Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

2011 m. įsakymai

Dėl Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1077/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-147)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-499 "Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo 2011 m. gruodžio 30 d. Nr. d1-1076 vilnius
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1076/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-146)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1075/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-145)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-717 "Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1073/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 07/Valstybės žinios'2012 Nr.3-81)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1065/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 07/Valstybės žinios'2012 Nr.3-80)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1064/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 07/Valstybės žinios'2012 Nr.3-79)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1063/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 15/Valstybės žinios'2012 Nr.8-291)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1062/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 22/Valstybės žinios'2012 Nr.10-406)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1061/2011 12 30/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.1-23)

Dėl kai kurių valstybės įmonių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmės pratęsimo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1057/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-40)

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1056/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.7-220)

Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1055/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 11/Valstybės žinios'2012 Nr.6-194)

Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1054/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2015 04 24; Negalioja nuo 2015 04 25/Valstybės žinios'2012 Nr.1-39)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1053/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-144)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1052/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-38)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 "Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1051/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-37)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1048/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-148)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-36 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1047/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 13/Valstybės žinios'2012 Nr.7-219)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 "Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1046/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2014 10 10; Negalioja nuo 2014 10 11/Valstybės žinios'2012 Nr.1-36)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas vidinės miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1045/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-35)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1044/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-34)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1043/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2017 01 30; Negalioja nuo 2017 01 31/Valstybės žinios'2012 Nr.1-27)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1042/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.164-7830)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1041/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-33)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 192 "Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1040/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-32)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1039/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2012 Nr.1-31)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1037/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 07 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.3-78)

Dėl Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija/Įsakymas/V-2551/D1-1038/2011 12 29/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-141)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1034/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 01 07 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.3-77)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1033/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2012 08 31; Negalioja nuo 2012 09 01/Valstybės žinios'2012 Nr.1-30)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 171 "Dėl Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1032/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 01 05 iki 2012 12 31; Negalioja nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2012 Nr.1-29)

Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1031/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2012 Nr.1-28)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2012 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1023/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-143)

Dėl verslinės žvejybos limito Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2012 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1022/2011 12 28/Įsigaliojo nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2012 Nr.5-142)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-897 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1021/2011 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7713)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-409 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1020/2011 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7712)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-758 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1019/2011 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7711)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1018/2011 12 27/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7710)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 "Dėl Paraiškų dėl aplinkosaugos projektų (priemonių) finansavimo, naudojant Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, pateikimo, šių projektų (priemonių) įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo bei Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1017/2011 12 23/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7709)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1015/2011 12 23/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7646)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-776 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1014/2011 12 23/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7708)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1011/2011 12 23/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7645)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1010/2011 12 22/Įsigaliojo nuo 2011 12 31/Valstybės žinios'2011 Nr.162-7707)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1009/2011 12 22/Įsigaliojo nuo 2012 01 01 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.165-7879)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-265 "Dėl LIFE+ projektų finansavimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1008/2011 12 22/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1007/2011 12 22/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1006/2011 12 22/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.165-7878)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-999/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7641)

Dėl valstybės įmonės Druskininkų miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-997/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.102-1011)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-827 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-996/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2012 01 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.165-7876)

Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-995/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7603)

Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-994/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7602)

Dėl 2012 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-993/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7601)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1005/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.165-7877)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1003/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7643)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-1002/2011 12 21/Įsigaliojo nuo 2011 12 30/Valstybės žinios'2011 Nr.161-7642)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-991/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 25 iki 2015 03 19; Negalioja nuo 2015 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.158-7482)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m. finansavimo krypčių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-990/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 25/Valstybės žinios'2011 Nr.158-7481)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-473 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-989/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 25/Valstybės žinios'2011 Nr.159-7551)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-988/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 25/Valstybės žinios'2011 Nr.159-7550)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 "Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-984/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.158-7480)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-674 "Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-983/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 25/Valstybės žinios'2011 Nr.158-7479)

Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2011 metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-982/2011 12 16/Įsigaliojo nuo 2011 12 24/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7452)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-979/2011 12 15/Įsigaliojo nuo 2011 12 24/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7451)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 4-95/D1-136 "Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-921/D1-978/2011 12 15/Įsigaliojo nuo 2011 12 24/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7439)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-977/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7600)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-976/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 25/Valstybės žinios'2011 Nr.158-7478)

Dėl finansavimo neskyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-975/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 24/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7450)

Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012-2015 metų priemonių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-973/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 24 iki 2013 04 18; Negalioja nuo 2013 04 19/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7449)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-972/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.157-7448)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-971/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 21/Valstybės žinios'2011 Nr.155-7377)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-970/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.155-7376)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-969/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7599)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-557 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-968/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7598)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-967/2011 12 14/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7597)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-964/2011 12 13/Įsigaliojo nuo 2011 12 18/Valstybės žinios'2011 Nr.154-7306)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-963/2011 12 13/Įsigaliojo nuo 2011 12 21/Valstybės žinios'2011 Nr.155-7375)

Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-302/D1-962/2011 12 13/Įsigaliojo nuo 2011 12 16 iki 2015 04 14; Negalioja nuo 2015 04 15/Valstybės žinios'2011 Nr.153-7220)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-663 "Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-958/2011 12 12/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2012 05 01; Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.155-7374)

Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivio naudotojų 2012 metams ir 2013-2020 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-957/4-902/2011 12 09/Įsigaliojo nuo 2011 12 16/Valstybės žinios'2011 Nr.153-7242)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.1-AM-02-V "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-955/2011 12 08/Įsigaliojo nuo 2011 12 16/Valstybės žinios'2011 Nr.153-7241)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-953/2011 12 08/Įsigaliojo nuo 2011 12 14/Valstybės žinios'2011 Nr.152-7180)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-952/2011 12 08/Įsigaliojo nuo 2011 12 16/Valstybės žinios'2011 Nr.153-7240)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-944/2011 12 07/Įsigaliojo nuo 2011 12 09/Valstybės žinios'2011 Nr.150-7100)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-943/2011 12 06/Įsigaliojo nuo 2011 12 11/Valstybės žinios'2011 Nr.151-7135)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-942/2011 12 06/Įsigaliojo nuo 2011 12 11/Valstybės žinios'2011 Nr.151-7134)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" papildymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-940/2011 12 05/Įsigaliojo nuo 2011 12 08/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.96-957)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 150 "Dėl Į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-939/2011 12 05/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.150-7085)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-212 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-937/2011 12 02/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7596)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-936/2011 12 02/Įsigaliojo nuo 2011 12 29/Valstybės žinios'2011 Nr.160-7595)

Dėl Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligono gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-935/2011 12 02/Įsigaliojo nuo 2011 12 11/Valstybės žinios'2011 Nr.151-7133)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 "Gatvės. Bendrieji reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-933/2011 12 02/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7009)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-928/2011 12 01/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7007)

