/Valstybės žinios'2012 Nr.123-6215)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-109, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-838/2012 10 16/Įsigaliojo nuo 2012 10 21/Valstybės žinios'2012 Nr.122-6163)

Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-837/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2012 10 19/Valstybės žinios'2012 Nr.121-6082)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-156 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-836/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2012 10 19/Valstybės žinios'2012 Nr.121-6081)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-835/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2013 01 09/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6043)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl organizacijos, atsakingos už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo organizavimą, atestatų išdavimą, atestatų registro tvarkymą bei sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą, paskyrimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-834/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2013 01 09/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6042)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-797 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-833/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2012 10 18 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6041)

Dėl valstybės įmonės Šilutės miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto ir Vilniaus miesto savivaldybės Panerių girininkijos (28 kvartalo dalies) vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-832/2012 10 15/Įsigaliojo nuo 2012 10 20/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.84-728)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-499 "Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-829/2012 10 12/Įsigaliojo nuo 2012 10 21/Valstybės žinios'2012 Nr.122-6162)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-828/2012 10 11/Įsigaliojo nuo 2012 12 20 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6040)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-827/2012 10 11/Įsigaliojo nuo 2012 12 20/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6036)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-825/2012 10 11/Įsigaliojo nuo 2012 10 18 iki 2014 12 31; Negalioja nuo 2015 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6039)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-823/2012 10 11/Įsigaliojo nuo 2012 10 18/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6037)

Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-821/2012 10 11/Įsigaliojo nuo 2012 10 19/Valstybės žinios'2012 Nr.121-6080)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 "Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-820/2012 10 10/Įsigaliojo nuo 2012 10 24/Valstybės žinios'2012 Nr.123-6214)

Dėl Duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje harmonizuotos metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-819/3D-790/2012 10 09/Įsigaliojo nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2012 Nr.119-6010)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.1-AM-02-V priemonę "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-818/2012 10 08/Įsigaliojo nuo 2012 10 12/Valstybės žinios'2012 Nr.118-5960)

Dėl Viliukų miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-817/2012 10 05/Įsigaliojo nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2012 Nr.119-6009)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-815/2012 10 05/Įsigaliojo nuo 2012 10 18/Valstybės žinios'2012 Nr.120-6038)

Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-811/2012 10 05/Įsigaliojo nuo 2012 10 12/Valstybės žinios'2012 Nr.118-5959)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-812/3D-782/2012 10 05/Įsigaliojo nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2012 Nr.119-6008)

Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-810/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 12/Valstybės žinios'2012 Nr.118-5958)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-220 "Dėl Aplinkos ministerijos sistemos tarnybinių šaunamųjų ginklų bei šaudmenų įsigijimo, apskaitos, išdavimo, saugojimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-809/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 14/Valstybės žinios'2012 Nr.119-6007)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-808/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5897)

Dėl Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-805/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5896)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-294 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-803/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5895)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-802/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5894)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-230 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-801/2012 10 04/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5893)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-800/2012 10 03/Įsigaliojo nuo 2012 10 07 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5892)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-012, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-134 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-799/2012 10 03/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5891)

Dėl Lietuvos santechnikų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-798/2012 10 02/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5890)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-797/2012 10 01/Įsigaliojo nuo 2012 01 02 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.118-5957)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-419 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-793/2012 09 28/Įsigaliojo nuo 2012 10 05/Valstybės žinios'2012 Nr.115-5843)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-44 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-792/2012 09 28/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5798, Valstybės žinios'2012 Nr.120 (atitaisymas))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-791/2012 09 28/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5797)

Dėl Užterštų teritorijų tvarkymo 2013-2020 m. plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-790/2012 09 27/Įsigaliojo nuo 2012 10 05/Valstybės žinios'2012 Nr.115-5842)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-45 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-789/2012 09 27/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5796)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-64 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m. finansavimo kryptis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-788/2012 09 27/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5795)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-787/2012 09 27/Įsigaliojo nuo 2012 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.116-5889)

Dėl rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo pagal priemonę "Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-784/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5794)

Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-783/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5793)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-780/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5755)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-531 "Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-779/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5754)

Dėl Reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-778/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5792)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-821 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 "Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-777/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 09 30 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5753)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-776/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 09 30 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5752)

Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-775/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5791)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-773/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.115-5841)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-772/2012 09 26/Įsigaliojo nuo 2012 10 04/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.79-704)

Dėl Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-771/2012 09 25/Įsigaliojo nuo 2012 09 30 iki 2015 07 08; Negalioja nuo 2015 07 09/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5748)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-143 "Dėl žvejybos limitų nustatymo verslinei žvejybai išnuomotuose ir privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose" ir jį keitusių įsakymų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1-388 "Dėl įgaliojimo suteikimo L. Budriui ir žvejybos limito nustatymo privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose blanko formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-770/2012 09 25/Įsigaliojo nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5747)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-768/2012 09 25/Įsigaliojo nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5746)

Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-767/2012 09 25/Įsigaliojo nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5745)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 "Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai" patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-763/2012 09 24/Įsigaliojo nuo 2013 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.115-5840)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-364 "Dėl Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-762/2012 09 24/Įsigaliojo nuo 2012 10 03/Valstybės žinios'2012 Nr.114-5790)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-012, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-760/2012 09 24/Įsigaliojo nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5751)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-759/2012 09 24/Įsigaliojo nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-758/2012 09 24/Įsigaliojo nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.113-5749)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-865 "Dėl Veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-755/2012 09 20/Įsigaliojo nuo 2012 09 23 iki 2015 01 09; Negalioja nuo 2015 01 10/Valstybės žinios'2012 Nr.110-5605)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-754/2012 09 19/Įsigaliojo nuo 2012 09 27/Valstybės žinios'2012 Nr.111-5662)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-753/2012 09 19/Įsigaliojo nuo 2012 09 23/Valstybės žinios'2012 Nr.110-5604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-247 "Dėl Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių plano 2005-2008 metams bei Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-752/2012 09 19/Įsigaliojo nuo 2012 09 27/Valstybės žinios'2012 Nr.111-5661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-751/2012 09 18/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5538)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71-005, finansuojamam pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. D1-899 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-749/2012 09 18/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5537)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-748/2012 09 18/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5536)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-014, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-747/2012 09 18/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5535)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-31-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-745/2012 09 17/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5534)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-843 "Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 04 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-742/2012 09 14/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5533)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-741/2012 09 14/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5532)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-739/3D-724/2012 09 12/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5444)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-735/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5443)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-734/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 22/Valstybės žinios'2012 Nr.109-5531)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-993 "Dėl 2012 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-733/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5442)