Dėl aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-927/2011 12 01/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7006)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 158/53 "Dėl Prašymo patikrinti senus statinius formos, senų statinių patikrinimo akto formos ir senų statinių patikrinimo akto pildymo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-924/1R-277/2011 12 01/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7008)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-357 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-922/2011 11 29/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2011 12 11; Įsigaliojo nuo 2011 12 11/Valstybės žinios'2011 Nr.151-7132)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-920/2011 11 29/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2011 12 02; Įsigaliojo nuo 2011 12 02/Valstybės žinios'2011 Nr.147-6911)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-919/2011 11 29/Įsigaliojo nuo 2011 12 02/Valstybės žinios'2011 Nr.147-6910)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-918/2011 11 29/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7005)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-917/2011 11 28/Įsigaliojo nuo 2011 12 02/Valstybės žinios'2011 Nr.147-6909)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-916/2011 11 28/Įsigaliojo nuo 2011 12 09/Valstybės žinios'2011 Nr.150-7084)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-913/2011 11 25/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7004)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-912/2011 11 25/Įsigaliojo nuo 2011 12 07/Valstybės žinios'2011 Nr.149-7003)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-911/2011 11 25/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2012 05 01; Įsigaliojo nuo 2012 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.148-6962)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-910/2011 11 25/Įsigaliojo nuo 2011 12 02/Valstybės žinios'2011 Nr.147-6908)

Dėl valstybės įmonės Kaišiadorių miškų urėdijos ir valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-909/2011 11 25/Įsigaliojo nuo 2011 12 01/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.95-930)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-908/2011 11 23/Įsigaliojo nuo 2011 11 30/Valstybės žinios'2011 Nr.144-6797)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-5 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-907/2011 11 23/Įsigaliojo nuo 2011 11 27/Valstybės žinios'2011 Nr.143-6725)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 141 "Dėl Privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-903/2011 11 23/Įsigaliojo nuo 2011 11 27/Valstybės žinios'2011 Nr.143-6724)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-899/2011 11 22/Įsigaliojo nuo 2011 11 25/Valstybės žinios'2011 Nr.142-6682)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 "Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (alis) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-898/2011 11 22/Įsigaliojo nuo 2011 11 25/Valstybės žinios'2011 Nr.142-6681)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos sudarymo bei Žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-897/2011 11 22/Įsigaliojo nuo 2011 11 25/Valstybės žinios'2011 Nr.142-6680)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-888/2011 11 18/Įsigaliojo nuo 2011 11 23 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.141-6645)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-887/2011 11 18/Įsigaliojo nuo 2011 11 25 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.142-6679)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-885/2011 11 16/Įsigaliojo nuo 2011 11 20/Valstybės žinios'2011 Nr.140-6590)

Dėl Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemos pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-884/2011 11 16/Įsigaliojo nuo 2011 11 23/Valstybės žinios'2011 Nr.141-6644)

Dėl Alytaus apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-883/2011 11 16/Įsigaliojo nuo 2011 11 23/Valstybės žinios'2011 Nr.141-6643)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-882/2011 11 15/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/Valstybės žinios'2011 Nr.137-6507)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-881/2011 11 15/Įsigaliojo nuo 2011 11 20 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.140-6589)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-598 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-875/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/Valstybės žinios'2011 Nr.137-6506)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-874/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/Valstybės žinios'2011 Nr.137-6505)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-873/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/Valstybės žinios'2011 Nr.137-6504)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-872/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/Valstybės žinios'2011 Nr.137-6503)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-871/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 19/Valstybės žinios'2011 Nr.139-6563)

Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-870/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 23/Valstybės žinios'2011 Nr.141-6642)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D1-170 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-869/2011 11 11/Įsigaliojo nuo 2011 11 16/Valstybės žinios'2011 Nr.136-6477)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-201 "Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-868/2011 11 10/Įsigaliojo nuo 2011 11 16/Valstybės žinios'2011 Nr.136-6476)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-674 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-866/2011 11 10/Įsigaliojo nuo 2011 11 16/Valstybės žinios'2011 Nr.136-6475)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-865/2011 11 10/Įsigaliojo nuo 2011 11 13/Valstybės žinios'2011 Nr.135-6429)

Dėl vilkų medžiojimo 2011-2012 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-862/2011 11 09/Įsigaliojo nuo 2011 11 16/Valstybės žinios'2011 Nr.136-6474)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-860/2011 11 08/Įsigaliojo nuo 2011 11 13/Valstybės žinios'2011 Nr.135-6428)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 123/43 "Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija/Įsakymas/D1-858/V-230/2011 11 08/Įsigaliojo nuo 2011 11 11/Valstybės žinios'2011 Nr.134-6385)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-805 "Dėl finansinių pataisų, taikytinų projektų vykdytojams, pažeidusiems projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-855/2011 11 07/Įsigaliojo nuo 2011 11 13/Valstybės žinios'2011 Nr.135-6426)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų, susijusių su Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimu, pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-852/2011 11 05/Įsigaliojo nuo 2011 11 20/Valstybės žinios'2011 Nr.140-6604)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-309 "Dėl statybos techninio reglamento 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-851/2011 11 05/Įsigaliojo nuo 2011 11 11/Valstybės žinios'2011 Nr.134-6384)

Dėl aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 528 "Dėl Oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-850/2011 11 05/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6337)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-848/2011 11 05/Įsigaliojo nuo 2011 11 13/Valstybės žinios'2011 Nr.135-6427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 "Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-847/2011 11 04/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6336)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-612 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-846/2011 11 04/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6335)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-845/2011 11 04/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6334)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-844/2011 11 04/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6333)

Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" rezervinių valstybės projektų sąrašo Nr. 04 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-843/2011 11 04/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6332)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-248 "Dėl Utenos apskrities (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-841/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2011 11 18/www.valstybes-zinios.lt'2011 Nr.1370(6502), Valstybės žinios'2011 Nr.137-6502)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-840/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2011 11 13/Valstybės žinios'2011 Nr.135-6425)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 341 "Dėl reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei naujoms degalinėms patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-839/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6331)

Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-838/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2011 11 06 iki 2015 04 24; Negalioja nuo 2015 04 25/Valstybės žinios'2011 Nr.132-6294)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-991 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-837/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2011 11 09/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6330)

Dėl aplinkos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių susijusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/Įsakymas/D1-836/A1-463/3-/2011 11 03/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.133-6329)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-829/2011 10 28/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6256)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-579 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-828/2011 10 28/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6255)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-827/2011 10 28/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6254)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-004, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-822/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 10 28/Valstybės žinios'2011 Nr.129-6132)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-821/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 10 28/Valstybės žinios'2011 Nr.129-6131)

Dėl vilkų sumedžiojimo per 2011-2012 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-819/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6253)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 "Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-817/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 10 28/Valstybės žinios'2011 Nr.129-6130)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų, susijusių su organizacijų savanorišku dalyvavimu Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-816/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6252)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-814/2011 10 24/Įsigaliojo nuo 2011 10 28/Valstybės žinios'2011 Nr.129-6129)

Dėl Viešosios įstaigos "Grunto valymo technologijos" įstatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-812/2011 10 20/Įsigaliojo nuo 2011 10 28/Valstybės žinios'2011 Nr.129-6128)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-811/2011 10 20/Įsigaliojo nuo 2011 10 26/Valstybės žinios'2011 Nr.128-6091)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-810/2011 10 20/Įsigaliojo nuo 2011 10 26/Valstybės žinios'2011 Nr.128-6090)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-806/2011 10 19/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6045)

Dėl finansinių pataisų, taikytinų projektų vykdytojams, pažeidusiems projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-805/2011 10 19/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6044)

Dėl Praviršulio tyrelio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-804/2011 10 18/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6043)

Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2011 ir 2012 metams patikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-802/2011 10 18/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6042)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-800/1B-550/B1/2011 10 17/Įsigaliojo nuo 2011 10 21/Valstybės žinios'2011 Nr.126-5998)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-799/2011 10 14/Įsigaliojo nuo 2011 11 05/Valstybės žinios'2011 Nr.131-6251)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-798/2011 10 14/Įsigaliojo nuo 2011 10 21/Valstybės žinios'2011 Nr.126-5995)

Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-797/2011 10 14/Įsigaliojo nuo 2011 10 19/Valstybės žinios'2011 Nr.125-5972)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-414/346 "Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/3-635/D1-791/2011 10 13/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6024)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-379/4-273 "Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-790/4-746/2011 10 13/Įsigaliojo nuo 2011 10 19/Valstybės žinios'2011 Nr.125-5971)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-787/2011 10 11/Įsigaliojo nuo 2011 10 16/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5890)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-786/2011 10 11/Įsigaliojo nuo 2011 10 16 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5893, Valstybės žinios'2011 Nr.1340)

Dėl 2011 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-784/2011 10 11/Įsigaliojo nuo 2011 10 16/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5892)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-783/2011 10 10/Įsigaliojo nuo 2011 10 16 iki 2013 11 30; Negalioja nuo 2013 12 01/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5891)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-782/2011 10 10/Įsigaliojo nuo 2011 10 16/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5889)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo užbaigimo ir jų teikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/80-11-V/2011 10 06/Įsigaliojo nuo 2011 10 14/Valstybės žinios'2011 Nr.123-5874)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės LAND 2-95" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-779/2011 10 06/Įsigaliojo nuo 2011 10 16/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5888)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-777/2011 10 06/Įsigaliojo nuo 2011 10 14/Valstybės žinios'2011 Nr.123-5843)

Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-776/2011 10 05/Įsigaliojo nuo 2011 10 16/Valstybės žinios'2011 Nr.124-5887)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-772/2011 10 04/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5741)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-283 "Dėl nenaudojamų vandens gręžinių sutvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-771/2011 10 04/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5740)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-770/2011 10 03/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5739)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-769/2011 10 03/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5738)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-102 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-768/2011 10 03/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5737)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-542 "Dėl aplinkos sektoriaus 2007-2013 m. periodo viešinimo priemonių programos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-766/2011 10 03/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5736)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-765/2011 10 03/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5735)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-795 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-764/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5673)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-763/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5671)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-762/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5674)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-761/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 09/Valstybės žinios'2011 Nr.121-5734)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-727 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-760/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5672)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-759/2011 09 29/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5670)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-752/2011 09 28/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5573)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-750/2011 09 28/Įsigaliojo nuo 2011 10 06/Valstybės žinios'2011 Nr.120-5669)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-747/2011 09 27/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5582)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 198 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-746/2011 09 27/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5581)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1048 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo indeksuotų bazinių įkainių 2011 m. patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-745/2011 09 27/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5580)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-744/2011 09 27/Įsigaliojo nuo 2011 10 01 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5579)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-743/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5578)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-303 "Dėl Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-741/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 23/Valstybės žinios'2011 Nr.127-6041)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-740/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5577)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-739/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5576)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-796 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-737/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5575)

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-735/3D-700/2011 09 26/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5583)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-734/2011 09 22/Įsigaliojo nuo 2011 09 25/Valstybės žinios'2011 Nr.116-5490)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-733/2011 09 22/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5574)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-288 "Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-726/2011 09 21/Įsigaliojo nuo 2011 09 25 iki 2013 05 25; Negalioja nuo 2013 05 26/Valstybės žinios'2011 Nr.116-5489, Valstybės žinios'2011 Nr.137 (atitaisymas))

Dėl Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-725/2011 09 21/Įsigaliojo nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2011 Nr.117-5522)

Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-724/2011 09 21/Įsigaliojo nuo 2011 09 25/Valstybės žinios'2011 Nr.116-5488)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-723/2011 09 21/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.118-5572)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-718/2011 09 19/Įsigaliojo nuo 2011 09 23/Valstybės žinios'2011 Nr.115-5427)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 "Dėl Nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-716/2011 09 16/Įsigaliojo nuo 2011 09 23/Valstybės žinios'2011 Nr.115-5425)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 1997 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 186/62 "Dėl branduolinės energetikos objektų statybos techninių reglamentų paruošimo grafiko" pripažinimo netekusiu galios
(Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija/Įsakymas/D1-717/22.3-87/2011 09 16/Įsigaliojo nuo 2011 09 23/Valstybės žinios'2011 Nr.115-5426)

Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, įtraukimo į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/71-11-V/2011 09 15/Įsigaliojo nuo 2011 09 18/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5384)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-712/2011 09 15/Įsigaliojo nuo 2011 09 23/Valstybės žinios'2011 Nr.115-5424)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 59 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 41-2010 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš įmonių, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo įstaigų, valstybės valdymo ir savivaldos institucijų ribojimo ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarkos aprašas" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-706/2011 09 12/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5377)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 34-2008 "Radionuklidų nebekontroliuojamųjų lygių, medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-702/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5376)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 60 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 42-2007 "Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarkos aprašas" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-701/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5375)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-124 "Dėl Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvavimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-700/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2011 10 01/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5374)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-698/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2011 09 18/Valstybės žinios'2011 Nr.114-5373)

Dėl Daugiatikslio miškų naudojimo pagrindų mokymo programos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-697/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5337)

Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-192/2011 09 09/Įsigaliojo nuo 2012 03 23/Valstybės žinios'2012 Nr.34-1688)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 450 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-694/2011 09 08/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5336)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-691/2011 09 08/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5335)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-690/2011 09 08/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5334)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-689/2011 09 08/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5333)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-688/2011 09 08/Įsigaliojo nuo 2011 09 16/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5332)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-687/2011 09 07/Įsigaliojo nuo 2011 11 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5331)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-684/2011 09 06/Įsigaliojo nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2011 Nr.112-5273)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-449 "Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-679/2011 09 06/Įsigaliojo nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2011 Nr.113-5330)

Dėl Žuvininkystės tarybos sudarymo ir Žuvininkystės tarybos nuostatų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/3D-672/D1-678/2011 09 06/Įsigaliojo nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2011 Nr.112-5272)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-265 "Dėl Laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos formos patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl Laidojimo paslaugų teikimo veiklos Licencijų registro pildymo tvarkos aprašo ir Licencijų registro formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-677/2011 09 05/Įsigaliojo nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2011 Nr.112-5271)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-656 "Dėl Pretendentų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-675/2011 09 05/Įsigaliojo nuo 2011 09 09/Valstybės žinios'2011 Nr.111-5252)

Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-674/2011 09 02/Įsigaliojo nuo 2011 09 10/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.72-674)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-670/2011 09 01/Įsigaliojo nuo 2011 09 07/Valstybės žinios'2011 Nr.110-5206)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-665/2011 09 01/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5152)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-907 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-664/2011 09 01/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5151)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-663/2011 09 01/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5150)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-953 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-662/2011 08 31/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5149)

Dėl Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-661/2011 08 31/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2012 01 01; Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5148)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-660/2011 08 31/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5147)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-585 "Dėl Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-658/2011 08 30/Įsigaliojo nuo 2011 09 02 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5123)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 168/249 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo programos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-618/D1-656/2011 08 30/Įsigaliojo nuo 2011 09 11/Valstybės žinios'2011 Nr.112-5270)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-654/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5122)

Dėl Riešės upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-653/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5121)