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-731/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5441)

Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-730/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5440)

Dėl asociacijos "Lietuvos keliai" statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-729/2012 09 11/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5439)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 299 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo išduodant leidimus genetiškai modifikuotų organizmų naudojimui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-726/2012 09 10/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5438)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007-2012 metų užduočių nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-724/2012 09 10/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5437)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-721/2012 09 10/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5429)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 "Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-594/D1-723/2012 09 10/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5434)

Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2012 m. kvietimas), preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-718/2012 09 06/Įsigaliojo nuo 2012 09 15/Valstybės žinios'2012 Nr.107-5436)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-715/2012 09 03/Įsigaliojo nuo 2012 09 08/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.72-645)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-083, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-713/2012 09 03/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5343)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. D1-464 "Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-712/2012 09 03/Įsigaliojo nuo 2012 09 23/Valstybės žinios'2012 Nr.110-5603)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-557 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-706/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5342)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-705/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5341)

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Konstitucijos pr. 22, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-704/2012 08 30/Nauja redakcija nuo 2013 05 10; Įsigaliojo nuo 2013 05 17/Valstybės žinios'2012 Nr.103-5249)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 "Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-702/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 12 12/Valstybės žinios'2012 Nr.144-7440)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 05 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.103-5248)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-699/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 05/Valstybės žinios'2012 Nr.103-5247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 01/Valstybės žinios'2012 Nr.102-5208)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-697/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 01/Valstybės žinios'2012 Nr.102-5207)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-696/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5340)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-695/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5339)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 07/Valstybės žinios'2012 Nr.104-5302)

Dėl finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-693/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 07/Valstybės žinios'2012 Nr.104-5301)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-692/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 09/Valstybės žinios'2012 Nr.105-5338)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-175 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-691/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 07/Valstybės žinios'2012 Nr.104-5300)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-612 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-690/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 07/Valstybės žinios'2012 Nr.104-5299)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 "Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-689/2012 08 30/Įsigaliojo nuo 2012 09 05/Valstybės žinios'2012 Nr.103-5246)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-01-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-134 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-01-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2012 08 23/Įsigaliojo nuo 2012 08 29/Valstybės žinios'2012 Nr.100-5107)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.2-AM-01-V priemonę "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-682/2012 08 22/Įsigaliojo nuo 2012 08 29/Valstybės žinios'2012 Nr.100-5106)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo komisijos sudarymo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų naikinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-678/2012 08 22/Įsigaliojo nuo 2012 08 30 iki 2013 08 03; Negalioja nuo 2013 08 04/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.69-628)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2012 08 21/Įsigaliojo nuo 2012 08 26/Valstybės žinios'2012 Nr.99-5072)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2012 08 21/Įsigaliojo nuo 2012 08 26 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.990(5071), Valstybės žinios'2012 Nr.99-5071)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-673/2012 08 21/Įsigaliojo nuo 2012 08 26/Valstybės žinios'2012 Nr.99-5070)

Dėl Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-672/2012 08 20/Įsigaliojo nuo 2012 08 24/Valstybės žinios'2012 Nr.98-5000)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-43 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-670/2012 08 20/Įsigaliojo nuo 2012 08 26/Valstybės žinios'2012 Nr.99-5069)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71-005, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. D1-899 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-669/2012 08 20/Įsigaliojo nuo 2012 08 24/Valstybės žinios'2012 Nr.98-4999)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-668/2012 08 20/Įsigaliojo nuo 2012 08 29/Valstybės žinios'2012 Nr.100-5105)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-407 "Dėl Kalvarijos biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-667/2012 08 17/Įsigaliojo nuo 2012 08 24/Valstybės žinios'2012 Nr.98-4998)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-021, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-666/2012 08 17/Įsigaliojo nuo 2012 09 05/Valstybės žinios'2012 Nr.103-5245)

Dėl Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-664/2012 08 14/Įsigaliojo nuo 2012 08 24/Valstybės žinios'2012 Nr.98-4997)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-490 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" 4 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-322 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" 8 punkto pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2012 08 14/Įsigaliojo nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4938)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2012 08 14/Įsigaliojo nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4937)

Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų uniformos aprašo ir Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2012 08 14/Įsigaliojo nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4963)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2012 08 14/Įsigaliojo nuo 2012 08 19 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.97-4969)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-657/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 08 18/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-656/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 08 18 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4935)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-655/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 08 18 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4934)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 08 18 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4933, Valstybės žinios'2012 Nr.1070)

Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 08 18 iki 2014 02 28; Negalioja nuo 2014 03 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4932)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 09 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4931)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2012 08 13/Įsigaliojo nuo 2012 09 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.96-4930)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-572 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2012 08 08/Įsigaliojo nuo 2012 08 12/Valstybės žinios'2012 Nr.95-4891)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-649/2012 08 07/Įsigaliojo nuo 2012 08 12/Valstybės žinios'2012 Nr.95-4890)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-648/2012 08 07/Įsigaliojo nuo 2012 08 12/Valstybės žinios'2012 Nr.95-4889)

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-804/D1-647/2012 08 07/Įsigaliojo nuo 2012 08 10/Valstybės žinios'2012 Nr.94-4855)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2012 08 03/Įsigaliojo nuo 2012 08 10/Valstybės žinios'2012 Nr.94-4856)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2012 08 03/Įsigaliojo nuo 2012 08 10/Valstybės žinios'2012 Nr.94-4857)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2011 metais ataskaitos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-644/2012 08 02/Įsigaliojo nuo 2012 08 05/Valstybės žinios'2012 Nr.93-4825)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 "Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-643/2012 07 31/Įsigaliojo nuo 2012 08 05/Valstybės žinios'2012 Nr.93-4824)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specaliosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4630)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-198 "Dėl bendradarbiavimo teikiant paskolas pareiškėjams Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, projektų finansavimo teikiant paskolas ir subsidijas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis ir tikslinės paskolos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-634/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4629)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-633/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 07 27/Valstybės žinios'2012 Nr.89-4666)

Dėl Ataskaitos apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-632/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4628)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-458 "Dėl Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4627)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2012 07 19/Įsigaliojo nuo 2012 08 06 iki 2013 09 30; Negalioja nuo 2013 10 01/Valstybės žinios'2012 Nr.89-4665)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-150 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 03 patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4626)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-626/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4625)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui VP3-3.1-AM-01-V-02-073, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-625/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 29/Valstybės žinios'2012 Nr.90-4713)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-011, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. D1-689 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-624/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4544)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 29/Valstybės žinios'2012 Nr.90-4712)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-622/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4543)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-079, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4624)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-718 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-620/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4542)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-088, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4623)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-012, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-618/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4622)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-615/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4621)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4541)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-013, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4540)

Dėl Rezervinių projektų, finansuojamų 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" sutaupytomis lėšomis, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2012 07 18/Įsigaliojo nuo 2012 07 25 iki 2012 10 25; Negalioja nuo 2012 10 26/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4620)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2012 07 16/Įsigaliojo nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2012 Nr.85-4483)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-604/2012 07 16/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4539)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-603/2012 07 16/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4538)

Dėl Pajūrio juostos ribų plano pakeitimo rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2012 07 16/Įsigaliojo nuo 2012 07 22/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4537)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-600/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2012 Nr.85-4464)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-599/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2012 Nr.85-4465)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 25/Valstybės žinios'2012 Nr.88-4619)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-354 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-05-V "Pajūrio tvarkymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-597/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4427)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-05-V-01-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-05-V priemonę "Pajūrio tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-744 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-05-V priemonę "Pajūrio tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-596/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4426)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4424, Valstybės žinios'2012 Nr.1030)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-484/D1-273 "Dėl Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/V-706/D1-601/2012 07 13/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.87-4536)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 "Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4425)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-593/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4423)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" vp3-1.4-am-06-r priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4422)

Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4420)

Dėl Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir Mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-588/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 20/Valstybės žinios'2012 Nr.85-4463)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-586/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4419)

Dėl Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-584/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4418)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-473 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-583/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4417)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4415)

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-590/3D-583/2012 07 12/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4421)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-582/D1-581/2012 07 11/Įsigaliojo nuo 2012 07 18/Valstybės žinios'2012 Nr.84-4416)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-673 "Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2012 07 05/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4303)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 "Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2012 07 05/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4302)

Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2012 07 04/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4301)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 "Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-575/2012 07 04/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4300)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-613 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2012 07 04/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4299)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-573/2012 07 04/Įsigaliojo nuo 2012 07 14 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4298)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 "Dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-572/2012 07 03/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4297)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-233 "Dėl Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2012 07 03/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4295)

Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2012 07 03/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4294)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-568/2012 07 03/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4296)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-984 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-567/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4293)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-278 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-984 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-566/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4292)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-565/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4291)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012 "Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2012 07 14 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4289)

Dėl Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-563/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4290)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-087, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-723 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2012 07 02/Įsigaliojo nuo 2012 07 14/Valstybės žinios'2012 Nr.82-4288)

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-560/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4209)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-559/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4207)

Dėl Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-558/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 13 iki 2016 03 14; Negalioja nuo 2016 03 15/Valstybės žinios'2012 Nr.81-4243)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 410 "Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-556/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4205)

Dėl Rizikos vertinimo kriterijų ir tikrintinų ūkio subjektų priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-167/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 11 iki 2016 03 21; Negalioja nuo 2016 03 22/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4217)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 "Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-645/D1-555/3-4/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.77-3995)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-551/D1-557/2012 06 29/Įsigaliojo nuo 2012 07 05/Valstybės žinios'2012 Nr.78-4080)

Dėl Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-554/2012 06 28/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4206)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 554 "Dėl Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo formos ir Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2012 06 28/Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.76-3955)

Dėl genetinės medžiagos ilgalaikio saugojimo 2012-2016 metų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-552/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 07 13/Valstybės žinios'2012 Nr.81-4242)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-551/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/Valstybės žinios'2012 Nr.80-4204)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-266 "Dėl VP3-1.4-AM-05-V priemonės "Pajūrio tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.76-3954)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-895 "Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-549/2012 06 27/Taikoma nuo 2012 06 27; Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3855)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 "Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-548/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.76-3953)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui VP3-3.1-AM-01-V-02-071, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-547/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.76-3952)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-013, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2012 06 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3854)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-805 "Dėl finansinių pataisų, taikytinų projektų vykdytojams, pažeidusiems projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3853)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-089, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-650 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-544/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30; Nauja redakcija nuo 2013 12 06/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3852)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3851)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.75-3910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-540/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.75-3909)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-537/2012 06 26/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3850)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/VA-63/D1-539/2012 06 26/Taikoma nuo 2012 06 26; Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3868, Valstybės žinios'2012 Nr.1330)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-439 "Dėl DAugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 06 30 iki 2013 08 04; Negalioja nuo 2013 08 05/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3849)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. D1-49 "Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-535/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/Valstybės žinios'2012 Nr.74-3848)

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 06 28/Valstybės žinios'2012 Nr.72-3759)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-530/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 06 29/Valstybės žinios'2012 Nr.73-3803)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 06 29 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.73-3802)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-528/2012 06 25/Įsigaliojo nuo 2012 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.73-3801)

Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-526/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 24/Valstybės žinios'2012 Nr.70-3624)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 28/Valstybės žinios'2012 Nr.72-3758)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 28/Valstybės žinios'2012 Nr.72-3757)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-522/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 28/Valstybės žinios'2012 Nr.72-3756)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-350 "Dėl Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 28/Valstybės žinios'2012 Nr.72-3755)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 24/Valstybės žinios'2012 Nr.70-3623)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-107, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-519/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 24/Valstybės žinios'2012 Nr.70-3622)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-626 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2012 06 18/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3559)