Dėl Laidojimo paslaugų teikimo kokybės reikalavimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-652/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5120)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-651/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5119)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-650/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5118)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-648/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 04/Valstybės žinios'2011 Nr.109-5146)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-188 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-647/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5117)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-727 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-646/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5115)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2011 08 29/Įsigaliojo nuo 2011 09 02/Valstybės žinios'2011 Nr.108-5116)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-643/2011 08 23/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5018)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-39 "Dėl Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-642/2011 08 23/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5017)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-641/2011 08 22/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5016)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-979 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto Klaipėdoje, Danės g. 17, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-640/2011 08 22/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5015)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-848 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Regioninės plėtros departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-639/2011 08 22/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5014)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-002, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-638/2011 08 22/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5013, Valstybės žinios'2011 Nr.1110)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-576 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-637/2011 08 22/Įsigaliojo nuo 2011 08 28/Valstybės žinios'2011 Nr.106-5012, Valstybės žinios'2011 Nr.1110)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-636/2011 08 12/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4847)

Dėl funkcijų, užtikrinančių 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, paskirstymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-635/2011 08 12/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4846)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-302 "Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-634/2011 08 11/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4845)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-633/2011 08 11/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4844)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-632/2011 08 11/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4843)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-631/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Valstybės žinios'2011 Nr.102-4802)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. d1-134 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-630/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Valstybės žinios'2011 Nr.102-4801)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-629/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Valstybės žinios'2011 Nr.102-4800)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-628/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Valstybės žinios'2011 Nr.102-4799)

Dėl Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo testo klausimų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-627/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4842)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-625/2011 08 10/Įsigaliojo nuo 2011 08 19/Valstybės žinios'2011 Nr.103-4841)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-01-V priemonę "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-623/2011 08 08/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Valstybės žinios'2011 Nr.102-4798)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-173 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-621/2011 08 05/Įsigaliojo nuo 2011 08 10/Valstybės žinios'2011 Nr.101-4750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-351 "Dėl priemonių, kurios būtų įgyvendintos iš dalies finansuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-620/2011 08 01/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4708)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Klimato kaitos specaliosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-619/2011 07 29/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4668)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-617/2011 07 29/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4707)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 "Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-616/2011 07 29/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4667)

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1044/D1-673/1V-596 "Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/V-890/D1-615/1V-/2011 07 29/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4709)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-614/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4706)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-613/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 10/Valstybės žinios'2011 Nr.101-4749)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-612/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4705)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-611/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 07/Valstybės žinios'2011 Nr.100-4704)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 440 "Dėl Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-609/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4666)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 436 "Dėl Žagarės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-608/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4665)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 435 "Dėl Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-607/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4664)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 434 "Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-606/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4663)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-605/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4662)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-602/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 08 05/Valstybės žinios'2011 Nr.99-4661)

Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-601/2011 07 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 31/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4628, www.valstybes-zinios.lt'2011 Nr.980(4628))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-598/2011 07 26/Įsigaliojo nuo 2011 07 31/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4627)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-597/2011 07 26/Įsigaliojo nuo 2011 07 31/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4626)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-75 "Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-595/2011 07 26/Įsigaliojo nuo 2011 07 31 iki 2012 03 29; Negalioja nuo 2012 03 30/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4625)

Dėl valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos ir valstybės įmonės Šakių miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-594/2011 07 26/Įsigaliojo nuo 2011 08 13/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.64-616)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-806 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-593/2011 07 25/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4560)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-426 "Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 60, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-591/2011 07 25/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4559)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-589/2011 07 25/Įsigaliojo nuo 2011 07 31/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4624)

Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2010 metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-588/2011 07 22/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4558)

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-587/2011 07 22/Įsigaliojo nuo 2011 07 31/Valstybės žinios'2011 Nr.98-4623)

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.4-AM-06-R-11-001 vykdytojai Alytaus rajono savivaldybės administracijai, grąžinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-585/2011 07 21/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.96-4532)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-582/2011 07 20/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4557)

Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos chartijos "Transportas, aplinka ir sveikata" koordinavimo grupės sudarymo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-700/D1-584/3-4/2011 07 20/Įsigaliojo nuo 2011 07 29 iki 2014 11 27; Negalioja nuo 2014 11 28/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4561)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-581/2011 07 19/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4556)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D1-191 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir atrankos būdų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-580/2011 07 19/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4555)

Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-579/2011 07 19/Įsigaliojo nuo 2011 07 29/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4554)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-578/2011 07 19/Įsigaliojo nuo 2011 07 24 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.96-4531)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-1013 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-577/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.96-4530)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-576/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4475)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-575/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4474)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-574/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4473)

Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-001, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-573/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4472)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1006 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-572/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4471)

Dėl Vilniaus universiteto miškų patikslinto vidinės miškotvarkos projekto galiojimo trukmės pratęsimo tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-571/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 28/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.59-564)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-570/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 24/Valstybės žinios'2011 Nr.95-4470)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-143 "Dėl žvejybos limitų nustatymo verslinei žvejybai išnuomotuose ir privačiuose pratakiuose vandens telkiniuose ir upėse bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-569/2011 07 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 29 iki 2012 09 27; Negalioja nuo 2012 09 28/Valstybės žinios'2011 Nr.97-4553)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-565/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22/Valstybės žinios'2011 Nr.94-4456)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-564/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4411)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-563/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4410)

Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-562/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4409)

Dėl Apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-561/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4408)

Dėl 2011 m. kvietimo LIFE+ projektų, kuriems Aplinkos ministerija pritaria ir numato skirti bendrąjį finansavimą iš ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašo ir 2011 m. kvietimo rezervinio LIFE+ projektų, kuriems Aplinkos ministerija pritaria ir numato skirti bendrąjį finansavimą iš ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-560/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4407)

Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/D1-559/1-179/2011 07 14/Įsigaliojo nuo 2011 07 22/Valstybės žinios'2011 Nr.93-4406)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-555/2011 07 12/Įsigaliojo nuo 2011 07 16 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.88-4223)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 "Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-553/2011 07 08/Įsigaliojo nuo 2011 07 17/Valstybės žinios'2011 Nr.89-4294)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-551/2011 07 07/Įsigaliojo nuo 2011 07 16 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.88-4222)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-550/2011 07 07/Įsigaliojo nuo 2011 07 14/Valstybės žinios'2011 Nr.86-4181)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-827 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-546/2011 07 05/Įsigaliojo nuo 2011 07 10 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4059)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-5 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-545/2011 07 05/Įsigaliojo nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.84-4113)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 "Dėl Pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-543/2011 07 01/Įsigaliojo nuo 2011 07 09/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.54-511)

Dėl LAND 50-2011 "Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-542/2011 07 01/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4058)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-454 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-539/2011 07 01/Įsigaliojo nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.84-4112)

Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-538/2011 07 01/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4057)

Dėl Kraštovaizdžio architektūros darbų konkurso nuostatų patvirtinimo ir Kraštovaizdžio architektūros darbų vertinimo komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-536/2011 07 01/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4056)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 91-2011 "Vandens kokybė. Bendrieji reikalavimai makrofitų tyrimams Baltijos jūroje ir Kuršių mariose" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-534/2011 06 30/Įsigaliojo nuo 2011 07 16/Valstybės žinios'2011 Nr.88-4221)

Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-533/B1-310/2011 06 30/Įsigaliojo nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.84-4111)

Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų paskelbimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-532/2011 06 30/Įsigaliojo nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.84-4109)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 715 "Dėl Teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/M-03 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-531/2011 06 29/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4054)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-530/2011 06 29/Įsigaliojo nuo 2011 07 03/Valstybės žinios'2011 Nr.80-3929)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-529/2011 06 29/Įsigaliojo nuo 2011 07 03/Valstybės žinios'2011 Nr.80-3927)

Dėl Valstybinių miško medelynų sąrašo ir plotų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-526/2011 06 29/Įsigaliojo nuo 2011 07 03/Valstybės žinios'2011 Nr.80-3926)

Dėl ataskaitų apie 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-525/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.79-3878)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 433 "Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-524/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4200)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 430 "Dėl Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-523/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4199)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 429 "Dėl Sartų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-522/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4198)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 428 "Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-521/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4197)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 424 "Dėl Pagramančio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-520/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 426 "Dėl Panemunių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-519/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 423 "Dėl Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-518/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4194)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-517/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4193)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 418 "Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-516/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4192)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 415 "Dėl Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-515/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4191)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-514/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4190)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 438 "Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-513/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 15/Valstybės žinios'2011 Nr.87-4189)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-510/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4053)

Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-508/2011 06 28/Įsigaliojo nuo 2011 07 13; Nauja redakcija nuo 2013 01 02/Valstybės žinios'2011 Nr.84-4110)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-797 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-505/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.79-3877)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-352 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-01-V "Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-503/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.79-3876)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-456 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-502/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.79-3875)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-501/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.78-3839)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-500/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.78-3838)

Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-499/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 06/Valstybės žinios'2011 Nr.81-3992)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Miškų ūkio ministerijos 1996 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 176/240 "Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 10/Valstybės žinios'2011 Nr.83-4055)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 "Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-495/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.78-3837)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-491/2011 06 27/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.78-3836)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-490/2011 06 22/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.77-3769)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-489/2011 06 22/Įsigaliojo nuo 2011 06 29/Valstybės žinios'2011 Nr.77-3768)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-488/2011 06 20/Įsigaliojo nuo 2011 06 24/Valstybės žinios'2011 Nr.76-3693)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-938 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-487/2011 06 17/Įsigaliojo nuo 2011 06 24/Valstybės žinios'2011 Nr.76-3691)

Dėl valstybės įmonių Raseinių miškų urėdijos, Pakruojo miškų urėdijos ir Panevėžio miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-486/2011 06 15/Įsigaliojo nuo 2011 06 23/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.49-465)

Dėl Teisės aktų, iš kurių sudaromi atestavimo klausimai specialistams, vykdantiems savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistams, atliekantiems teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-485/2011 06 14/Įsigaliojo nuo 2011 06 22 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.75-3645)

Dėl Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestacijos komisijos sudarymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-484/2011 06 14/Įsigaliojo nuo 2011 06 22 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.75-3644)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-876 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-483/2011 06 14/Įsigaliojo nuo 2011 06 19/Valstybės žinios'2011 Nr.74-3580)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-481/2011 06 09/Įsigaliojo nuo 2011 06 19/Valstybės žinios'2011 Nr.74-3579)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-401 "Dėl Priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-480/2011 06 09/Įsigaliojo nuo 2011 06 22/Valstybės žinios'2011 Nr.75-3643, Valstybės žinios'2011 Nr.830)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-479/2011 06 09/Įsigaliojo nuo 2011 06 15/Valstybės žinios'2011 Nr.72-3482)

Dėl Rekomendacijų specialiųjų planų koncepcijoms planuojant viešojo naudojimo rekreacines teritorijas (vandens telkinius ir jų pakrantes) patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-477/2011 06 09/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3436)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-476/2011 06 09/Įsigaliojo nuo 2011 06 30 iki 2012 08 05; Negalioja nuo 2012 08 06/Valstybės žinios'2011 Nr.73-3523)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-475/2011 06 08/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3435)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-474/2011 06 08/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3434)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 "Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-469/2011 06 08/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3433)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-466/2011 06 08/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3432)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-465/2011 06 07/Įsigaliojo nuo 2011 06 24/Valstybės žinios'2011 Nr.76-3692)

Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-463/2011 06 07/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3342)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-462/2011 06 07/Įsigaliojo nuo 2012 02 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.73-3521)

Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-461/2011 06 07/Įsigaliojo nuo 2011 07 08/Valstybės žinios'2011 Nr.82-4014)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-350 "Dėl Informacinės sistemos "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS "AIVIKS") nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-459/2011 06 06/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3431)

Dėl papildomo finansavimo neskyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-457/2011 06 06/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3341)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-456/2011 06 06/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3340)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-455/2011 06 06/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3339)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-453/2011 06 06/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3338)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-139/D1-449/3-3/2011 06 03/Įsigaliojo nuo 2011 06 12/Valstybės žinios'2011 Nr.71-3430)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-446/2011 05 31/Įsigaliojo nuo 2011 06 10/Valstybės žinios'2011 Nr.70-3337)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-445/2011 05 31/Įsigaliojo nuo 2011 06 05/Valstybės žinios'2011 Nr.68-3265)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-592/4-531 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/D1-443/4-367/2011 05 31/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3197)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. D1-753 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-442/2011 05 30/Įsigaliojo nuo 2011 06 05/Valstybės žinios'2011 Nr.68-3264, Valstybės žinios'2013 Nr.340)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-76 "Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-432/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3082)

Dėl Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo 2011 metų premijos skyrimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-431/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 06 02/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.43-392)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-429/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3196)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-428/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3195)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-427/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3194)

Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 60, perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-426/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3081)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-400 "Dėl valstybės įmonės "Problematika" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-425/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 05 29 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3080)

Dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-424/2011 05 25/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3079)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-421/2011 05 24/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3078)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1063 "Dėl Intelektualios miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-420/2011 05 24/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3193)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-417/2011 05 24/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3077)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-411/2011 05 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2916)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-410/2011 05 18/Įsigaliojo nuo 2011 07 01 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2915, Valstybės žinios'2011 Nr.1340)

Dėl Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-409/2011 05 17/Įsigaliojo nuo 2011 05 22/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2913)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-408/2011 05 17/Įsigaliojo nuo 2011 05 22/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2914)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-656 "Dėl Pretendentų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-407/2011 05 17/Įsigaliojo nuo 2011 05 22/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2911)

Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2011-2012 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-406/2011 05 17/Įsigaliojo nuo 2011 05 22/Valstybės žinios'2011 Nr.61-2912)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-405/2011 05 16/Įsigaliojo nuo 2011 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.67-3192)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 377 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-404/2011 05 16/Įsigaliojo nuo 2011 05 29/Valstybės žinios'2011 Nr.65-3076)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-402/2011 05 13/Įsigaliojo nuo 2011 05 20 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.60-2870)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-400/2011 05 13/Įsigaliojo nuo 2011 05 20/Valstybės žinios'2011 Nr.60-2869)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-399/2011 05 13/Įsigaliojo nuo 2011 05 20/Valstybės žinios'2011 Nr.60-2868)

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-398/2011 05 12/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2834)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-243 "Dėl Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-395/2011 05 12/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2833)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-393/2011 05 11/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2832)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-510 "Dėl VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-391/2011 05 11/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2831)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-389/2011 05 10/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2829)