Dėl AB "Lietuvos dujos" statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2012 06 15/Įsigaliojo nuo 2012 06 20 iki 2015 04 21; Negalioja nuo 2015 04 22/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3485)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-095, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2012 06 15/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3560)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-014, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2012 06 15/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3558)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2012 06 15/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3557)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-930 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-512/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3556)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3555)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-088, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-509/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3554)

Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-508/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3553)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-503/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 22/Valstybės žinios'2012 Nr.69-3552)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-502/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 20 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3484, Valstybės žinios'2012 Nr.710)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2012 06 14/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3483)

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano finansavimo kryptis patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-500/2012 06 13/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3482)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-499/2012 06 13/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3481)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2012 06 13/Įsigaliojo nuo 2012 06 17/Valstybės žinios'2012 Nr.67-3442)

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 "Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2012 06 13/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.680(3480), Valstybės žinios'2012 Nr.68-3480)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-493/2012 06 12/Įsigaliojo nuo 2012 10 01/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3479)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-492/2012 06 12/Įsigaliojo nuo 2012 06 16/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.48-444)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2012 06 11/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3478)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-01-010, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-806 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-488/2012 06 08/Įsigaliojo nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2012 Nr.66-3361)

Dėl Informacijos ir statistinių duomenų apie miškų ūkio veiklą privačiose miško valdose teikimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2012 06 08/Įsigaliojo nuo 2012 06 20/Valstybės žinios'2012 Nr.68-3477)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2012 06 08/Įsigaliojo nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2012 Nr.66-3360)

Dėl Vandenų taršos dėl žemės ūkio veiklos poveikio mažinimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-490/3D-391/2012 06 08/Įsigaliojo nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2012 Nr.66-3374)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-557 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2012 06 06/Įsigaliojo nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2012 Nr.66-3373)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui VP3-3.1-AM-01-V-02-058, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2012 06 06/Įsigaliojo nuo 2012 06 14/Valstybės žinios'2012 Nr.66-3372)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-995 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-482/2012 06 06/Įsigaliojo nuo 2012 06 10/Valstybės žinios'2012 Nr.65-3291)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-479/2012 06 05/Įsigaliojo nuo 2012 06 10/Valstybės žinios'2012 Nr.65-3290)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2012-2013 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2012 06 05/Įsigaliojo nuo 2012 06 08/Valstybės žinios'2012 Nr.64-3248)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-473/2012 06 04/Įsigaliojo nuo 2012 06 10/Valstybės žinios'2012 Nr.65-3289)

Dėl Šventosios upės slėnio ties Upninkais gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3201)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Česlovo Kudabos 2012 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 02/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.44-412, Informaciniai pranešimai'2012 Nr.45-414, Informaciniai pranešimai'2012 Nr.460)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-464/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 "Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3198)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 "Dėl 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3197)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-393 "Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-461/2012 05 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 08/Valstybės žinios'2012 Nr.64-3247)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 "Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-460/2012 05 29/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3196)

Dėl valstybės įmonių Kretingos miškų urėdijos, Raseinių miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų, valstybės įmonės Vilniaus miškų urėdijos ir Ramučių gyvenvietės miško vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2012 05 29/Įsigaliojo nuo 2012 06 07/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.45-413)

Dėl Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-458/2012 05 29/Įsigaliojo nuo 2012 06 02/Valstybės žinios'2012 Nr.62-3135)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1063 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-457/2012 05 29/Įsigaliojo nuo 2012 06 02/Valstybės žinios'2012 Nr.62-3134)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-843 "Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 04 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-454/2012 05 25/Įsigaliojo nuo 2012 05 31/Valstybės žinios'2012 Nr.61-3100)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-453/2012 05 24/Įsigaliojo nuo 2012 05 31/Valstybės žinios'2012 Nr.61-3099)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-450/2012 05 23/Įsigaliojo nuo 2012 05 27/Valstybės žinios'2012 Nr.60-3029)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-01-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-156 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-448/2012 05 22/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2967)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-447/2012 05 22/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2966)

Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano parengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-446/2012 05 21/Įsigaliojo nuo 2012 05 27/Valstybės žinios'2012 Nr.60-3028)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-445/2012 05 21/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2965)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-439/2012 05 18/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2964)

Dėl iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-013 vykdytojui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos sumažinimo ir dalies grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-437/2012 05 18/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2963)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-093, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-651 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-436/2012 05 18/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2962)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 "Gatvės. bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-434/2012 05 18/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2961)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-433/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2959)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-432/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2960)

Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialiojo plano rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2925)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-429/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2924)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-424/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2923)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-096, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-423/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2958)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-999 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-422/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2957)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-910 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2921)

Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2012-2013 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2956)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-079, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-419/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2955)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-418/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2920)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-01-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-796 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-417/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2919)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-322/1K-206 "Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-425/1K-191/2012 05 17/Įsigaliojo nuo 2012 05 20 iki 2014 10 06; Negalioja nuo 2014 10 07/Valstybės žinios'2012 Nr.57-2893)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-057, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-416/2012 05 16/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2918)

Dėl Būsto dienos paminėjimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-415/2012 05 16/Įsigaliojo nuo 2012 05 20/Valstybės žinios'2012 Nr.57-2867)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimo už kraštovaizdį skyrimo taisyklių pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2012 05 16/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2922)

Dėl Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos perspektyvinio plano 2012-2016 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-412/2012 05 16/Įsigaliojo nuo 2012 05 25/Valstybės žinios'2012 Nr.59-2953)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-309 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2012 05 16/Įsigaliojo nuo 2012 05 23/Valstybės žinios'2012 Nr.58-2917)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 17/Valstybės žinios'2012 Nr.56-2788)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.55-2746)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-984 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.55-2745)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-005 ir Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-008, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-152 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2699)

Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-001 vykdytojui UAB "Trakų vandenys", grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2697)

Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-027 vykdytojui UAB "Rokiškio vandenys", grąžinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-397/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2696)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-81-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-272 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-396/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2695)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-121 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2694)

Dėl valstybės įmonių Jonavos miškų urėdijos, Prienų miškų urėdijos, Rietavo miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų ir Mažeikių senamiesčio parko vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-394/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 12/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.38-363)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-86/D1-399/3-34/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2698)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-11/3-3 "Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-402/3-347/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.55-2744)

Dėl Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012-2020 metais programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-330/D1-401/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.55-2741)

Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-409/3D-331/2012 05 08/Įsigaliojo nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.55-2747)

Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2012 05 04/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2693)

Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-386/D1-391/2012 05 03/Įsigaliojo nuo 2012 05 11/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2689)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-059, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01 V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-388/2012 05 02/Įsigaliojo nuo 2012 05 09/Valstybės žinios'2012 Nr.53-2655)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-008, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-952 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2012 05 02/Įsigaliojo nuo 2012 05 06/Valstybės žinios'2012 Nr.52-2604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 "Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2012 05 02/Įsigaliojo nuo 2012 05 17/Valstybės žinios'2012 Nr.56-2790)

Dėl Galvydiškės kaimo apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-385/2012 05 02/Įsigaliojo nuo 2012 05 06/Valstybės žinios'2012 Nr.52-2603)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-384/2012 05 02/Įsigaliojo nuo 2012 05 06/Valstybės žinios'2012 Nr.52-2602)

Dėl vandeninio pelėausio (Myotis daubentonii) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-383/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.800(4203), Valstybės žinios'2012 Nr.80-4203)

Dėl kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 07 11/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.800(4202), Valstybės žinios'2012 Nr.80-4202)

Dėl pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3908), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3908)

Dėl dirvinio sėjiko (Pluvialis apricaria) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3907), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3907)

Dėl ežerinės rainės (Eupallasella percnurus) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-379/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3906), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3906)

Dėl gaiduko (Philomachus pugnax) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-378/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3905), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3905)

Dėl mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-377/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3904), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3904)

Dėl meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-376/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3903), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3903)

Dėl melisalapės medumėlės (Melittis melissophyllum L.) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3902), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3902)

Dėl stulgio (Gallinago media) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3901), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3901)

Dėl tikučio (Tringa glareola) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3900), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3900)

Dėl kurtinio (Teatrao urogallus) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2012 04 30/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3899), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3899)

Dėl Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų (2010 m. kvietimas), sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-365/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 06/Valstybės žinios'2012 Nr.63-3200, Valstybės žinios'2012 Nr.126)

Dėl kraujalakinio melsvio (Maculinea teleius) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-364/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3898), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3898)

Dėl natuzijaus šikšniuko (Pipistrellus nathusii) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-363/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3897), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3897)

Dėl vijūno (Misgurnus fosilis) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-362/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3896), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3896)

Dėl pleištinės skėtės (Ophiogomphus cecilia) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-361/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3895), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3895)

Dėl vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-360/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 06 30/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.750(3894), Valstybės žinios'2012 Nr.75-3894)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-1013 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2012 04 27/Įsigaliojo nuo 2012 05 04/Valstybės žinios'2012 Nr.51-2557)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2012 04 26/Įsigaliojo nuo 2012 04 29; Nauja redakcija nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2498)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2012 04 25/Įsigaliojo nuo 2012 05 04/Valstybės žinios'2012 Nr.51-2556)

Dėl Purpurinio plokščiavabalio (Cucujus Cinnaberinus) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-353/2012 04 25/Įsigaliojo nuo 2012 08 26/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.990(5068), Valstybės žinios'2012 Nr.99-5068)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2012 04 25/Įsigaliojo nuo 2012 05 06/Valstybės žinios'2012 Nr.52-2601)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-251 "Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-348/2012 04 25/Įsigaliojo nuo 2012 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2497)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-347/2012 04 24/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2417)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-1032 "Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-346/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2496)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-83 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2005 "Automobilių saugyklų projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-345/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2495)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 "Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. pagrindiniai reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-344/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2494)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 "Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-342/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2416)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-339/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2493)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 "Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2492)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-631 "Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-337/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2491)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-993 "Dėl 2012 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-336/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2490)

Dėl valstybės įmonių Nemenčinės miškų urėdijos, Trakų miškų urėdijos, Šalčininkų miškų urėdijos ir Kauno miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-335/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 28/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.34-319)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 "Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-334/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2415)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 "Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-291/D1-340/2012 04 23/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2418)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 "Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-333/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2414)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-332/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 05 11 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.54-2692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 "Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-329/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2413)

Dėl Jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir jos pagrindu kooperuojamų lėšų, taip pat įsigyto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-328/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.50-2489)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2412)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-011, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-326/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2411)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-81-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-121 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2012 04 20/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/Valstybės žinios'2012 Nr.49-2410)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Dėl lūšies (Lynx lynx) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-322/2012 04 17/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.490(2408), Valstybės žinios'2012 Nr.49-2408)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-321/2012 04 16/Įsigaliojo nuo 2012 04 20/Valstybės žinios'2012 Nr.46-2268, Valstybės žinios'2012 Nr.1200)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2012 04 16/Įsigaliojo nuo 2012 04 20/Valstybės žinios'2012 Nr.46-2266)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-081, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-114 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-319/2012 04 16/Įsigaliojo nuo 2012 04 22/Valstybės žinios'2012 Nr.47-2316)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/1B-291/B1/2012 04 16/Įsigaliojo nuo 2012 04 20/Valstybės žinios'2012 Nr.46-2265)

Dėl paraiškų, pateiktų Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos lėšomis (2012 m. kvietimas), vertinimo kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-316/2012 04 16/Įsigaliojo nuo 2012 04 20/Valstybės žinios'2012 Nr.46-2267)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1006 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-311/2012 04 11/Įsigaliojo nuo 2012 04 18/Valstybės žinios'2012 Nr.45-2204)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-310/2012 04 11/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2165)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-776 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-308/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2164)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-306/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 04 20/Valstybės žinios'2012 Nr.46-2264)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-304/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 04 14/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.30-281)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-228 "Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 05 02/Valstybės žinios'2012 Nr.45-2203)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos finansų ministerija/Įsakymas/D1-307/1K-132/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2163, Valstybės žinios'2012 Nr.1200)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/VA-41/D1-303/2012 04 10/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2162)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2012 04 06/Įsigaliojo nuo 2012 04 18/Valstybės žinios'2012 Nr.45-2202)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2012 04 06/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2160)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-299/2012 04 06/Įsigaliojo nuo 2012 04 25 iki 2014 03 18; Negalioja nuo 2014 03 19/Valstybės žinios'2012 Nr.48-2358)

Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-005, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-614 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-296/2012 04 06/Įsigaliojo nuo 2012 04 15/Valstybės žinios'2012 Nr.44-2161)

Dėl plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus L.) apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2012 04 05/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.490(2407), Valstybės žinios'2012 Nr.49-2407)

Dėl pūslėtosios aldrūnės (Aldrovanda vesiculosa L.) apsaugos plano ir veiksmų plano santraukos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-293/2012 04 05/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.490(2406), Valstybės žinios'2012 Nr.49-2406)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 "Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-291/2012 04 05/Įsigaliojo nuo 2012 04 13/Valstybės žinios'2012 Nr.43-2126)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-538 "Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2012 04 05/Įsigaliojo nuo 2012 04 13/Valstybės žinios'2012 Nr.43-2125)

Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-287/2012 04 03/Įsigaliojo nuo 2012 04 08 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.42-2089)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-239/D1-285/2012 04 03/Įsigaliojo nuo 2012 04 06/Valstybės žinios'2012 Nr.41-2014)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 148 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento land 21-97 tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-281/2012 04 02/Įsigaliojo nuo 2012 04 06/Valstybės žinios'2012 Nr.41-2007)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-280/2012 04 02/Įsigaliojo nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2012 Nr.42-2088)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-279/2012 03 30/Įsigaliojo nuo 2012 04 04/Valstybės žinios'2012 Nr.40-1978)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-984 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-278/2012 03 30/Įsigaliojo nuo 2012 04 04/Valstybės žinios'2012 Nr.40-1977)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-277/2012 03 30/Įsigaliojo nuo 2012 04 08/Valstybės žinios'2012 Nr.42-2087)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-275/2012 03 30/Įsigaliojo nuo 2012 04 06/Valstybės žinios'2012 Nr.41-2006)

Dėl Teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/2012 03 29/Įsigaliojo nuo 2012 04 01 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.39-1957)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 03 30 iki 2013 01 12; Negalioja nuo 2013 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.38-1905)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-270/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.39-1956)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-269/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.38-1904)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-268/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.39-1955)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl Pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-267/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 06/Valstybės žinios'2012 Nr.41-2005)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-802 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2011 ir 2012 metams patikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 06/Valstybės žinios'2012 Nr.41-2004)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-144 "Dėl Bražuolės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2012 03 28/Įsigaliojo nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.38-1903)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-264/2012 03 27/Įsigaliojo nuo 2012 03 30 iki 2013 12 21; Negalioja nuo 2013 12 22/Valstybės žinios'2012 Nr.37-1871)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2012 03 27/Įsigaliojo nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.39-1954)

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2012 03 27/Įsigaliojo nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2012 Nr.37-1870)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-260/2012 03 26/Įsigaliojo nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.38-1902)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 160 "Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-259/2012 03 26/Įsigaliojo nuo 2012 09 01/Valstybės žinios'2012 Nr.38-1901)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-258/2012 03 23/Įsigaliojo nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2012 Nr.37-1869)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2012 03 22/Įsigaliojo nuo 2012 03 25/Valstybės žinios'2012 Nr.35-1746)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-255/2012 03 22/Įsigaliojo nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2012 Nr.37-1868)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2012 03 21/Įsigaliojo nuo 2012 03 25/Valstybės žinios'2012 Nr.35-1745)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-248/2012 03 21/Įsigaliojo nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2012 Nr.37-1867)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-241/2012 03 20/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1667)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2012 03 20/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1666)

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-354/D1-303 "Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-192/D1-243/2012 03 20/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1649)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2012 03 19/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1664)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-152 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-236/2012 03 19/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1663, Valstybės žinios'2012 Nr.550)

Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2012 03 19/Įsigaliojo nuo 2012 03 28/Valstybės žinios'2012 Nr.36-1805)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Įsakymas/D1-238/VA-34/2012 03 19/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1665)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-234/2012 03 16/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1662)

Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo krypčių nustatymo koordinavimo komiteto ir darbo grupių, skirtų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo kryptims nustatyti, sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-232/2012 03 16/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1661)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 107 "Dėl Laukinės augalijos išteklių naudojimo statistinių duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-231/2012 03 16/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1660)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, Verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir Reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2012 03 16/Įsigaliojo nuo 2012 03 23 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1659)

Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2012 03 16/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1658)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 "Dėl Valstybinių miškų pareigūnų sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2012 03 15/Įsigaliojo nuo 2012 03 25/Valstybės žinios'2012 Nr.35-1744)

Dėl Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-227/2012 03 15/Įsigaliojo nuo 2012 03 30 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2012 Nr.33-1571)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-984 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2012 03 13/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1657)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 "Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-224/2012 03 13/Įsigaliojo nuo 2012 03 18/Valstybės žinios'2012 Nr.33-1570)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-246 "Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-223/2012 03 13/Įsigaliojo nuo 2012 03 18 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.33-1569)

Dėl valstybės įmonių Marijampolės miškų urėdijos ir Utenos miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-222/2012 03 12/Įsigaliojo nuo 2012 03 22/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.23-195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-134 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-221/2012 03 12/Įsigaliojo nuo 2012 03 18/Valstybės žinios'2012 Nr.33-1568)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-993 "Dėl 2012 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-217/2012 03 12/Įsigaliojo nuo 2012 03 18/Valstybės žinios'2012 Nr.33-1567)