Dėl Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija/Įsakymas/D1-388/3D-392/2011 05 10/Įsigaliojo nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2793)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-387/2011 05 09/Įsigaliojo nuo 2011 05 15 iki 2013 10 10; Negalioja nuo 2013 10 11/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2792)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-386/2011 05 09/Įsigaliojo nuo 2011 05 18/Valstybės žinios'2011 Nr.59-2828)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-382/2011 05 09/Įsigaliojo nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2791)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-381/2011 05 09/Įsigaliojo nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2790)

Dėl žuvų apsaugos priemonių polderių siurblinėse ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 238 "Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. polderiuose" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-380/2011 05 09/Įsigaliojo nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2789)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-375/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2672)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-374/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2671)

Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Sigito Kandratavičiaus galių sustabdymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-373/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 15/Valstybės žinios'2011 Nr.58-2788)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-372/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2670)

Dėl administracinių patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-371/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2669)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-370/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2668)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-369/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 11/Valstybės žinios'2011 Nr.55-2667)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-484/D1-273 "Dėl Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-437/D1-376/2011 05 04/Įsigaliojo nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2011 Nr.57-2722)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-368/2011 05 03/Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2011 05 13; Įsigaliojo nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2011 Nr.57-2721)

Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-367/2011 05 03/Įsigaliojo nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2011 Nr.57-2720)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-366/2011 05 02/Įsigaliojo nuo 2011 05 05/Valstybės žinios'2011 Nr.53-2568)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-359/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 05/Valstybės žinios'2011 Nr.53-2567)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-358/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 05/Valstybės žinios'2011 Nr.53-2566)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-356/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.51-2478)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-957 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-355/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.51-2477)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-354/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.51-2476)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-483 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-353/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.51-2475)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-352/2011 04 27/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.51-2474)

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. AV-183 "Dėl Paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/AV-95/2011 04 22/Įsigaliojo nuo 2011 05 13/Valstybės žinios'2011 Nr.57-2741)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-350/2011 04 20/Įsigaliojo nuo 2011 04 29/Valstybės žinios'2011 Nr.49-2409)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-341/2011 04 19/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2328)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-348 "Dėl Kremavimo veiklos licencijos formos, prašymų išduoti ar pakeisti kremavimo veiklos licenciją, išduoti kremavimo veiklos licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimą, panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą formų ir Kremavimo veiklos licencijų registro formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-338/2011 04 19/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2329)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 "Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-331/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2248)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-330/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2327)

Dėl Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-327/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2247)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-325/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2326)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl už "Natura 2000" teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijos formos patvirtinimo ir pasirašymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-320/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2246)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-317/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 29/Valstybės žinios'2011 Nr.49-2408)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-272 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-316/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2245)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 316 "Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-315/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2244)

Dėl Leidimų likviduoti užterštumą ar leidimų mažinti užterštumą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-314/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2243)

Dėl aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-467 "Dėl informacijos ir ataskaitų teikimo Europos Komisijai, įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-313/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2325)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 "Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija/Įsakymas/D1-332/3-229/2011 04 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2330)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-309/2011 04 14/Įsigaliojo nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2011 Nr.46-2208)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-910 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-308/2011 04 14/Įsigaliojo nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2011 Nr.46-2207)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-307/2011 04 14/Įsigaliojo nuo 2011 04 24/Valstybės žinios'2011 Nr.48-2324)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 "Dėl Aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-303/2011 04 12/Įsigaliojo nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2011 Nr.46-2206)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-214 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-302/2011 04 12/Įsigaliojo nuo 2011 04 22/Valstybės žinios'2011 Nr.47-2242)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-645 "Dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-301/2011 04 12/Įsigaliojo nuo 2011 04 14 iki 2013 06 30; Negalioja nuo 2013 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.45-2120)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-300/2011 04 12/Įsigaliojo nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2011 Nr.46-2205)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-182 "Dėl Prašymo kremuoti žmogaus palaikus formos, Prašymo išduoti kremuotus žmogaus palaikus formos ir Kremavimo atvejų registravimo kremavimo registracijos žurnaluose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-298/2011 04 11/Įsigaliojo nuo 2011 04 14/Valstybės žinios'2011 Nr.45-2118)

Dėl valstybės įmonių Kuršėnų miškų urėdijos ir Šiaulių miškų urėdijos patikslintų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-296/2011 04 11/Įsigaliojo nuo 2011 04 21/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.31-262)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-295/2011 04 11/Įsigaliojo nuo 2011 04 14/Valstybės žinios'2011 Nr.45-2119)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-661 "Dėl Apšės, Baltosios Vokės, Birvėtos, Svylos ir Vasaknų biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-294/2011 04 11/Įsigaliojo nuo 2011 04 14/Valstybės žinios'2011 Nr.45-2117)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-290/2011 04 07/Įsigaliojo nuo 2011 04 17/Valstybės žinios'2011 Nr.46-2204)

Dėl 2010-2011 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-287/2011 04 05/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2049)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-286/2011 04 05/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2050)

Dėl institucijų ir objektų, kurie privalo turėti teršimo incidentų likvidavimo lokalinius planus, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-285/2011 04 05/Įsigaliojo nuo 2011 11 01/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2048)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-283/2011 04 05/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2047)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-282/2011 04 05/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2046)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-426 "Dėl informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, statinio projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-274/2011 03 31/Įsigaliojo nuo 2011 04 13 iki 2013 12 31; Negalioja nuo 2014 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2045)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-154 "Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-273/2011 03 31/Įsigaliojo nuo 2011 05 05/Valstybės žinios'2011 Nr.53-2565)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-272/2011 03 31/Įsigaliojo nuo 2011 04 10/Valstybės žinios'2011 Nr.42-2018)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 "Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-268/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 03/Valstybės žinios'2011 Nr.39-1891, Valstybės žinios'2011 Nr.1540)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 "Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės "Vandens telkinių būklės gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-266/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2044)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-156 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-265/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 13/Valstybės žinios'2011 Nr.43-2043)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-263/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 03/Valstybės žinios'2011 Nr.39-1890)

Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-262/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 03/Valstybės žinios'2011 Nr.39-1889)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-261/2011 03 30/Įsigaliojo nuo 2011 04 03/Valstybės žinios'2011 Nr.39-1888)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37 "Dėl viešosios įstaigos Būsto agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-257/2011 03 28/Įsigaliojo nuo 2011 04 01/Valstybės žinios'2011 Nr.38-1837)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "Dėl Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-256/2011 03 25/Įsigaliojo nuo 2011 03 30 iki 2014 01 23; Negalioja nuo 2014 01 24/Valstybės žinios'2011 Nr.37-1773)

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-251/2011 03 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 30; Nauja redakcija nuo 2013 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.37-1774, Valstybės žinios'2012 Nr.129-6494)

Dėl Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-247/2011 03 22/Įsigaliojo nuo 2011 04 01/Valstybės žinios'2011 Nr.38-1836, www.valstybes-zinios.lt'2011 Nr.380(1836))

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-211 "Dėl Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-244/2011 03 22/Įsigaliojo nuo 2011 03 30/Valstybės žinios'2011 Nr.37-1772)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-452/D1-346 "Dėl 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-269/D1-245/2011 03 22/Įsigaliojo nuo 2011 04 01/Valstybės žinios'2011 Nr.38-1833)