Dėl 2011-2012 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-216/2012 03 08/Įsigaliojo nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2012 Nr.32-1507)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-661 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-215/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2012 Nr.32-1506)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-212/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 11/Valstybės žinios'2012 Nr.30-1417)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-211/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 15/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.21-180)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2012 Nr.32-1505)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specaliosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-207/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 11/Valstybės žinios'2012 Nr.30-1416)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1656)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2012 Nr.32-1504)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-202/2012 03 07/Įsigaliojo nuo 2012 03 11/Valstybės žinios'2012 Nr.30-1415)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-51 "Dėl Lietuvos raudonosios knygos komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-200/2012 03 06/Įsigaliojo nuo 2012 03 11/Valstybės žinios'2012 Nr.30-1414)

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projekto galiojimo trukmės pratęsimo ir patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2012 03 05/Įsigaliojo nuo 2012 03 10/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.20-179)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-193/2012 03 01/Įsigaliojo nuo 2012 03 09/Valstybės žinios'2012 Nr.29-1351)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-715 "Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-190/2012 03 01/Įsigaliojo nuo 2012 03 07 iki 2013 11 09; Negalioja nuo 2013 11 10/Valstybės žinios'2012 Nr.28-1271)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-188/2012 02 29/Įsigaliojo nuo 2012 03 07/Valstybės žinios'2012 Nr.28-1270)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2012 02 29/Įsigaliojo nuo 2012 03 04 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.27-1245)

Dėl paprastosios jūros kiaulės (Phocoena phocoena) apsaugos plano ir veiksmų plano santraukos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-186/2012 02 29/Įsigaliojo nuo 2012 04 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.490(2405), Valstybės žinios'2012 Nr.49-2405)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2012 02 29/Įsigaliojo nuo 2012 03 04/Valstybės žinios'2012 Nr.27-1244)

Dėl Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-184/2012 02 29/Įsigaliojo nuo 2012 03 07/Valstybės žinios'2012 Nr.28-1269)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2012 02 28/Įsigaliojo nuo 2012 03 16/Valstybės žinios'2012 Nr.32-1503)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-181/2012 02 28/Įsigaliojo nuo 2012 03 04/Valstybės žinios'2012 Nr.27-1243)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-908 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-178/2012 02 27/Įsigaliojo nuo 2012 03 09/Valstybės žinios'2012 Nr.29-1350, Valstybės žinios'2012 Nr.61 (atitaisymas))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-176/2012 02 27/Įsigaliojo nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2012 Nr.26-1204)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 03 04/Valstybės žinios'2012 Nr.27-1242)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 03 04/Valstybės žinios'2012 Nr.27-1241, Valstybės žinios'2012 Nr.520)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-804 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 02 29 iki 2012 05 12; Negalioja nuo 2012 05 13/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1183, Valstybės žinios'2012 Nr.27-1241, Valstybės žinios'2012 Nr.52)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Būsto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 03 07/Valstybės žinios'2012 Nr.28-1268)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, skirtų 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonėms finansuoti, naudojimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-171/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 02 29/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1182)

Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-174/A1-116/2012 02 24/Įsigaliojo nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2012 Nr.26-1203)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-167/2012 02 23/Įsigaliojo nuo 2012 03 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.26-1202, Valstybės žinios'2012 Nr.300)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-676 "Dėl aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-166/2012 02 23/Įsigaliojo nuo 2012 02 29/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1181)

Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-045 vykdytojui Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo ir dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-165/2012 02 22/Įsigaliojo nuo 2012 02 29/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1180)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-164/2012 02 22/Įsigaliojo nuo 2012 02 29/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1179)

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, atliekantiems techninę priežiūrą ir remontą, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangą, aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-163/2012 02 22/Įsigaliojo nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2012 Nr.24-1126)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-160/2012 02 22/Įsigaliojo nuo 2012 02 29/Valstybės žinios'2012 Nr.25-1178)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-78/ISAK-152/A1-30 "Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, aptarnaujantiems, remontuojantiems, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą, šiluminius siurblius, patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-162/A1-94/V-3/2012 02 22/Įsigaliojo nuo 2012 03 01/Valstybės žinios'2012 Nr.24-1125)

Dėl Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-154/2012 02 17/Įsigaliojo nuo 2012 02 23 iki 2014 09 15; Negalioja nuo 2014 09 16/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1085)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2012 02 15/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1084)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2012 02 15/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1083)

Dėl finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2012 02 15/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1082)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-148/2012 02 15/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1081)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-147/2012 02 15/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1080)

Dėl Viršužiglio apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2012 02 14/Įsigaliojo nuo 2012 02 19/Valstybės žinios'2012 Nr.22-1037)

Dėl Bražuolės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2012 02 14/Įsigaliojo nuo 2012 02 23/Valstybės žinios'2012 Nr.23-1079)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2012 02 14/Įsigaliojo nuo 2012 02 19/Valstybės žinios'2012 Nr.22-1036)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-139/2012 02 14/Įsigaliojo nuo 2012 02 26/Valstybės žinios'2012 Nr.24-1124)

Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo
(Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija/Įsakymas/D1-136/22.3-15/2012 02 10/Įsigaliojo nuo 2012 05 31/Valstybės žinios'2012 Nr.61-3098)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/2012 02 08/Įsigaliojo nuo 2012 02 16/Valstybės žinios'2012 Nr.21-970)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-133/2012 02 08/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-870)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2012 02 08/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-869)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-639 "Dėl Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2012 02 07/Įsigaliojo nuo 2012 02 12 iki 2012 09 29; Negalioja nuo 2012 09 30/Valstybės žinios'2012 Nr.19-868)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-125/2012 02 06/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-867)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. D1-735 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2012 02 06/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-866)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2012 02 06/Įsigaliojo nuo 2012 02 10/Valstybės žinios'2012 Nr.18-827)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-117 "Dėl Leidimo naudoti žūklės plotą tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2012 02 03/Įsigaliojo nuo 2012 03 31 iki 2013 01 05; Negalioja nuo 2013 01 06/Valstybės žinios'2012 Nr.19-865)

Dėl Žūklės leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-120/2012 02 03/Įsigaliojo nuo 2012 02 12 iki 2012 03 31; Negalioja nuo 2012 04 01/Valstybės žinios'2012 Nr.19-864)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-117/2012 02 03/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-863)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-116/2012 02 03/Įsigaliojo nuo 2012 02 15/Valstybės žinios'2012 Nr.20-923)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-542 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-115/2012 02 02/Įsigaliojo nuo 2012 02 08/Valstybės žinios'2012 Nr.17-786)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-113/2012 02 02/Įsigaliojo nuo 2012 02 12 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2012 Nr.19-862)