Dėl Smeltės valstybinio botaninio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-243/2011 03 21/Įsigaliojo nuo 2011 03 30/Valstybės žinios'2011 Nr.37-1771)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-509 "Dėl Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-242/2011 03 21/Įsigaliojo nuo 2011 03 30/Valstybės žinios'2011 Nr.37-1770)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-240/2011 03 18/Įsigaliojo nuo 2011 04 01/Valstybės žinios'2011 Nr.38-1835)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-715 "Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-239/2011 03 18/Įsigaliojo nuo 2011 03 25 iki 2013 11 09; Negalioja nuo 2013 11 10/Valstybės žinios'2011 Nr.35-1675)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-237/2011 03 18/Įsigaliojo nuo 2011 03 23/Valstybės žinios'2011 Nr.34-1624)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-1 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-236/2011 03 18/Įsigaliojo nuo 2011 03 25/Valstybės žinios'2011 Nr.35-1674)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 "Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-235/2011 03 17/Įsigaliojo nuo 2011 03 23/Valstybės žinios'2011 Nr.34-1623)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-233/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 25/Valstybės žinios'2011 Nr.35-1673)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 "Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-230/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1587)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.10:2008 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-229/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1586)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 445 "Dėl atestavimo komisijos darbo reglamento ir daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo įmonių atestavimo kainos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-228/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1585)

Dėl Nuostolių, patirtų netekus žvejybos galimybių (taip pat ir terminuotai) vidaus vandenyse dėl kitų asmenų veikos, apskaičiavimo ir įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-225/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 23/Valstybės žinios'2011 Nr.34-1622)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 4-246/D1-341 "Dėl Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-140/D1-226/2011 03 16/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1580)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-220/2011 03 14/Įsigaliojo nuo 2011 03 18/Valstybės žinios'2011 Nr.32-1516, Valstybės žinios'2011 Nr.350)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-216/2011 03 09/Įsigaliojo nuo 2011 03 18/Valstybės žinios'2011 Nr.32-1515)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-210/2011 03 08/Įsigaliojo nuo 2011 03 16 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.31-1474)

Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo vietų iš Kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-209/2011 03 08/Įsigaliojo nuo 2011 03 16 iki 2013 09 04; Negalioja nuo 2013 09 05/Valstybės žinios'2011 Nr.31-1471)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-674 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-206/2011 03 07/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1584)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D1-170 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-205/2011 03 07/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1583)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-204/2011 03 07/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1582)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-605 "Dėl VP3-1.4-AM-08-V priemonės "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-203/2011 03 07/Įsigaliojo nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.33-1581)

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-202/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2011 03 11/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1417)

Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-201/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2012 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1416)

Dėl bendradarbiavimo teikiant paskolas pareiškėjams Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, projektų finansavimo teikiant paskolas ir subsidijas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis ir Tikslinės paskolos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-198/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2011 03 11/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1415)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. D1-294 "Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-197/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2011 03 11/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1414)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-196/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2011 03 11/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1413)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 "Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-195/2011 03 04/Įsigaliojo nuo 2011 03 11/Valstybės žinios'2011 Nr.30-1412)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-192/2011 03 02/Įsigaliojo nuo 2011 03 06 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.28-1355)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir atrankos būdų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-191/2011 03 02/Įsigaliojo nuo 2011 03 04/Valstybės žinios'2011 Nr.27-1315)

Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujančių darbuotojų ir specialistų atestavimo kainų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-187/2011 03 01/Įsigaliojo nuo 2011 03 05 iki 2012 04 07; Negalioja nuo 2012 04 08/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.18-128)

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-185/2011 03 01/Įsigaliojo nuo 2011 03 06/Valstybės žinios'2011 Nr.28-1353)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-183/2011 03 01/Įsigaliojo nuo 2011 03 04/Valstybės žinios'2011 Nr.27-1302)

Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-08-V priemonę "Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra", sąrašo Nr. 02 patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-182/2011 02 28/Įsigaliojo nuo 2011 03 04/Valstybės žinios'2011 Nr.27-1301)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-181/2011 02 28/Įsigaliojo nuo 2011 03 04 iki 2013 12 17; Negalioja nuo 2013 12 18/Valstybės žinios'2011 Nr.26-1292)

Dėl valstybės įmonių Ignalinos miškų urėdijos, Švenčionėlių miškų urėdijos, Utenos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektų, valstybės įmonės Tauragės miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projekto ir Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-180/2011 02 28/Įsigaliojo nuo 2011 03 10/Informaciniai pranešimai'2011 Nr.19-137)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-876 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-176/2011 02 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1218)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-809 "Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-175/2011 02 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1216)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-321 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-174/2011 02 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1215)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-173/2011 02 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1214)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-172/2011 02 24/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1213)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-90 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-163/2011 02 23/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1212)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų valdytojams tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-162/2011 02 23/Įsigaliojo nuo 2011 03 06/Valstybės žinios'2011 Nr.28-1354)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-161/2011 02 23/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1211)

Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-157/2011 02 23/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1210)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-154/2011 02 21/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1209)

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2010 m. lapkričio 3 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės, patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/D1-153/1-39/2011 02 21/Įsigaliojo nuo 2011 02 25/Valstybės žinios'2011 Nr.23-1117)

Dėl vilkų medžiojimo 2010-2011 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2011 02 19/Įsigaliojo nuo 2011 02 25/Valstybės žinios'2011 Nr.23-1116)

Dėl Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimų ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-151/2011 02 19/Įsigaliojo nuo 2011 05 01/Valstybės žinios'2011 Nr.24-1193)

Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos tvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2011 02 19/Įsigaliojo nuo 2011 03 02/Valstybės žinios'2011 Nr.25-1208)

Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos" pripažinimo netekusiu galios
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-145/2011 02 18/Įsigaliojo nuo 2011 02 27/Valstybės žinios'2011 Nr.24-1192)

Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-633 "Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-144/2011 02 18/Įsigaliojo nuo 2011 02 25/Valstybės žinios'2011 Nr.23-1115)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-143/2011 02 18/Įsigaliojo nuo 2011 02 23/Valstybės žinios'2011 Nr.22-1090)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-848 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1045 "Dėl valstybės nekilnojamojo turto Utenoje, Utenio a. 8, perdavimo pagal panaudos sutartis" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-142/2011 02 18/Įsigaliojo nuo 2011 02 23/Valstybės žinios'2011 Nr.22-1089)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-137/2011 02 15/Įsigaliojo nuo 2011 02 20 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.21-1038)

Dėl regioninės rotacijos principo taikymo vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-134/2011 02 14/Įsigaliojo nuo 2011 02 18/Valstybės žinios'2011 Nr.20-975)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-132/2011 02 11/Įsigaliojo nuo 2011 02 18/Valstybės žinios'2011 Nr.20-974)

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-131/2011 02 10/Įsigaliojo nuo 2011 02 25/Valstybės žinios'2011 Nr.23-1114)

Dėl Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginių-techninių kriterijų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-129/2011 02 10/Įsigaliojo nuo 2011 02 18/Valstybės žinios'2011 Nr.20-973)

Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių subsidijų dydžių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-128/2011 02 10/Įsigaliojo nuo 2011 02 18 iki 2013 07 01; Negalioja nuo 2013 07 02/Valstybės žinios'2011 Nr.20-972)

Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-127/2011 02 10/Įsigaliojo nuo 2011 02 15 iki 2012 01 04; Negalioja nuo 2012 01 05/Valstybės žinios'2011 Nr.19-936)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-214 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-126/2011 02 10/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-888)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-124/2011 02 09/Įsigaliojo nuo 2011 02 15/Valstybės žinios'2011 Nr.19-935)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-152 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-123/2011 02 09/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-887)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-5 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-122/2011 02 09/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-886)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-121/2011 02 09/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-885)

Dėl aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-357 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-120/2011 02 09/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-884)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-119/2011 02 08/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-883)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-117/2011 02 08/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-882)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-114/2011 02 04/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-881)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-569 "Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-113/2011 02 03/Įsigaliojo nuo 2011 02 13/Valstybės žinios'2011 Nr.18-880)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-111/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09 iki 2014 06 30; Negalioja nuo 2014 07 01/Valstybės žinios'2011 Nr.16-771)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-110/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-770, Valstybės žinios'2011 Nr.180)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-109/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-769)

Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-108/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-768)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-107/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-767)

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-106/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-766)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 "Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-105/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-765)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 32 "Dėl Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-104/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-764)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-103/2011 02 02/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-763)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. d1-868 "Dėl vilkų sumedžiojimo per 2010-2011 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-99/2011 02 01/Įsigaliojo nuo 2011 02 06/Valstybės žinios'2011 Nr.15-720)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-98/2011 02 01/Įsigaliojo nuo 2011 02 06/Valstybės žinios'2011 Nr.15-719)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-374 "Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-102/2011 02 01/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-762)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 496 "Dėl Miško sėklinių medynų nuostatų" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-101/2011 02 01/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-761)

Dėl aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. D1-197 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 "Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-100/2011 02 01/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-760)

Dėl Darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-93/2011 01 28/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-756)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-91/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-755)

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. D1-657 "Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-90/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-759)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės LAND 2-95" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-89/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-758)

Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-88/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-757)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 "Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-85/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-754)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-84/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-753)

Dėl 2009 m. kvietimo LIFE+ projektų, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos nacionalinį bendrąjį finansavimą iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašo patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-83/2011 01 27/Įsigaliojo nuo 2011 02 06/Valstybės žinios'2011 Nr.15-718)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 703 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2004 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-80/2011 01 26/Įsigaliojo nuo 2011 01 30 iki 2012 01 07; Negalioja nuo 2012 01 08/Valstybės žinios'2011 Nr.12-560)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-79/2011 01 26/Įsigaliojo nuo 2011 02 09 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.16-752)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-78/2011 01 26/Įsigaliojo nuo 2011 02 09 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.16-751)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 325 "Dėl STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-77/2011 01 26/Įsigaliojo nuo 2011 02 09/Valstybės žinios'2011 Nr.16-750)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-72/2011 01 25/Įsigaliojo nuo 2011 01 30 iki 2016 12 31; Negalioja nuo 2017 01 01/Valstybės žinios'2011 Nr.12-559)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.10:2008 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-70/2011 01 25/Įsigaliojo nuo 2011 01 30 iki 2011 03 19; Negalioja nuo 2011 03 20/Valstybės žinios'2011 Nr.12-558)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. D1-703 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-69/2011 01 25/Įsigaliojo nuo 2011 01 30/Valstybės žinios'2011 Nr.12-557)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-167 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-68/2011 01 25/Įsigaliojo nuo 2011 01 30/Valstybės žinios'2011 Nr.12-556)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-66/2011 01 25/Įsigaliojo nuo 2011 01 30/Valstybės žinios'2011 Nr.12-555)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-473 "Dėl duomenų ir informacijos apie naujų keleivinių automobilių išmetamą CO2 kiekį teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-65/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-489)

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-60/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-486)

Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-58/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-485)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-603 "Dėl VP3-1.4-AM-09-K priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-57/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-484)

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-09-K priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-56/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-483)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-55/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 02 02/Valstybės žinios'2011 Nr.13-580)

Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/Įsakymas/1-10/D1-61/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 02 01/Valstybės žinios'2011 Nr.11-487)

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4-240/D1-330 "Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija/Įsakymas/4-31/D1-62/2011 01 24/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-488)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 "Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-54/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-482)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-52/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 28/Valstybės žinios'2011 Nr.11-481)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-51/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 30/Valstybės žinios'2011 Nr.12-554)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-194 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-50/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 26 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.10-466)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-725 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-49/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 26 iki 2011 07 12; Negalioja nuo 2011 07 13/Valstybės žinios'2011 Nr.10-465)

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 172 "Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-48/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 26/Valstybės žinios'2011 Nr.10-464)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-251 "Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-47/2011 01 21/Įsigaliojo nuo 2011 01 26/Valstybės žinios'2011 Nr.10-463)

Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-42/2011 01 20/Įsigaliojo nuo 2011 01 28 iki 2014 06 02; Negalioja nuo 2014 06 03/Valstybės žinios'2011 Nr.11-480)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-675 "Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-02-V "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-40/2011 01 13/Įsigaliojo nuo 2011 01 19/Valstybės žinios'2011 Nr.7-286)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-39/2011 01 13/Įsigaliojo nuo 2011 01 19/Valstybės žinios'2011 Nr.7-285)

Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Kalvarijų g. 147, perdavimo pagal panaudos sutartį
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-38/2011 01 11/Įsigaliojo nuo 2011 01 16/Valstybės žinios'2011 Nr.6-250)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-214 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-36/2011 01 10/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-185)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-272 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-02-V priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-35/2011 01 10/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-184)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-34/2011 01 10/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-183)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-31/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-182)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitų valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2011 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose 2011 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-30/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-181)

Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų 2011 metais valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, kurie buvo išnuomoti verslinei žūklei
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-29/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-180)

Dėl verslinės žvejybos limito Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2011 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-28/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-179)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-27/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14 iki 2017 01 09; Negalioja nuo 2017 01 10/Valstybės žinios'2011 Nr.5-178)

Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių mariose 2011 m.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-26/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-177)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-22/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-176)

Dėl aplinkos ministro 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-21/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-175)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-718 "Dėl Metinės statistinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-20/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-174)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-19/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-173)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-18/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-172)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-189 "Dėl Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-17/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14 iki 2016 11 21; Negalioja nuo 2016 11 22/Valstybės žinios'2011 Nr.5-171)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 427 "Dėl Salantų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-16/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-170)

Dėl Gražutės regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-15/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-169, www.valstybes-zinios.lt'2011 Nr.50(169))

Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-14/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 14/Valstybės žinios'2011 Nr.5-168)

Dėl medžiojimo varant uždraudimo 2010-2011 metų medžioklės sezonu
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-12/2011 01 05/Įsigaliojo nuo 2011 01 11/Valstybės žinios'2011 Nr.4-136)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-525 "Dėl paraiškų dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių priemonių finansavimo, naudojant specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas, pateikimo, šių priemonių įvertinimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-6/2011 01 04/Įsigaliojo nuo 2011 01 09 iki 2012 12 18; Negalioja nuo 2012 12 19/Valstybės žinios'2011 Nr.3-101)

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-4/2011 01 04/Įsigaliojo nuo 2011 01 09/Valstybės žinios'2011 Nr.3-100)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-571 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" patvirtinimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-3/2011 01 04/Įsigaliojo nuo 2011 01 09/Valstybės žinios'2011 Nr.3-99)

Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-2/2011 01 03/Įsigaliojo nuo 2011 01 07/Valstybės žinios'2011 Nr.2-83)

Teisės aktų paieška