Dėl žvejybos vietų Nemuno žemupio polderiuose sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-112/2012 02 02/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-861)

Dėl jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) apsaugos plano ir veiksmų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-106/2012 02 01/Įsigaliojo nuo 2012 02 19/Valstybės žinios'2012 Nr.22-1035, www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.220(1035))

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1993 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 165 "Dėl Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijų apsaugai nuo smurto ir vandalizmo (R5-93) patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2012 02 01/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-698)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 213 "Dėl Miško genetinių išteklių atrankos metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-96/2012 01 31/Įsigaliojo nuo 2012 02 08/Valstybės žinios'2012 Nr.17-785)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2012 01 31/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2012 02 05; Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-697)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-858 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2012 01 31/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-696)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-699 "Dėl Anykščių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-83/2012 01 31/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-871, www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.190(871))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-78/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 03 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.15-675)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-77/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 03 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.15-674)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 "Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-76/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.15-673)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1006 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-75/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 19/Valstybės žinios'2012 Nr.22-1034)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-74/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-860)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-73/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 12/Valstybės žinios'2012 Nr.19-859)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2012 01 27/Įsigaliojo nuo 2012 02 19/Valstybės žinios'2012 Nr.22-1033)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 03/Valstybės žinios'2012 Nr.15-672)

Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-70/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 03/Valstybės žinios'2012 Nr.15-671)

Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninės pardavimų sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-695)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2012 Nr.14-611)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 "Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-67/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2012 Nr.14-610)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 "Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 02 01/Valstybės žinios'2012 Nr.14-609)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m. finansavimo kryptis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-64/2012 01 26/Įsigaliojo nuo 2012 01 29/Valstybės žinios'2012 Nr.13-589)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-570 "Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-59/2012 01 24/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-694)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2012 01 23/Įsigaliojo nuo 2012 01 27/Valstybės žinios'2012 Nr.12-524)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-56/2012 01 20/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-693)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-34 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-55/2012 01 20/Įsigaliojo nuo 2012 01 27/Valstybės žinios'2012 Nr.12-523)

Dėl ataskaitos apie 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo 2009-2011 metų laikotarpio įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2012 01 18/Įsigaliojo nuo 2012 08 26 iki 2012 11 29; Negalioja nuo 2012 11 30/Valstybės žinios'2012 Nr.99-5067)

Dėl Žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų 2012 metais valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, kurie buvo išnuomoti verslinei žūklei
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2012 01 18/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-486)

Dėl valstybės įmonių Kuršėnų miškų urėdijos ir Kauno miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2012 01 18/Įsigaliojo nuo 2012 01 26/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.7-64)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-45/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-484)

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-44/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-483)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 "Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-482)

Dėl Žuvininko (Pandion haliaetus) apsaugos plano ir veiksmų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.120(522), Valstybės žinios'2012 Nr.12-522)

Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-46/4-63/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-485)

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1044/D1-673/1V-596 "Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/V-53/D1-41/1V-31/2012 01 17/Įsigaliojo nuo 2012 01 22/Valstybės žinios'2012 Nr.10-440)

Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2012 01 16/Įsigaliojo nuo 2012 01 25/Valstybės žinios'2012 Nr.11-481)

Dėl Juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos plano ir veiksmų planų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2012 01 16/Įsigaliojo nuo 2012 01 27/www.valstybes-zinios.lt'2012 Nr.120(521), Valstybės žinios'2012 Nr.12-521)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2012 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2012 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-33/2012 01 16/Įsigaliojo nuo 2012 01 19/Valstybės žinios'2012 Nr.9-353)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 "Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2012 01 13/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2012 01 19; Įsigaliojo nuo 2012 01 19/Valstybės žinios'2012 Nr.9-350)

Dėl Teršimo incidentų jūros rajone tyrimo rekomendacijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2012 01 13/Įsigaliojo nuo 2012 01 19 iki 2015 05 08; Negalioja nuo 2015 05 09/Valstybės žinios'2012 Nr.9-349)

Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/2012 01 12/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-298)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-28/2012 01 12/Įsigaliojo nuo 2012 01 19/Valstybės žinios'2012 Nr.9-351)

Dėl Metodinių principų, kuriais remiantis būtų parengta harmonizuota metodika duomenims surinkti ir absorbentų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimams atlikti žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-27/2012 01 12/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-299)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specaliosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-24/2012 01 11/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-297)

Dėl Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-23/2012 01 11/Įsigaliojo nuo 2012 01 19/Valstybės žinios'2012 Nr.9-348)

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2012 01 11/Įsigaliojo nuo 2012 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.7-222)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2012 01 11/Įsigaliojo nuo 2012 01 19/Valstybės žinios'2012 Nr.9-347)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2012 01 11/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-692)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandenis ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-7/2012 01 10/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-293)

Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2013-2015 metams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2012 01 10/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-292)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-14/2012 01 10/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-296)

Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-13/2012 01 10/Įsigaliojo nuo 2012 01 15 iki 2015 04 28; Negalioja nuo 2015 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.8-295)

Dėl Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2012 01 10/Įsigaliojo nuo 2012 01 15 iki 2015 04 28; Negalioja nuo 2015 04 29/Valstybės žinios'2012 Nr.8-294)

Dėl Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-5/2012 01 09/Įsigaliojo nuo 2012 01 13 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2012 Nr.7-221)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 "Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir kompiuterinio registro priežiūros kainų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2012 01 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 12/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.3-15)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 354 "Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestavimo kainų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2012 01 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 12/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.3-14)

Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo kainoraščio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2012 01 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 12/Informaciniai pranešimai'2012 Nr.3-13)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro darbų kainų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1/2012 01 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-149)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Būsto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-109/2012 01 01/Įsigaliojo nuo 2012 02 05/Valstybės žinios'2012 Nr.16-699, Valstybės žinios'2012 Nr.180)

Teisės aktų paieška